een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Vergelijken kan niet?

Dit artikel werd ge-update op 3 juni 2020

Steeds meer artsen, virologen, biochemici, chirurgen et cetera zetten hun vraagtekens bij het door het WHO ingegeven beleid met betrekking tot Covid-19. Voorzover zij hierover op de sociale media iets over hun bevindingen delen, worden ze gecensureerd of aangevallen door hun collega’s. Voorbeelden hiervan zijn Hendrik Streeck, David Prins, Judy Mikovits, Dan Erickson, Wolfgang Wodarg en Rashid Buttar. En er volgen steeds meer. Het zal niet lang duren voordat er eindelijk een open discussie wordt gevoerd over Covid-19 en dat het onderzoek naar wat het echt is, waar het vandaan komt, de overdraagbaarheid, hoe dodelijk het is et cetera zal worden gedaan. Dit is hoogst noodzakelijk om inzicht te krijgen en om te kunnen evalueren of de maatregelen die werden genomen noodzakelijk zijn (geweest) of niet.

Luc Montagnier, Frans arts en viroloog, tevens Nobelprijswinnaar: “Samen met mijn collega, biowiskundige Jean-Claude Perez, heb ik het genoom (de genetische samenstelling, nvdr.) van dit virus geanalyseerd”, aldus Luc Montagnier, de Franse viroloog die in 1983 hiv ontdekte en daar later de Nobelprijs voor won. “Het bevat fragmenten van het hiv-virus die onmogelijk van een patiënt afkomstig zijn. Je kan hiv alleen inbrengen in een genoom met de hulp van moleculaire instrumenten. Zeer precies werk dat enkel kan worden uitgevoerd in een beveiligd laboratorium.”

Volgens Montagnier werd dat gedaan in een lab in Wuhan. “Ze probeerden er een vaccin tegen aids te ontwikkelen en vervolgens werd een virus ontwikkeld”, zei hij. “Dat is dan per ongeluk uit het laboratorium ontsnapt. Het betreffende lab is sinds 2000 ook gespecialiseerd in coronavirussen, ze hebben veel expertise op dat vlak.”

Dat het virus in een lab werd gefabriceerd, heeft volgens de beroemde viroloog ook een positieve kant. “De natuur accepteert geen moleculair gepruts, dit virus zal dus weer worden geëlimineerd door de natuur.

IJSLAND

Ik heb me wekenlang verdiept in de manier waarop Covid-19 op IJsland werd aangepakt. Dit land heeft zich vooral onderscheiden door veel tests uit te voeren met op IJsland ontwikkelde tests NUHI en deGenetics. Daardoor ontstond er redelijk snel inzicht in de overdraagbaarheid en ook in hoeverre er sprake was van een mild of ernstig verloop. Ook onderscheidde IJsland zich door mensen met het virus thuis te behandelen. Daardoor was er geen grote druk op de ziekenhuizen en nog minder op de IC’s. Aanvankelijk kwamen er wel patienten in het ziekenhuis terecht en ook op de IC’s. In de eerste weken waren er een aantal doden te betreuren. Dit stopte echter toen IJsland Covid-19 beter in de greep kreeg en het bleef bij tien sterfgevallen. Mensen die ziek waren door het virus gingen in isolatie en werden thuis behandeld. Mensen die in aanraking waren geweest met de zieke gingen in quarantaine, die hoogstens twee weken duurt.

3 juni 2020, 1794 herstelde zieken, 2 nog ziek, 10 sterfgevallen, leeg ziekenhuis

Ook op IJsland werd men overvallen door het virus. IJslanders die ziek terugkwamen van wintersport. De IJslandse overheid heeft echter snel ingegrepen en de goede beslissingen genomen. Aanvankelijk heeft men gekoerst op de adviezen van de WHO, maar die zijn snel losgelaten nadat men meer inzicht kreeg in de overdraagbaarheid en het verloop van Covid-19. Dat inzicht is vooral gekomen door ruimschoots te testen met twee op IJsland ontwikkelde methodes. De aanpak van zieken thuis isoleren en de mensen uit de omgeving van de zieke in quarantaine te zetten is ook zo succesvol gebleken omdat de behandeling direct begon en er een goed volgsysteem was opgezet.

IJsland heeft op 3 juni nog 2 vastgestelde zieken toegeschreven aan Covid-19, 10 mensen zijn overleden en 1794 hersteld van het virus der virussen. IJsland heeft 17 van de 100 IJslanders getest op Covid-19, daaruit zijn 1806 ziektegevallen vastgesteld. Vrijwel iedereen genezen, een gering aantal doden, toegeschreven aan Covid-19 en lege ziekenhuizen. Ik heb er al vaker over geschreven en ook al hebben de Covid-19 diehearts er voortdurend iets op aan te merken, niemand kan er omheen dat IJsland een zeer effectieve aanpak heeft gevolgd en dat het opnieuw – na 2008 – een voorbeeld is. Ook laat IJsland zien dat Covid-19 vrijwel niet dodelijk hoeft te zijn, want de sterfgevallen zijn uit de eerste weken na het verschijnen van Covid-19 op IJsland, toen er nog onderzoek werd gedaan naar de beste behandelmethodes.

Het zou veel goede informatie geven om de behandeling van Covid-19 op IJsland in het onderzoek mee te nemen. Mensen die Covid-19 op IJsland afdoen als niet interessant vanwege de lage bevolkingsdichtheid vergissen zich. De IJslandse bevolking woont voor tweederde op een redelijk klein oppervlak (Reykjavik) en de bevolkingsopbouw is niet anders dan in andere Europese landen.

ZWEDEN EN NEDERLAND

Euromomo, z-scores voor Zweden en Nederland t/m week 19 2020
z-scores geven de mate van oversterfte aan

Zweden is dissident in de aanpak van Covid-19. Er is geen sprake van een lockdown, zoals bijvoorbeeld in Nederland. Wel zijn er maatregelen, zoals twee meter afstand en hygiëne adviezen. Scholen, restaurants en bars zijn echter open gebleven. Als het WHO gelijk had gekregen met de door hen gegeven projecties dan zou er nu sprake moeten zijn van een grote oversterfte in Zweden. Het instituut Euromomo publiceert wekelijks indicatoren voor oversterfte – de z-score – waarmee wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van geen-, matige- of extreme oversterfte. Uit de publicatie van week 19 blijkt dat er wel oversterfte is in Zweden, maar niet extreem en ook minder in vergelijking met Nederland.

Vergelijking aantal geregistreerde zieken en sterfgevallen Zweden en Nederland

Ik heb de vastgestelde ziektegevallen en het aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep naast elkaar gezet voor Zweden en voor Nederland. Van alle leeftijdsgroepen werd in Zweden bij 37 en in Nederland bij 27 op de 10.000 inwoners Covid-19 vastgesteld. In Nederland overleden 35 op de 100.000 mensen gerelateerd aan Covid-19, in Zweden zijn het er 44. Vergelijking van de ziektegevallen en sterfgevallen per leeftijdsgroep levert meer parallellen dan verschillen tussen Zweden en Nederland op. De meeste sterfgevallen zijn in de leeftijdsgroep van 80 plus, in iets mindere mate in de leeftijdsgroep tussen 70 en 80. In Nederland zijn verhoudingsgewijs iets meer zieken overleden, toegeschreven aan Covid-19. Beneden 70 jaar blijkt Covid-19 in beide landen relatief weinig slachtoffers te hebben geëist. In Zweden zijn de meeste ziekte- en sterfgevallen in groot Stockholm en in Nederland in de provincies Noord Brabant en Zuid-Holland. In iets mindere mate in Noord- Holland en Gelderland. Groningen, Friesland en Drenthe zijn vrijwel niet getroffen. Voor het onderzoek naar het nut en de noodzaak van de lockdown maatregelen zijn dit belangrijke data.

Ik ben van mening dat hiermee voldoende gegevens op tafel zijn gelegd om een onbevooroordeeld onderzoek te rechtvaardigen naar Covid-19. In het bijzonder naar de herkomst, de overdraagbaarheid, het verloop van het virus en de dodelijkheid ervan. Dan kan vervolgens een evaluatie worden gemaakt van de noodzaak en de effectiviteit van de getroffen maatregelen rond Covid-19.

Als de aanwezigheid van antilichamen tegen Covid-19 in grootschalig uitgevoerde bloedtests in Zweden en in Nederland wordt gemeten, dan kan er ook een beter onderbouwde conclusie worden getrokken over de effectiviteit van de Zweedse aanpak versus de Nederlandse. Immers, een uitgangspunt in Zweden was en is groepsimmuniteit. Er worden al bloedtests afgenomen in Zweden, zij het nog op beperkte schaal. Een tussenresultaat van metingen tot en met week 15 gaf in groot Stockholm 7,3 procent van de gemeten mensen met antilichamen. Die waren dus in aanraking geweest met het virus en waren niet (meer) ziek. Inmiddels zou dit percentage zijn opgelopen tot 20 procent van de geteste personen. Van 4000 bloeddonoren heeft Sanquin in Nederland begin april onderzocht dat 3 procent antilichamen tegen Covid-19 heeft. We blijven het met belangstelling volgen.

(c) Ad Broere

update: Epidemioloog Anders Tegnell, verantwoordelijk voor de Zweedse aanpak van Covid-19 geeft toe dat het effect van het virus op ouderen is onderschat. “We moeten nadenken over een betere aanpak om het aantal doden in de toekomst te verminderen”, zegt hij in een interview. Wat die betere aanpak is, moet nog worden uitgezocht. Tegnell geeft tenminste ruiterlijk toe dat de ouderen beter hadden moeten worden beschermd. Maar hij zegt niet dat de aanpak in alle opzichten heeft gefaald. Het zal in de toekomst moeten blijken of de groepsimmuniteit in Zweden beter zijn werk heeft gedaan dan in andere landen, waar een strenge(re) lockdown is toegepast. The Guardian maakt het wel heel bont om te beweren dat het aantal doden gemiddeld in Zweden het hoogst van de wereld zou zijn. Ze hebben het dan over de week tot 2 juni. De werkelijkheid is dat Belgie op 3 juni 2020 met 822 sterfgevallen op 1 miljoen inwoners verhoudingsgewijs de hoogste sterfte heeft, gevolgd door Spanje en UK, beide met 580 sterfgevallen en Italie met 555. Zweden heeft op 3 juni 450 sterfgevallen per miljoen inwoners en Nederland 349. OP DE MILJOEN INWONERS!