een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De Trueman Show van Jorn Luka

Jorn Luka heeft in de vier maanden dat hij actief is met de Trueman Show al het respectabele aantal van 22 interviews op zijn naam staan. De gesprekken zijn van hoog niveau. Hij weet interessante gasten te strikken die over hun onderwerp veel te zeggen hebben en dat op een manier doen die er geboeid naar doet kijken en luisteren. Zo sprak hij onder andere met Sven Hulleman, Kees van der Pijl, Karel van Wolferen, Isa Kriens, Sietske Bergsma en Daan de Wit. Ik beschouw het daarom als een eer om ook geinterviewd te worden.

Het gesprek vond plaats in Akhnaton, een plek in het centrum van Amsterdam waar verschillende culturen samenkomen en waarin vrijheid en openheid worden bevorderd, zoals in de info over Akhnaton staat. Wat dit betreft had de plek niet beter kunnen worden gekozen, want het gesprek dat ik met Jorn Luka had ging over vrijheid en openheid. Het is een pleidooi voor vrijheid en zelfbeschikking en voor het behoud van ons mens-zijn. Dat die van wezenlijk belang zijnde waarden onder druk staan, is wel duidelijk voor hen die nog met een open blik naar de wereld om hen heen kunnen kijken. Het gaat in deze tijd om niets minder dan om de keuze van mens of mens-machine te zijn. Het maakt je verdrietig om te zien hoezeer de digitale wereld al heeft toegeslagen. Daarom is het een hele opgave om jezelf ervan bewust te worden wat er zich momenteel afspeelt en om dan ook nog keuzes te maken waardoor je uit de samenleving wordt verstoten omdat je je niet aan de regels houdt en in de voorwaarden schikt zoals de – waarschijnlijk – halfjaarlijkse vaccinatie met mRNA te laten inspuiten, of om te voldoen aan eisen die jij als onredelijk en onrechtvaardig ervaart.

We komen onvermijdelijk op het punt dat er een keuze moet worden gemaakt die verstrekkende gevolgen heeft. Niet dat je daardoor ongelukkig zou worden, integendeel. Je krijgt daardoor de kans om samen met geestverwanten aan een parallelle samenleving te gaan bouwen. Een samenleving zonder dwang van bovenaf en waarin vrijheid, zelfbeschikking en menswaardigheid centraal staan. Hoeveel mensen hiervoor zullen gaan is nu nog de vraag. Waarschijnlijk zijn het er meer dan we voor mogelijk houden. De Duitse jurist Reiner Fuelmich schat het aantal op maximaal twintig procent van de wereldbevolking. Als dat een juiste schatting is, dan gaat het om 1,6 miljard mensen over de hele wereld. Als zij vastbesloten en eensgezind aan het werk gaan, dan zijn de mogelijkheden onbegrensd. In elk geval hebben de enkelen die ons tot dusver vooral met de macht die zij ontlenen aan geld daarop geen weerwoord, want hun invloed houdt op bij de grens van hun digitale wereld. Hieronder staat mijn gesprek met Jorn Luka, door mij bedoeld als een stevig hart onder de riem en een goede inspiratie voor iedereen die begrijpt waarom het in deze tijd gaat.