een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Oversterfte in Spanje en Zweden

De oversterfte (afwijking van de gemiddelde sterfte in een bepaalde periode en in een bepaald land) zoals die wordt weergegeven door het Deense Euromomo laat zien dat in Spanje de oversterfte extreem hoog is geweest in de periode maart tot mei 2020.

In dit land was sprake van een – eveneens – extreem strenge lockdown. In de afgelopen weken is er weer sprake van een oplopende oversterfte. Deze oplopende oversterfte is niet het gevolg van sterfgevallen aan covid-19 zoals blijkt uit de grafiek met dagelijkse sterfgevallen zoals die door WorldOMeter wordt weergegeven.

In Zweden is er geen extreme oversterfte geweest volgens Euromomo in de periode maart tot mei 2020. Zweden heeft zoals bekend geen lockdown toegepast. De sterfte, toegeschreven aan Covid-19 is in Zweden geleidelijk teruggelopen tot vrijwel geen. Het heeft wel langer geduurd dan in Spanje, maar de piek in oversterfte was in Zweden veel minder hoog dan in Spanje. De oversterfte is teruggelopen tot een niveau van iets boven het gemiddelde (de nullijn).

Dat in Zweden groepsimmuniteit is ontstaan, wordt met de week duidelijker. Ook wordt hiermee aangetoond dat de psychische, economische en fysieke belasting die in andere landen zoals in Spanje op de bevolking werd en wordt gelegd, niet alleen onnodig, maar ook verkeerd is geweest. Verder dat de oversterfte maar gedeeltelijk kan worden verklaard uit Covid-19. Het wordt tijd dat de autoriteiten van de landen die het betreft dit gaan toegeven, ten behoeve van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking van die landen en niet te vergeten van de economie.

oversterfte in Spanje en Zweden vanaf week 31 in 2016 tot week 31 in 2020
dagelijkse sterfgevallen in Spanje toegeschreven aan Covid-19
dagelijkse sterfgevallen in Zweden, toegeschreven aan Covid-19