Een betekenisvol gesprek

Twee vrouwen, een man en een gespreksleidster, bij elkaar in een bijzonder interview. Een vrouwelijke huisarts, die vijfendertig jaar praktijkervaring heeft, een medisch onderzoeksjournaliste,...

Terug naar de eenvoud

De Griekse wijsgeer  Diogenes bekritiseerde zaken die de maatschappij beheersten, zoals geldzucht, iets dat tot op de dag van vandaag actueel is. Hij plaatste...