een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De mens lijdt nog het meest…

Vanmorgen, 22 maart luisterde ik naar het journaal op de radio. De burgemeesters van Zandvoort en Noordwijk hebben mensen opgeroepen om niet naar het strand te gaan, omdat het er gisteren zo druk was dat de anderhalve meter afstand niet in acht werd genomen. Mijn gedachte gaat uit naar al die families met kinderen die aan huis gebonden zijn en die even een frisse neus willen halen op een weliswaar fris, maar zonnig strand. En dan blijkt hoe dicht we op elkaar leven. Wellicht draagt het bij tot een volgende stap: een complete lockdown. Dat zou dan heel slecht zijn voor de geestelijke gezondheid en wijze mensen zeggen dat het lichaam de geest volgt. Ik wil daarom een poging doen om onderbouwd te relativeren en daardoor hoop ik duidelijk te maken dat de gekozen weg van de regeringsleiders heilloos en zelfs gevaarlijk is. En ik heb het dan niet over het economische aspect.

Kwaliteit van de gezondheidszorg

Pieter Lakeman heeft het in zijn column voor Cafe Weltschmerz over de slechte ontwikkelingen in de gezondheidszorg. In enkele jaren tijd werd de capaciteit van de intensieve zorg om bezuinigingsredenen bijna gehalveerd.Het verwijt gaat naar Rutte. Ik zie dat enigszins anders Rutte is de spokesman van de neoliberalen, die door de marktwerking van alles een winstobject hebben gemaakt. Als je nagaat dat de modale Nederlander per jaar aan premie ZVW, premies zorgverzekering en eigen bijdrage aan de zorg gemiddeld tussen de € 5 en € 6.000 uitgeeft, dan zou je toch mogen verwachten dat we een voortreffelijk geregelde gezondheidszorg hebben in NL. Niet dus, ondercapaciteit en overbelasting van in het algemeen al overbelaste zorgmedewerkers (maar we klappen voor ze). Helemaal in deze tijd.

Het arme Italie

In het failliete Italie zie je waar dit toe leidt. In Lombardije waar tweederde van alle sterfgevallen voorkomen, die worden toegeschreven aan het covid-19 virus is een noodsituatie ontstaan. Vooral in de regio’s waar veel ouderen wonen. De gezondheidszorg daar kan de toestroom van zieken niet aan en het relatief hoge aantal doden heeft veel te maken met een tekortschietende behandelcapaciteit. Het is een zichzelf versterkend effect. De zieken worden te laat of niet geholpen en sterven. Daardoor zie je dat in Bergamo en Brescia het aantal doden relatief zo hoog ligt. De beelden van overvolle mortuariums zijn afschrikwekkend. Iedereen die ze ziet moet zich echter wel realiseren dat het heel anders had kunnen gaan als er meer geinvesteerd zou zijn in de zorg, ook in Italie.

bron Statista.com

Is straling van invloed?

Over de behandelmethodes, die zouden zijn gebaseerd op niet effectieve en starre protocollen doe ik het zwijgen toe, omdat ik daar geen verstand van heb. Om voorlopig nog te zwijgen over de invloed van 4G en 5G. Uit informatie op internet blijkt dat in bijvoorbeeld Bergamo al langer een tussenvorm tussen 4G en 5G, wordt toegepast: 4,5G of mega 4G. Het aantal onderzoeken dat wijst in de richting van het verzwakken van het immuunsysteem door straling neemt toe.

dekking van vodafone in bergamo, 4g+ was in 2018 al nadrukkelijk vertegenwoordigd

Waaraan in elk geval een einde moet komen

Als er na deze influenzagolf iets indringend moet worden besproken dan is het waar die massieve geldstroom vanuit belastingbetalers en premiebetalers voor de zorg naar toe gaat. De graaicultuur moet voorbij zijn. Het zou heel erg helpen om het neoliberalisme en de marktwerking uit te bannen.

Uit de media

De Wall Street Journal over corona in Italie

Lombardy’s deaths make up 11% of confirmed infections there, compared with 5.8% in the rest of Italy. That might reflect an even-bigger undercounting of total infections in Lombardy than elsewhere, experts say.

But it may also indicate that a significantly higher number of people in Lombardy are dying because overstretched hospitals can’t give them the treatment they need, said Nino Cartabellotta, a doctor and public health expert who is researching the epidemic.

“In Lombardy, more than anywhere else, the public health-care system is no longer able to handle the number of patients who like a tsunami invaded its intensive care wards,” says Dr. Cartabellotta.

De Telegraaf:

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat de eurolanden pas aanspraak kunnen doen op het Europese noodfonds ESM als andere opties om hun economieën te beschermen tegen de gevolgen van het coronavirus falen. De bewindsman wijst de oproep van de Italiaanse premier Giuseppe Conte om het ESM geld te laten lenen aan de EU-lidstaten om de coronacrisis te financieren af. (Telegraaf, 21 maart 2020)

Wat de Italiaanse gezondheidsautoriteiten zeggen

Onderstaande informatie komt van het Istituto Superiore di Sanita.

De gemiddelde leeftijd waarop COVID19 wordt gediagnosteerd is 63 jaar, de gemiddelde leeftijd van mensen die zijn overleden tengevolge van het COVID19 virus is 81 jaar.

70% van de sterfgevallen in de leeftijdscategorie tussen 60 en 90 zijn mannen. Vrijwel bij alle sterfgevallen waren er al gezondheidsproblemen, zoals hart, diabetes, obesitas etc. Voor de 17 jongeren die zijn gestorven geldt dit zonder uitzondering. De rapportage geldt tot en met 17 maart.

Het door het Instituto Superiore di Sanita geschetste beeld wijkt niet af van het verloop van andere influenzagolven.

Highlights

Investigating the impact of influenza on excess mortality in all ages in Italy during recent seasons (2013/14–2016/17 seasons)

In the winter seasons from 2013/14 to 2016/17, an estimated average of 5,290,000 ILI cases occurred in Italy, corresponding to an incidence of 9%.•

More than 68,000 deaths attributable to flu epidemics were estimated in the study period.•

Italy showed a higher influenza attributable excess mortality compared to other European countries. especially in the elderly.”

Hieronder nog een quote uit het Algemeen Dagblad van april 2018:

“De griep slaat dit jaar wild om zich heen. Ziekenhuizen liggen tjokvol met grieppatiënten, met name hoogbejaarden, met levensbedreigende complicaties als longontsteking. Uit de statistische gegevens van het CBS blijkt dat in heel het land de sterfte sterk is verhoogd. Alleen al in de week van 1 tot 7 februari gingen er 500 mensen meer dood dan verwacht. De sterfte is hoger in de leeftijdsgroep 55-64 jaar maar vooral sterk verhoogd onder de 75-plussers.

Het hoge sterftecijfer is goeddeels te wijten aan het influenzavirus. Het RIVM kan nu nog niet met zekerheid zeggen hoeveel sterfgevallen er door de griep zijn. ,,Dat kunnen we pas aan het eind van de griepepidemie. We zitten er nu nog midden in”, zegt Harald Wychgel van het RIVM. Pas als alle sterfgevallen zijn gemeld gaan de epidemiologen rekenen. Dan pas zal duidelijk zijn hoe effectief de griepprik dit jaar was. De griepgolf lijkt over het hoogtepunt heen, maar het kan nog een tot twee maanden duren voordat de epidemie voorbij is.

Het is niet het griepvirus zelf waaraan ouderen overlijden, maar het kan wel de druppel zijn voor bejaarden met een zwak hart of longproblemen. Dan is de griep letterlijk levensgevaarlijk. Vorige winter stierven naar schatting 7.500 mensen doordat ze griep kregen. In 2014/2015 heerste de langste griepepidemie die ooit in Nederland is gemeten. Dat griepvirus eiste in de 21 weken dat die door het land raasde 8.600 extra doden. De huidige griepgolf duurt al bijna 11 weken.”

Het RIVM geeft informatie over het COVID-19 virus op hun site. Op 22 maart is nog niet op die site vermeld dat het virus minstens de helft van de Nederlanders zal treffen, zoals directeur Jaap van Dissel mondeling verklaarde. Toch is het overheidsbeleid gebaseerd op deze schatting. Ook is er niets te vinden over extreme besmettelijkheid:

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Meer informatie vindt je op deze site.

Een weggehoonde wetenschapper

Dr. Wolfgang Wodarg beschrijft het proces dat je ‘belanden in een voorgeschreven werkelijkheid’ kunt noemen. Na verloop van tijd spelen roem, geld, eigenbelang en macht zo’n belangrijke rol dat het niet meer gaat om wat het IS maar om de interpretatie van wat het is. Er worden dan beslissingen genomen, die alleen nog maar het gelijk van de autoriteiten bevestigen. Wodarg noemt dit ‘De nieuwe kleren van de keizer’ naar het sprookje van Hans Andersen, die schrijft over een keizer die verzot is op mooie kleding en zich laat inpakken door nep-kleermakers die hem wijsmaken dat de kleding die zij voor hem maken alleen door intelligente mensen kan worden gezien en dat domme mensen het niet zien. In werkelijkheid doen ze niets, alleen maar alsof ze de kleding weven. Dan komt de dag dat de keizer zijn nieuwe kleding aan het volk laat zien. Het volk weet dat intelligente mensen de kleding zien en domme mensen niet. Iedereen juicht en roept hoe prachtig de nieuwe kleren van de keizer zijn. Totdat een jongetje roept: “Hij heeft helemaal geen kleren aan” Er gaat een gemompel door het publiek en dan geleidelijk roepen steeds meer mensen: “Hij heeft geen kleren aan.” De keizer trekt zich beschaamd terug in zijn paleis.
Ik hoop dat het jongetje ook nu van zich laat horen.

Wolfgang Wodarg zegt dat ook dit coronavirus (er zijn er meerdere) 7 tot 15 procent van de bevolking in ernstige mate treft, omdat hij geen aanwijzingen heeft gevonden dat dit type coronavirus zich anders gedraagt dan zijn soortgenoten. In China is men inmiddels zover dat de impact van het covid-19 virus kan worden geevalueerd. De resultaten van dit onderzoek stemmen meer met de bevindingen van Wodarg overeen dan met de mondelinge uitspraken, niet schriftelijk bevestigde uitspraken van het RIVM.

Voor de autoriteiten die onze levens op een alleen met een oorlogssituatie vergelijkbare manier hebben bepaald geldt mijns inziens: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Verder dat er serieus werk wordt gemaakt van onderzoek naar de effecten van de 3G, 4G, 4G+ en 5G straling op onze gezondheid.

(c) Ad Broere