adbroere_blue

God-Mens of Machine-Mens?

Volgens Yuval Harari, auteur van onder andere Homo Deus, de Mensgod, staan wij aan de vooravond van een nieuwe sprong in de menselijke evolutie. Op 4 februari sprak Harari met de Nederlandse schrijver Adriaan van Dis, die hem met kennelijke bewondering te woord stond. De mensheid is aan een grens gekomen en het is tijd voor een opvolger van de Cro Magnon mens, die 50.000 jaar succesvol is geweest, maar die nu aan vervanging toe is. Harari sprak over de transhumane mens, die ontdaan van de tekortkomingen van de biologische mens een verbeterde versie van zijn voorganger zou zijn. De technologie is er klaar voor. Ook had Harari het over een drastische afname van de wereldbevolking. Ik vond het verbijsterend dat dit voor zoete koek werd geslikt door de kijkers, de interviewer, de aanwezigen bij het programma en dat er geen enkele kritische vraag werd gesteld. Misschien wel omdat iedereen toen dacht dat het slechts een filosofisch concept was.
Begin februari 2020 was Covid-19 nog ver weg van Nederland. Er kwamen wel berichten over dit virus uit China, maar dat baarde de meeste mensen nog geen zorgen. Dit veranderde eind februari echter snel, toen er een man in Codogno (Noord-Italië) bleek te zijn besmet met het virus. Hij had voordat het werd ontdekt al heel veel mensen op zijn beurt besmet en daarop volgden de gebeurtenissen in Noord-Italië, die op ons netvlies zijn gegrift omdat de media er indringend over rapporteerden. Mensen stierven bij bosjes, de ziekenhuizen konden het niet meer aan en de manier waarop mensen stierven was verschrikkelijk. Al snel werd er niet meer gesproken over een griepepidemie, maar over ‘Corona’ een zeer besmettelijk en dodelijk virus. Vier maanden later blijkt uit de cijfers van Euromomo dat het met de oversterfte in die periode in Italië meeviel en rijst de vraag wat er in werkelijkheid is gebeurd.
Peiling door NPO1
Ook Nederland kwam in actie toen de eerste Covid-19 gevallen zich in dit land voordeden. Er werd gesproken over vergaande maatregelen om het virus te bestrijden, want als dat niet zou gebeuren, dan zou het leed niet te overzien zijn. De Nederlandse overheid besloot evenals de meeste andere Europese landen tot een ‘lockdown’. Mensen moesten thuisblijven, mochten er alleen uit voor het doen van boodschappen, moesten anderhalve meter afstand houden, veel de handen wassen en bij hoesten niet de deur uit. Het sociale leven en de economie vielen stil. In het begin leek de stilte weldadig. De lucht leek schoner, de straten rustig en mensen hielden meer rekening met elkaar dan daarvoor. Het was echter een onnatuurlijke stilte. Er lag iets onder, een dreigend iets. Het angstmonster had de kop opgestoken. Want haast iedereen was er toen van overtuigd dat de maatregelen noodzakelijk waren om een ramp te voorkomen en er was vrijwel niemand die zich aan de angst kon onttrekken.
In deze nieuwsbrief ga ik niet verder in op alle verwikkelingen in de afgelopen maanden. Op mijn blog staan artikelen, waarin ik door de feiten te noemen een bijdrage heb willen leveren aan het wegnemen van de irrationaliteit rond Covid-19. Verder heb ik een analyse geschreven die in de nieuw te verschijnen editie van de Andere Krant wordt geplaatst. Ik ben daarin geen uitzondering. Hoogleraar Filosofie René ten Bos schreef bijvoorbeeld ‘De Coronastorm’ ‘Hoe een virus ons verstand wegvaagde’. Ook is er een groeiend aantal wetenschappers die zich uitspreken naar aanleiding van de door hen onderzochte feiten. Emeritus hoogleraar Beda Stadler, voormalig hoofd van de afdeling immunologie van de Universiteit van Bern zegt bijvoorbeeld dat het onzin is dat er geen immuniteit tegen het Covid-19 virus zou zijn. Stadler is een wetenschapper, die zich met de feiten bezighoudt en niet met opvattingen. Hij maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling dat wetenschappers kunnen worden gekocht om hun mening aan te passen aan de wens van de geldgever.
Brzezinski
VAN DISSEL: "COVID-19 ONGEVAARLIJK VOOR 98% VAN DE MENSEN"
Gemiddelde leeftijd overledenen boven 80 jaar.

Uit de technische briefing die Van Dissel op 25 juni aan de Tweede Kamer gaf, volgt dat 98 procent van de mensen die geïnfecteerd raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft. Van de duizend mensen die het virus krijgen, belanden 3,5 mensen op de intensive care. Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen. Met deze cijfers kan het RIVM niet langer volhouden dat COVID-19 gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf.

Desondanks verklaarde Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-generaal van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 29 juni 2020 dat ‘het ergste nog moet komen’. Hiermee voedt hij opnieuw de wereldwijde angst rond het virus. Op 11 maart 2020 verklaarde dezelfde Ghebreyesus Covid-19 tot een pandemie en waarschuwde de landen dat als er geen maatregelen zouden worden genomen 3,4 procent van de wereldbevolking zou sterven door Covid-19. Dit zou betekenen dat 252 miljoen mensen over de hele wereld zouden overlijden door dit virus. In de afgelopen maanden tot 1 juli zijn er 514.000 mensen gestorven, toegeschreven aan Covid-19, zoals Van Dissel bevestigde, vrijwel uitsluitend oudere mensen en enkele jongeren met onderliggend lijden. Het zou redelijk zijn als Ghebreyesus zijn excuus zou aanbieden aan de wereld voor het onnodig verspreiden van angst en paniek en voor het doen stilleggen van de economie in veel landen over de hele wereld. Niets van dit alles, want ‘het ergste moet nog komen’.
duur corona
Door het angstniveau op een zo hoog mogelijk peil te handhaven beoogt het WHO volgens mij op het onvermijdelijke uit te komen: vaccinatie van de hele wereldbevolking. Momenteel wordt er koortsachtig gewerkt aan de productie van vaccins die nog onvoldoende zijn getest, maar die er volgens de gezondheidsautoriteiten wel moeten komen, omdat dit de enige oplossing is. Antivaccinatie activist Frank Ruesink, die probeerde met Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in gesprek te komen over deze vaccinaties, werd door de bewindspersoon afgewimpeld met: “Vergeet het maar, vaccineren is de enige oplossing. Bovendien hebben we internationale afspraken gemaakt.” Internationale afspraken, dat is interessant. Met wie en waarover? In elk geval is de uitkomst van dat overleg dat iedereen moet worden gevaccineerd. Vaccinatiepaspoorten zijn al in de maak.
In 1917 hield de grondlegger van de antroposofie Rudolf Steiner een toespraak waarin hij waarschuwde: : ‘De ziel zal door een medicament worden afgeschaft. Men zal vanuit het oogpunt van de ‘gezondheid’ een vaccin vinden waardoor ons organisme al op zo jong mogelijke leeftijd en liefst direct na de geboorte, zo wordt bewerkt, dat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt dat er een ziel en een geest bestaan. – Zo scherp zullen de beide wereldbeschouwelijke stromingen tegenover elkaar komen te staan. De ene stroming zal er over nadenken hoe er begrippen en ideeën gevormd kunnen worden die de echte werkelijkheid, de werkelijkheid van de geest en de ziel, weerspiegelen. De anderen, navolgers van de huidige materialisten, zullen een vaccin proberen te vinden dat het lichaam ‘gezond’ maakt, dat wil zeggen het lichaam zo maakt, dat het door de toestand waarin het verkeert niet meer spreekt over zotte dingen als ziel of geest, maar ‘gezonde’ praat ophangt over de krachten die in machines en scheikundige processen leven en die in een planetaire nevel planeten en zonnen voortbrengen. Dit zal door lichamelijke ingrepen teweeg worden gebracht. De materialistische artsen zullen met de taak worden belast om de ziel uit de mensheid uit te drijven.
booom
Dit is een tijd waarin mensen, die het woord ‘ziel’ en ‘geest’ in de mond nemen door velen worden beschouwd als een beetje vreemd en op zijn minst niet rationeel. Hierin ligt volgens mij de kern van het probleem. De Duitse socioloog Prof. Dr. Claudia von Werlhof schreef in dit verband een artikel dat aansluit op mijn visie. Haar artikel werd in het Nederlands vertaald door Elisabeth Labrijn en op 15 juni 2020 geplaatst op de site van CommonSenseTV.

Hieruit komt de volgende quote:
‘Het is mijn stelling dat het onophoudelijke hameren op van het gevaar van Corona de functie heeft van een echte complottheorie van hogerhand. De bedoeling is om ons zo bang te maken dat we instemmen met een praktijk die we anders nooit zouden hebben geaccepteerd. We worden bang gemaakt voor een vermeend gevaar vanuit de natuur, dat met inzet van massale maatregelen moet worden geëlimineerd om ons daarvoor te ‘beschermen’. Mijn stelling is voorts dat die tactiek mensen van ons moet maken die beter gewapend zijn tegen dit vermeende gevaar uit de natuur. We zouden hierdoor ‘betere’ mensen worden, die meer in de richting van machines op gaan, en geen mensen meer zijn zoals de natuur ze heeft gemaakt. En in dit geval wordt dat mogelijk gemaakt door de medische vooruitgang!
Dat het draaiboek hiervoor met zekerheid al een tijdje geleden geschreven is, blijkt uit het feit dat de aanpak nu uitermate doelgericht is. Voorlopig weten we daar nog lang niet alles van. Maar zeker is dat de Corona-manie ons niet voor de grap van hogerhand is opgelegd, en niet om het leven in de hele wereld even stop te zetten om daarna weer tot het ‘normale leven’ zoals we dat kenden terug te keren.
Wat dat zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat ons te wachten staat, zal zijn, moeten we afgeleiden uit de gegeven feiten die we nu al om ons heen waarnemen. Net zoals onze economie niet terug kan keren tot de toestand die we voor Corona kenden, ligt het ook niet in de bedoeling we er na Corona lichamelijk op vooruit gaan. We zullen ons hier op het deel van het probleem dat op ons lichaam betrekking heeft concentreren, omdat hierop tot nu toe nog helemaal geen licht is geworpen. Want nog voordat er een voldoende getest vaccin beschikbaar is, wordt er druk gepraat over een vaccinatieprogramma voor alle mensen op aarde, en dat daar haast bij is en zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd; en het wettelijke kader daarvoor moet dus nu ook onmiddellijk worden gecreëerd.’

DeepMind-Technologies-Google
Yuval Harari zuigt het niet uit zijn duim en hij komt niet met een of andere vage filosofie. Er wordt wel degelijk gewerkt aan het beëindigen van de biologische mens zoals wij nu zijn. Lang gebeurde dit achter de schermen, maar nu wordt het zichtbaar. Als je om je heen kijkt zie je de denaturering van al het leven. Het intensieve vaccinatieprogramma dat in veel landen wordt uitgevoerd heeft veel kleine kinderen schade berokkend en er zijn over de hele wereld een groot aantal medici en wetenschappelijke onderzoekers die hun vraagtekens erbij plaatsen. Tegen de achtergrond van wat Steiner in 1917 uitsprak, wordt duidelijk dat het vaccinatieprogramma niet uit de lucht is komen vallen. Ook de vervanging van natuurlijke geneeswijzen door op chemie gebaseerde krijgt tegen deze achtergrond een perspectief waar velen niet bij hebben stilgestaan. Er zijn ‘mensen’ die zichzelf in de rol van God hebben geplaatst en die de schepping willen verbeteren door van mensen machines te maken. Geprogrammeerde en controleerbare wezens, die zich keurig voegen in een nieuwe orde waarin volgens de Georgia Guidestones plaats is voor 500 miljoen mensen, die zich volgens de in graniet in een aantal talen uitgebeitelde geboden gedragen.

Het is verbijsterend dat relatief zo weinig mensen zich bewust zijn van dit gevaar. Marcel Messing schrijft in zijn nieuwsbrief van juni 2020:
‘Nietzsches ideeën over de Übermensch, die God zal vervangen, en zijn ideeën over de Herrenmoral, waarin de sterkste zal zegevieren (mede geïnspireerd door de visie van Darwin), inspireerden Adolf Hitler, die zeer gesteld was op beide auteurs. Zowel Nietzsche als Darwin hielden er racistische ideeën op na, evenals Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, die erg op Nietzsche gesteld was en behalve een vrijmetselaar met een hoge graad, ook lid van het Duitse Thulegenootschap was.
De idee van een toekomstige Übermensch inspireerde ook het transhumanisme (Ray Kurzweil), waarin straks een soort superman definitief het einde van de menselijke soort moet inleiden en waarin God niet meer nodig zal zijn. Dat Nietzsche zelf zijn ideaal van de Übermensch niet kon realiseren, blijkt uit zijn eigen leven. Afkomstig uit een vroom domineesgeslacht, leed hij aan grote frustraties met betrekking tot religie en God, die hij beide volledig verwierp. Lijdend aan syfilis, stierf hij in waanzin.’

Het lijkt op de creatie van het monster van Frankenstein. Een mens-machine die door knoeiers met de bouwstenen van de Schepping wordt geschapen en waarvoor de natuurlijke mens zou moeten wijken. Bill Gates staat in zijn visie niet alleen. Het gaat hem niet om de winst die hij kan behalen met de verkoop van vaccins door de fabrieken waarin hij een aandeel heeft. Verder is het geen toeval dat Gates zich bezighoudt met ‘planned parenthood’ en dat hij verklaard voorstander is van het terugbrengen van de wereldpopulatie. Kijk ook naar de activiteiten van de Bill&Melinda Gates Foundation. Het is daarom kortzichtig om ons te richten op mensen zoals Gates. Zij dragen een idee uit dat vanuit menselijk standpunt als een monsterlijke aanval op de mensheid kan worden genoemd.
respect voor autoriteit
Om te begrijpen waarom en van waaruit deze aanval op de mensheid is ingezet, is de volgende tekst van Bram Moerland hopelijk verhelderend:
‘Volgens de gnostische mythologie heerst een Demiurg over de mensen met behulp van ‘de Machten’ ook wel Archonten genoemd. Door die Archonten ook ‘de Machten’ te noemen gaven de gnostici daaraan een bredere betekenis.
De Machten hebben slechts macht over een mens als deze zich zelf in vrijheid aan hen onderwerpt. Want van nature is de mens vrij. Alleen de mens zelf kan die vrijheid doen veranderen in slavernij, door zichzelf aan de Machten uit te leveren.

Hoe kunnen de Machten dat bewerkstelligen? De gnosticus Filippus zegt daarover:
“Ze ontnamen aan wat goed is zijn naam en gaven die aan wat niet goed is om de mens door de namen te misleiden en hem aan het niet-goede te hechten. (...) Want ze wilden de vrije mens gevangen nemen en hem voor eeuwig tot slaaf maken.”

Filippus begreep dus al dat leugens die op de waarheid lijken een superieur machtsmiddel zijn. Alleen zo kun je mensen er toe brengen zichzelf geheel vrijwillig tot slaaf van de Machten te maken.’

De Demiurg waarover Bram Moerland het heeft is de schepper van onze wereld. Het is een imitatie van de Oorspronkelijke Wereld. De mensheid is naar zijn huidige vorm een product van de Demiurg. Elk mens draagt echter ook een lichtvonk in zich, die hem verbindt met de Oorspronkelijke Wereld. Als die lichtvonk ontvlamt dan maakt de Mens zich los van de heerschappij van de Demiurg. Ooit heeft de Mens zich in vrijheid onderworpen aan de Demiurg. In deze tijd zijn de voorwaarden aanwezig om de Mens tot bewustzijn te laten komen van zijn gevangenschap. Dit zou echter betekenen dat de Demiurg zijn macht verliest en zijn schepping ophoudt te bestaan. Dit is de reden waarom wij worden overspoeld met leugens en verwarring. Het doel is dat we ons overgeven aan zijn macht en ons laten meevoeren in de zogenoemde volgende stap in de evolutie. Die stap is echter niet anders bedoeld dan om ons nog verder af te voeren van de Mens die we in wezen zijn. Het voert ons nog verder af van de Kennis die ons voert naar de werkelijke Menswording. Toch hebben wij zoals Bram Moerland schrijft de vrijheid om onszelf te bevrijden. Niet langer, geen seconde langer meer geloven in leugens is een belangrijke stap daar naartoe. We moeten die stap en de daarop volgende echter wel zelf zetten.

© Ad Broere
Als je mijn nieuwsbrieven en artikelen op mijn blog waardeert en je mij in staat wil stellen om dit te blijven doen dan wordt een klein bedrag op mijn rekening
NL59TRIO0379342502 ten name van Humane Economy Publishing zeer op prijs gesteld.


'Geld in de Bijrol' kan worden besteld door hier te klikken.


voorplaat-geld-in-de-bijrolc047

Barsten in het bolwerk

I can't run no moreWith that lawless crowdWhile the killers in high placesSay their prayers out loudBut they've summoned, they've summoned upA thundercloudAnd they're going to hear from meRing the bells that still can ringThere is a crack, a crack in everything That's how the light gets in"Anthem", Leonard Cohen over mondkappen "Het RIVM ziet op basis van de nieuwste …
Barsten in het bolwerk

De economie zinkt als de Titanic

De economie zinkt als de Titanic
Wat kunnen we nog doen? In het essay 'Eilandeconomie' wordt de ontwikkeling van een economie geschetst, gebaseerd op concurrentie en geld met rente tot een economie waarin geen geld meer wordt gebruikt. Deze ontwikkeling verloopt in vier stadia en is gesitueerd op een onbewoond eiland waarop een aantal schipbreukelingen stranden. Samen geven zij vorm aan hun economie en leren ze …

Oversterfte in Spanje en Zweden

De oversterfte (afwijking van de gemiddelde sterfte in een bepaalde periode en in een bepaald land) zoals die wordt weergegeven door het Deense Euromomo laat zien dat in Spanje de oversterfte extreem hoog is geweest in de periode maart tot mei 2020. In dit land was sprake van een - eveneens - extreem strenge lockdown. In de afgelopen weken is …
Oversterfte in Spanje en Zweden

Arme Belgen...

Arme Belgen...
We worden opgeschrikt door het snel stijgende aantal besmettingen met Covid-19 in de provincie Antwerpen. De media melden hierover: In de aan Nederland grenzende Belgische provincie Antwerpen komt er een avondklok, waarbij iedereen thuis moet zijn tussen 23.30 uur en 6 uur. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen zoals naar het werk of het ziekenhuis.Dat heeft de provinciale crisisinstantie beslist …

Een verrassend geluid uit onverwachte hoek

Danny Jones, voorganger in een baptistenkerk in Georgia neemt bepaald geen blad voor de mond als hij spreekt over covid-19, waar het vandaan komt, welke strategie erachter ligt en wat 'we' eraan kunnen doen. Jones maakt duidelijk dat we niet passief moeten afwachten totdat de negatieve krachten, die hun nieuwe wereldorde willen doorvoeren, hun doel hebben bereikt. De trein is …
Een verrassend geluid uit onverwachte hoek
facebook