Tekst ‘Geld in de bijrol’ gereed

De tekst is klaar en geredigeerd. Ik kan mijzelf nauwelijks bedwingen om niet alvast fragmenten te gaan delen op mijn blog. Ik denk dat het boek impact zal hebben. Vooral doordat er verbanden worden gelegd, die je in kranten niet leest en voor TV en radio evenmin ziet en hoort. Dit is het eerste Nederlandse boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel nooit welzijn voor allen zal brengen en telkens weer vastloopt. Het boek gaat echter niet alleen over het failliet van het huidige geldsysteem, er wordt op meerdere manieren onderzocht hoe het anders zou kunnen. De tekst wordt verluchtigd met zo’n honderd afbeeldingen waarvan veel cartoons. Een aantal zijn speciaal voor het boek getekend. Binnenkort gaan tekst en afbeeldingen naar de vormgever. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij er opnieuw een mooi boek van gaat maken. In juli gaat het boek naar de drukker, die het begin september gaat aanleveren. Dan ontvangen de donateurs in binnen- en buitenland snel daarna hun exemplaar (exemplaren). De donateurs hebben ervoor gezorgd dat er voldoende geld is om alle kosten, inclusief de druk- en verzendkosten, te kunnen betalen. Dit is uniek en ik ben er heel erg blij mee. Geen beperkingen, geen censuur, geen ‘zou je dat nu wel doen’. Gewoon mijn eigen verhaal en de bijdrage van een aantal mensen die ik daarvoor heb gevraagd.

Mocht je het boek alvast willen reserveren en voor 15 september toegestuurd willen krijgen, dan kan dat door 25 euro over te maken op NL87ABNA0864525753 ten name van A.Broere en onder VERMELDING VAN JE ADRES.

 

City 4

De Lord Mayor van de ‘City of London’ (het Britse financiële hoofdkwartier) op zijn jaarlijkse tour