een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Naar een parallelle economie

In 2021 heb ik twee keer een serie online workshops georganiseerd met als thema hoe een parallelle economie succesvol tot ontwikkeling kan worden gebracht. De workshops trokken veel belangstelling en de deelnemers stelden regelmatig de vraag of de presentatie die ik gaf op internet kon worden gezet. Op 27 februari 2022 heeft Barry Annes de presentatie opgenomen en vandaag – 28 maart – is het zover dat deze kan worden gepubliceerd.

Wat is een ‘parallelle economie’? Het is het resultaat van een samenwerking tussen mensen, die een hoge waarde toekennen aan vrijheid, zelfbeschikking en menswaardigheid. Deze samenwerking leidt ertoe dat zoveel mogelijk economische functies worden ontwikkeld door de deelnemers zelf. Met deze functies worden onder meer bedoeld: onderwijs, voeding, wonen, financien, energie, gezondheidszorg, cultuur en vervoer. Naarmate er meer mensen deelnemen en meer hun kennis en vaardigheden inbrengen, wordt de parallelle economie completer.

Waarom een parallelle economie? Alles wijst erop dat de economie steeds meer geleid gaat worden van bovenaf met behulp van IT. Onvrijheid is daarvan het gevolg, omdat de ‘factor mens’ wordt vervangen door technologie. Geld is het middel om de mens bereid te maken, deze ontwikkeling als onvermijdelijk te accepteren. Niet iedereen zal dat echter willen doen. Voor de mensen die anders naar de toekomst kijken dan zij die alle kaarten hebben gezet op digitale en nanotechnologie, is het nodig dat er een menselijk en menswaardig alternatief is en dat is een parallelle economie.

Deze presentatie geeft het antwoord op een aantal vragen die leven bij hen, die zich verdiepen in de mogelijkheid van een parallelle economie. Het is niet een definitieve oplossing. Het is bedoeld als tijdelijke ‘safe haven’ en wie weet als de digitale dictatuur faalt of opgeruimd wordt dan zijn het de kernen voor de ontwikkeling van een nieuwe samenleving.