een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Waarom ik een C*v*d ontkenner werd

Kevin Smith schreef dit artikel in de Off-Guardian. Smith legt in begrijpelijke taal uit hoe hij geleidelijk opschoof naar de positie van die van C*v*d ontkenner: ‘Er is het afgelopen jaar een ruime keuze aan artikelen verschenen over Covid-19 en lockdowns. Sinds maart is het denken van velen van ons geëvolueerd, wat in de loop van de tijd in de artikelen tot uiting komt.


In april en mei 2020 lag de nadruk op de wetenschap, de presentatie en interpretatie van de wetenschappelijke gegevens, het bewijs voor of tegen de maatregelen. Nu, naarmate het bewijsmateriaal en de nieuwe gegevens opduiken en geanalyseerd zijn, is het gesprek meer op de agenda’s en het grote geheel achter de lockdowns gericht geraakt.
In het midden van vorig jaar merkte ik hier een grote toename van lezerscommentaren op, die zich heeft doorgezet. Maar ik heb onlangs, onder de streep, misschien een toevloed van meer nieuwe lezers opgemerkt, die ernstige twijfels uiten over het officiële verhaal. Ik denk dat steeds meer mensen weer de fundamentele vragen beginnen te stellen, twijfelen aan het dagelijkse dieet van de mainstream propaganda.


Toch is het heel begrijpelijk dat ze vragen en bezwaren hebben tegen de enorm verschillende verhalen hier.
Daarom dacht ik iets samen te stellen, waarin ik de belangrijkste rivaliserende verhalen uiteenzet, mijn reis uitleg en uitleg hoe ik langzamerhand worstelde met het begrijpen van de zich ontvouwende crisis.


Op het eerste gezicht lijkt dit misschien niet goed afgestemd op het hoge niveau van Covid-19 begrip. Maar het kan ons allen helpen ons denken te ordenen en beter te structureren. In feite gebruikte ik het als structuur om het allemaal uitvoerig aan mijn oude moeder uit te leggen.


Gedurende vele maanden bij het kijken naar het TV nieuws, en naar Piers Morgan, bleef ze me vragen waarom ik elk Covid-19 verhaal op een bepaald punt in twijfel trok. Dus besloot ik uiteindelijk mezelf te ontlasten en haar met het hele verhaal te belasten en nam het stap voor stap in 15 minuten door.


Misschien gelooft ze me nog steeds niet helemaal, maar nu lijkt ze te waarderen wat mijn uitgangspunt is, wat in elk geval een begin is.


In grote lijnen zou ik zeggen dat er drie belangrijke Covid-19 en lockdown verhalen zijn, zoals hieronder opgesomd, waarvan sommige elkaar overlappen en in de loop van de tijd enigszins geëvolueerd zijn. Er zijn nog andere verhalen over 5G, over de oorsprong van het virus, over de vraag of het bestaat en rond het vaccin.
Naar mijn mening zijn de bewijzen rond deze voorlopig niet stevig geworteld. Niettemin zijn er enkele elementen rond deze punten om extra bezorgdheid te wekken, waar ik ook op in zal gaan.


De belangrijkste verhaallijnen:

Het verhaal van de regering en de mainstream media
In grote lijnen komt dit erop neer dat Covid-19 een ernstig gevaar voor de volksgezondheid vormt en dat de regering de wetenschap volgt. De regering heeft het beste met ons voor en heeft proportioneel op de dreiging gereageerd.
De mensen die dit brede narratief aanvaarden kunnen enige kritiek hebben op de aanpak van aspecten van de crisis en misschien op sommige van de maatregelen. Deze mensen hebben vaak genoeg van Piers Morgan en zijn belachelijke afleidingen van het debat dat we zouden moeten voeren. Maar in grote lijnen aanvaarden ze het algemene verhaal.

De regering heeft niet de juiste wetenschap gevolgd en heeft disproportioneel gehandeld.
Dit noem ik het ‘cock-up’ narratief van Peter Hitchens, dat hij vanaf het allereerste begin van dit onderwerp betoogde en dat hij voor zover ik weet nog steeds onderschrijft. Dit verhaal is dat de regering in paniek is geraakt en haar besluitvorming over lockdowns eerder op giswerk dan op bewijzen heeft gebaseerd. De regering probeert een gezichtssparende exit strategie te vinden.
Dit standpunt heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld naarmate de wetenschap beter begrepen wordt en vele, vele wetenschappers onderzoeksstudies hebben gepubliceerd waaruit blijkt dat lockdowns en maskers niet werken of verwaarloosbare voordelen hebben.
Een belangrijke pijler van dit argument was vanaf het begin dat de lockdown maatregelen, grotendeels ongeacht de wetenschappelijke argumenten, volstrekt niet in verhouding stonden tot het risico en het sterftecijfer van het virus. En de besluitvorming van de regering was gebaseerd op domheid, paniek en groepsdenken.
Dit verhaal steunde ik in de eerste maanden en ik aanvaard nog steeds de premisse dat de wetenschappelijke interpretatie waarop men zich baseerde onjuist en onvolledig was. Maar nu ben ik het er niet mee eens op grond van het feit dat opzettelijke opzet, en niet onwetenschappelijke domheid, achter de besluitvorming zit.

Covid-19 wordt gebruikt als een voertuig om een nieuwe sociale en economische agenda uit te voeren
Het heeft even geduurd voor ik dit verhaal aanvaardde en pas een paar maanden geleden keek ik goed naar de grote reset en de agenda van het Wereld Economisch Forum (WEF).
Deze agenda stelt een economische en sociale reset voor, met onder meer aandacht voor klimaatverandering, duurzaamheid en verdeling van rijkdom. Het stelt dat Covid-19 een window of opportunity biedt om een brave new world in te voeren, die voor haar burgers op een totalitaire nachtmerrie lijkt. Het zegt dat je in 2030 niets meer zult bezitten en gelukkig zult zijn
Het punt dat je vanuit een bewijsoogpunt moet maken is dat het feit dat er een wereldagenda is van Klaus Schwab van het WEF, iemand die zich soms kleedt als een James Bond schurk, niet noodzakelijk betekent dat dit is wat zich ontvouwt.


Mijn conclusie dat Covid-19 gebruikt werd als een voertuig om een gruwelijke sociale en economische reset in te voeren werd pas bereikt toen alle andere aspecten van de vorige tijdlijn van 5 maanden ingepast werden.
Natuurlijk, al vroeg sloegen de maatregelen zoals lockdowns, sociale distantie, geen oog voor proportionaliteit en later zinloze post-pandemische zomermaskers nergens op. Maar pas toen deze waanzin doorging, en na een herziening van de reset-agenda, is het nu duidelijk dat dit is wat er gebeurt.


Herhaalde afsluitingen en maskers dragen, propaganda en algemeen lijden zijn bedoeld om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om de samenleving te resetten en bijna van voren af aan te beginnen.
Een klimaat van angst, vernietiging, meegaandheid en afhankelijkheid van de staat zijn allemaal nodig om deze agenda te kunnen invoeren. Ze hebben voortdurende crisis nodig om ons in de richting van gedweeë aanvaarding en meegaandheid te duwen. En een grote invloed achter dit alles en hoe het later verkocht wordt is de klimaatveranderingsagenda, een machtige lobby.


Wereldleiders als Johnson en Trudeau voeren subtiel en onsubtiel de WEF taal in en herhalen de slogans als ‘bouw beter terug’. Er wordt gesproken over gezondheidspaspoorten en sancties voor wie testen en vaccins weigert. Veel van de voorgestelde doelstellingen zoals verdeling van rijkdom en beperkt reizen passen in de economische en sociale destructie die we nu zien.


Deze leiders zie je regelmatig met het WEF, de WHO, de VN, het IMF, Bill Gates, Greta Thunberg, degenen die de freak-show aansturen.
Groot geld, invloed en misschien dwang kunnen wel eens de manier zijn waarop deze kanker zich verspreid heeft en globalistisch gezinde leiders overtuigd heeft om nu met de agenda te gaan lopen.
En wie de Amerikaanse politiek gevolgd heeft, zal de langlopende gecoördineerde poging gezien hebben om Trump, die een reset in de weg staat, te verwijderen, althans op de korte termijn. De verdachte verkiezingsuitslag in de VS en de protesten van de BLM en de timing passen nu ook in het grote plan en om er nu mee door te gaan.
Verleden en geschiedenis zijn ook belangrijke stukjes van de puzzel. Biden’s vermeende nauwe banden met de Chinese Communistische Partij en bovengenoemde globalistische organisaties en enig mogelijk bewijs van soortgelijke reset pogingen met de voorspellingen van de Mexicaanse griep en de Vogelgriep lijken ook te passen in het patroon dat zich nu aftekent.
En zoals we weten zijn de pogingen om de wereld te verwoesten (Syrië, Irak, Libië) allemaal indicatoren dat we met psychopathische misdadigers te maken hebben. Mijn enige eerdere twijfel was of ze dat kwaad ook op hun eigen volk zouden durven richten.


Samenvattend: de middelen, het motief en de gelegenheid zijn er. Naar mijn mening is er duidelijk een wereldwijde staatsgreep aan de gang.
Enkele onbekenden en anomalieën
Sommige commentatoren hebben verklaard dat het virus niet bestaat, dat griep en zelfs hartaanvallen foutief als Covid-19 zijn aangemerkt. Er zijn ook veel aanwijzingen dat Covid sterfgevallen overdreven zijn met foutieve PCR tests en het frauduleus toewijzen van ziekenhuisopnamen en sterfgevallen als Covid-19. Je moet je afvragen waarom men om de haverklap gegevens naar boven toe probeert te overdrijven en verkeerd voor te stellen. Tijdens een crisis proberen politici historisch gezien de risico’s te bagatelliseren.


Veel daarvan moet je in gedachten houden als je het grote geheel overweegt, maar een beginner moet zich mogelijk concentreren op wat we weten, niet op wat we niet weten. Niettemin moeten we het volgende in overweging nemen:
Oorsprong van Covid-19


De media hebben eindeloos gespeculeerd over waar en hoe dit virus ontstaan is. Van vleermuizenmarkten tot laboratoria. Gezien alles wat ik gezien heb zou ik nu de mogelijkheid niet uitsluiten dat een virus opzettelijk is vrijgelaten, met medeweten van bovengenoemde om de reset na te streven.
Dit is in vele opzichten ondenkbaar, maar toch moet deze mogelijkheid nu deel uitmaken van onze zorgvuldigheid bij de volgende stappen.


Covid Vaccins
Dit zal misschien de sleutel zijn tot wat er verder gebeurt. Of het grote reset plan slaagt – of het leidt tot de ondergang ervan en de gedwongen verwijdering van leiders.
De irrationele preoccupatie met vaccins mag dan grotendeels met winst te maken hebben, het zou wel eens een belangrijk deel van de agenda in het spel kunnen zijn.
Ongeteste, experimentele vaccins in 2021 die ernstige bijwerkingen en vruchtbaarheid dreigen te krijgen is verbazingwekkend en angstaanjagend. Vooral gezien de tijdlijn van 10 maanden van verkeerde voorstelling van zaken door regering en media, pseudowetenschap, angstzaaierij en regelrechte leugens.
Iedereen zou deze vaccins moeten vrezen.


Bezwaren en vragen bij het tegenargument.
Natuurlijk is er in 10 maanden veel gebeurd. Mensen hebben de neiging gebeurtenissen op zichzelf te bekijken en dan verder te gaan en te vergeten wat er eerder gebeurd is. Mensen zijn daarom in de war en hebben vragen. Sommige van die vragen stelde ik mezelf aan het begin en tijdens mijn reis.
“De meeste regeringen nemen soortgelijke anti-Covid-19 maatregelen, ze kunnen toch niet allemaal ongelijk hebben of in een complot zitten?”
Dit is wat me eerder verontrustte. We weten dat ze de verkeerde wetenschap volgen, dat ze hun economieën en samenlevingen aan het vernietigen zijn. Toch moet er een grens zijn aan voortdurende volslagen domheid.
Maar gezien de achtergrond, de invloed en het geld van miljardairs en hun controle over wereldwijde instellingen is het mogelijk te zien hoe dit in de loop van de tijd is geïnfiltreerd in regeringen, een gecontroleerde media, tegenstrijdige wetenschappers en de rechterlijke macht.
Deze agenda is niet nieuw en, zoals ik al zei, mogelijk al op eerdere momenten geprobeerd. Voor mij was het uiteindelijk niet zo’n rek om te aanvaarden dat deze infiltratie van het kwaad al vele jaren aan de gang is en dat we nu de verwezenlijking en vervolmaking van dat plan zien.


De Grote Reset is zeker weer zo’n samenzweringstheorie?”
Wel, nee dat is het niet. Zoals ik hierboven zei is het een echte agenda. De vraag is of het er een is die ‘geparkeerd’ staat of een die aan de gang is. Al het hierboven genoemde bewijs suggereert dat het nu stevig in het spel is.
“De mensen zullen niet aanvaarden dat hun rijkdom geconfisqueerd of herverdeeld wordt. Waarom zouden onze regeringen sociale kredietsystemen en communisme willen invoeren?”
Als Boris Johnson vanavond op TV zou aankondigen ‘je zult niets bezitten en gelukkig zijn’, zouden er natuurlijk rellen komen. Dit is de reden waarom de reset wordt doorgevoerd op de manier waarop dat gebeurt, onder het mom van een crisis.


In wezen hebben de meeste wereldleiders en politici geen principes of overtuigingen. In deze context zou het hebben van een wereldwijde agenda als deze niet echt een enorm probleem zijn, want de top 1% zou niet onder het communisme vallen. Wij wel.
Het is dus niet moeilijk om na veel planning, met het gezelschap dat ze houden, hun machtswellustige neigingen, diverse aansporingen, in te zien hoe onze leiders de macht gewillig of met tegenzin aan de globalisten hebben afgestaan.


“Het is onmogelijk dat de regering, de media, wetenschappers en verpleegkundigen allemaal liegen over de huidige pandemie.”
Nee, niet allemaal liegen ze. Sommigen zijn medeplichtig, sommigen weten of vermoeden iets maar zijn te bang om zich uit te spreken en velen zijn waarschijnlijk niet op de hoogte van wat er aan de hand is en van de ruimere agenda. Het grote deel hiervan is de belangenverstrengeling, zoals loopbaanbevordering of -behoud.
Ook angst, algemene propaganda, valse gegevens en afleiding. Dit alles veroorzaakt verwarring, groepsdenken en tunnelvisie. Al deze factoren in de mix kunnen de illusie wekken dat het bovenstaande allemaal liegt, of helemaal niet. Mensen worden gecontroleerd door een combinatie van het bovenstaande. In wezen is het vergelijkbaar met hoe nazi-Duitsland zoveel steun van zijn bevolking wist te vergaren.


PCR en proportie – de argumenten
Ofwel als iemand tegen wie ik praat meer overtuiging nodig heeft, ofwel gewoon om af te ronden, introduceer ik twee argumenten.
Eerst PCR, dat hier al tot vervelens toe gedaan is. De test is wetenschappelijk onbruikbaar voor het opsporen van Covid-19 en als je bedenkt dat alle maatregelen en de hele aanpak erop gebaseerd zijn en op ‘gevallen’ en niet op mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of sterven aan direct Covid-19, valt het kaartenhuis op een hoop.
Je kunt dus tegen je familie of vriend zeggen, dat sommige delen van het tegenverhaal weliswaar betwist kunnen worden, maar hoe kun je ook maar het flauwste vertrouwen hebben in het officiële verhaal als je een veel sterkere diagnosekans hebt door een muntje op te gooien?


Evenzo is een andere factor, evenredigheid, verloren gegaan in de clamour om angst aan te jagen, af te leiden en te misleiden. Evenredigheid, die voor iedere probleemoplosser vanaf het begin voor de hand ligt als basis om een elementaire kosten-baten afweging uit te voeren, heeft de regering tot op de dag van vandaag niet uitgevoerd.
Denk aan ruwweg 60.000 Britse sterfgevallen (Het totaal ‘sterfgevallen binnen 28 dagen na positieve test’ sinds maart is 89.860 bij publicatie, volgens PHE – Ed.), met een gemiddelde sterfte leeftijd van 82 jaar, aan of met Covid-19, tegenover miljoenen verdwenen banen, de economie verneukt, gesloten scholen geannuleerde medische behandelingen voor kankers enz. en geestelijke gezondheidsklachten die door het dak gaan.


Lord Sumption, de grootste juridische geest in het VK, had het al vroeg door. Maar je hoeft echt geen genie te zijn om dat in 2021 uit te vogelen.


Instinct
Tenslotte, als degene aan wie je dit uitlegt de argumenten op basis van de informatie en het bewijsmateriaal afwijst, vraag hem dan wat zijn instinct hem zegt?
Hebben ze het gevoel dat er iets niet klopt of dat er iets sinisters op de achtergrond speelt? Zijn ze in ontkenning, vaak een van de emoties die aan het besef voorafgaan? Stel de vraag en laat ze het zelf uitwerken.


Samenvatting
Ik zou niet per se willen voorstellen dat iemand dit allemaal op oudere familieleden en jongeren afschuift.
Maar als je voortdurend door familieleden of vrienden gevraagd wordt om delen van het officiële verhaal te weerleggen als het op TV verschijnt, is het op de bovenstaande manier uitleggen, zonder Piers Morgan’s onderbrekingen, een optie.
Het kan hen helpen om eindelijk verder te gaan met hun denken en besef en woede te ontwikkelen – de twee ingrediënten die nodig zijn om de Grote Reset uit te luiden, en als mogelijke extra bonus, Morgan.