een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Is er een biowapen op ons losgelaten?

Een wetenschappelijk en forensisch onderzoeksrapport in boekvorm werd mij onlangs ter hand gesteld. Het is geschreven door Dr. Richard M. Fleming PhD, MD en JD in 2021. Het boek ‘Is Covid-9 a bioweapon’ is uitgeven door Skyhorse Publishing (VS) en kan via de integere Nederlandse boekhandelaar worden aangeschaft. Hieronder volgen een paar korte delen uit het boek, vertaald in het Nederlands.

Wie is Dr. Richard M. Fleming?

Dr. Richard Fleming is fysicus, nucleair cardioloog en advocaat met drieënvijftig jaar onderzoekservaring. Hij heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar de oorzaken van verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hartziekten, kanker en SARS-CoV2/Covid 19. Hij werd in 1976 lid van de American Heart Association en begon actief les te geven en onderzoek te doen naar hartaandoeningen en hoe hartaandoeningen nauwkeurig kunnen worden opgespoord. In 1994 presenteerde hij zijn oorspronkelijke theorie over “Inflammation and Heart Disease”, die in 1999 werd gepubliceerd in een handboek over cardiologie en in 2004 in 20/20 werd gepresenteerd. Zijn onderzoekscarrière omvatte ook het onderzoek naar en corrigeren van fouten in medische tests, waaronder coronaire arteriografie en nucleaire beeldvorming voor zowel hartziekten als kanker. In 2017, na twee decennia werk, patenteerde hij de eerste methode waarmee regionale doorbloeding en metabolische veranderingen in het lichaam kunnen worden gemeten. Deze methode, FMTVDM (Fleming Methode) genoemd, maakt het mogelijk nauwkeurig vast te stellen wat er in het lichaam gebeurt en of de aan patiënten voorgeschreven behandelingen al dan niet werken.

Een opzettelijk vrijgelaten biowapen

Al te vaak denken mensen dat wapens ontworpen zijn om mensen te doden. Ik zou het tegendeel willen beweren. Het beste wapen doodt geen mensen; het verwoest en demoraliseert ze. Het vermindert hun wil en vermogen om terug te vechten. In de strijd is de beste manier om dat te doen de vijand te verminken zodat hun vrienden te hulp komen en het slagveld verlaten om hen te beschermen.

Het beste wapen om een land te verwoesten is een wapen dat de wil van het volk om te vechten wegneemt. Het vermindert effectief de levensstijl van de vijand, vermindert de veiligheid van het leven zoals de vijand dat kent en vervangt die veiligheid en vrijheid door angst en onzekerheid. SARS-CoV-2 heeft precies dat gedaan. Het heeft economieën verwoest, de persoonlijke vrijheden die mensen gewend waren weggenomen, goederen en diensten beperkt en vrienden tegen vrienden en familieleden tegen familieleden opgezet. Het heeft naties en mensen verdeeld.

Volgens het Verdrag inzake biologische wapens (BWC) is het een schending van het verdrag – ondertekend en bekrachtigd door de Verenigde Staten – om biologische agentia te ontwikkelen, te verwerven, te behouden of te produceren die niet gerechtvaardigd zijn voor preventie of vreedzame doeleinden, en moet elk gebruik van dergelijke biologische wapens of toxines worden “veroordeeld”.

Een ‘Gain of function’ biowapen

In 2019 maakte de wereld opnieuw kennis met een type oorlogsvoering dat eerder na WO I wereldwijd illegaal was verklaard, toen chemische wapens werden gebruikt om soldaten op het slagveld fysiek te verminken en te vernietigen. Destijds werd dit soort wapens zo onbegrijpelijk en afschuwelijk gevonden dat de mensheid opriep tot het staken van het gebruik ervan.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het kwaad zijn lelijke kop zal opsteken als het de kans krijgt. De Verenigde Staten hebben herhaaldelijk aangetoond dat zelfs waar het beste van de mensheid aanwezig is, het slechtste van de mensheid nog steeds woont. Het kwaad gelooft altijd dat wat het doet goed is. Dr. Joseph Mengele dacht dat hij gelijk had door onderzoek te doen op minderwaardig geachte mensen. Helaas werden dit soort onderzoeksprojecten al lang voor Mengele uitgevoerd en zijn ze sindsdien doorgegaan.

Er wordt gezegd dat goede mensen niets hoeven te doen om het kwaad te laten gedijen en de geschiedenis heeft eens te meer aangetoond dat dit het geval is. De hoofdstukken in dit boek schetsen dat wat een positief hoofdstuk in de menselijke geschiedenis had kunnen zijn – een beter begrip van deze besmettelijke ziekten om hun traktatie voor de mensheid te verminderen – door onderzoek, inclusief hoe ze ons besmetten en schaden, en hoe ze te stoppen. Helaas is dat niet de weg die velen zijn ingeslagen. In plaats daarvan kozen zij ervoor de bedreiging voor de mensheid bloot te leggen en te vergroten, en in sommige gevallen deden zij dat voor financieel gewin.

Uiteindelijk financierde en ontwikkelde de Amerikaanse regering een biowapen dat werd gebouwd door de Chinese Communistische Partij (CCP). Het lijkt erop dat de Amerikaanse regering, samen met particuliere financiers, de Chinese regering bespeelde en de Chinese regering de Amerikaanse regering op hun beurt, met de rest van ons in het kruisvuur. Daarom moeten degenen die deelnamen aan de financiering, ontwikkeling, uitvoering en het afvuren van dit wapen ter verantwoording worden geroepen voor hun misdaden tegen de menselijkheid.

We hebben gekeken naar het publicatiepad dat betaald is door Amerikaanse federale agentschappen, waaronder het Ministerie van Defensie, Gezondheid en Menselijke Diensten, National Science Foundation, US Agency for International Development, Ministerie van Handel, Ministerie van Landbouw, Ministerie van Binnenlandse Zaken, de National Institutes of Health, en het National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

We hebben de octrooien gezien die naar aanleiding van dit onderzoek zijn verleend en een versnelde, gevaarlijke vrijgave van biologische wapens tot gevolg hadden, die aantoonbaar door wetenschappers en artsen samengestelde Gain-of-Function-sequenties bevatten. Het openen van de doos van Pandora bracht “uitputting, ziekte, pijn en dood”.

Dit boek opent nog een laatste keer de doos van Pandora door te onthullen wat er werkelijk gebeurt, wie ervoor verantwoordelijk is en wat we eraan kunnen doen. Dit boek is ook om hoop te geven, omdat we een sleutel hebben om degenen die deze pandemie op de mensheid hebben losgelaten uit de macht te zetten. Zij zijn werkelijk verantwoordelijk voor misdaden tegen de mensheid en moeten voor die misdaden worden berecht!