mRNA in lipide nano deeltjes

Hieronder volgt een deel van een artikel dat in het British Medical Journal werd geplaatst en dat in het Nederlands vertaald staat op de...