een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Het immuunsysteem, onze grootste vriend

Dr. John Bergman bevestigt het. Het draait allemaal om ons immuunsysteem. Als dat krachtig is dan biedt dit de beste bescherming. Het betekent niet dat een gezond mens onvatbaar zou zijn voor virussen. Als het lichaam een virus niet herkent, dan kan het binnendringen. Een krachtig immuunsysteem of zoals sommigen van mening zijn: algemene gezondheid, stelt het lichaam echter beter in staat om de indringer eruit te werken.


Waarom slaan virussen toe in de afgelopen jaren? Want ook in 2014- 2015 en in 2017 – 2018 was dat het geval. In de eerste week van februari 2018 bijvoorbeeld, stierven er 500 mensen als gevolg van virusinfectie en was er sprake van een grote oversterfte (bron RIVM).


Er zijn veel mensen bij wie de algemene gezondheid te wensen overlaat. Het heeft alles met de manier waarop we leven te maken, met onze voeding, met te weinig beweging, teveel stress en meer te maken. Bergman noemt het in deze youtube.


De ouderenzorg maakt het alleen maar erger. Door onderbezetting en gebrek aan deskundigheid worden veel ouderen kasplantjes, die niet meer opgewassen zijn tegen een nieuwe virusvariant, zoals deze Sars-CoV2 zoals corona in vakkringen wordt genoemd. Al eerder schreef ik hoe verbijsterend het is dan met 5 tot 6.000 euro gemiddeld per Nederlander bijdrage het niet mogelijk is om een voortreffelijke gezondheidszorg te organiseren.


Ook voortdurend blootstaan aan straling wifi, 3g, 4g en nu ook de overtreffende trap 5g tast ons immuunsysteem aan. Daardoor zie je dat ook jongere mensen steeds harder worden geraakt door virussen als ze dit blootstaan aan combineren met een verkeerde lifestyle. Dat straling slecht is voor het immuunsysteem wordt in een rapport van de IEEE (de vakvereniging van 400.000 electronica professionals in 160 landen) uit de doeken gedaan.

rapport IEEE


Gebonden zijn aan huis met je gezin is ook slecht voor het immuunsysteem. Gebrek aan beweging, geen mogelijkheid tot sportbeoefening, stress door op elkaars lip zitten.


Alle maatregelen van de overheid zijn erop gericht om een dam op te werpen tegen de gevolgen van dit nieuwe virus zonder de oorzaak aan te pakken van het waarom virussen zo’n groeiende impact op ons hebben. De maatregelen zouden erop moeten zijn gericht om ons immuunsysteem te helpen versterken, niet om een natuurlijk gevolg van een ontwikkeling die al lang is ingezet tegen te houden. Dit nog afgezien van het feit dat politieke doelstellingen een rol spelen. Zoals de Italiaanse arts Gismondi heeft gezegd, dat de politiek het van de medici heeft overgenomen.


Vraag je af hoe het komt dat de afgelopen decennia er steeds weer nieuwe virussen in de wereld terecht komen. Is dat nature’s way of is het biologische oorlogsvoering? Wat het ook is, kijk en luister naar John Bergman en als je het niet direct hebt begrepen nog een keer en nog een keer. Want deze man raakt de kern. Het draait om ons immuunsysteem.

Intussen, de financiele sector

Inmiddels hebben de AEX en Dow Jones de weg naar boven weer gevonden. Het lijkt erop alsof – althans voorlopig – het voor de beursgenoteerde bedrijven en de financiele sector business as usual wordt nu er weer enorme hoeveelheden geld ingepompt worden. De 1,3 miljoen zzp’ers en het mkb in Nederland schijnen de rekening gaan betalen van het lamleggen van de economie.