Lezing op 27 september in Gent

Op 27 september, lezing in Gent, dan neem ik geen blad (meer) voor de mond. De tijd van academische discussies over dit verrotte geldstelsel is voorbij. De tijd die ons nog rest, moeten we besteden aan het ontwikkelen van alternatieven.”


Lezing door Ad Broere, econoom en auteur

27 september, Gent, aanvang 19:30 uur
De locatie ‘OBSG’ is op loopafstand van station Gent Sint-Pieters.


Voorverkoop €15,-
Vanaf 13 september €17,50
Kaarten via de Chipta verkooplink.

Bijna alles draait om geld. Het bezit van geld geeft veel mensen een gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid. Het ontbreken van voldoende geld brengt stress en zorgen met zich mee. Degenen die geld bezitten houden het daarom zoveel mogelijk vast.


Geld met geld verdienen wordt tegemoet gekomen door het nauwelijks of niet te belasten. Werken voor je geld wordt wel belast. Het levert voor de meeste mensen net genoeg op om van te leven, maar ook niet meer dan dat. Er zijn steeds meer, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daartegenover zijn er relatief weinigen die door geld voor zich te laten werken enorme vermogens hebben opgebouwd. De 26 rijksten ter wereld bezitten even veel als de helft van de wereldbevolking en dan gaat het ook nog om degenen die op de top 500 rijkste mensen van Forbes voor komen.
Het geldsysteem dat we nu al drie eeuwen hebben is onredelijk, onrechtvaardig en veroorzaakt ongelijkheid. Bovendien appelleert het aan karaktertrekken zoals hebzucht, eigenbelang, angst, jaloezie, machtsinstinct en zelfs drang tot destructie. In mijn ogen is een geldloze samenleving daarom de hoogste vorm van beschaving, omdat we dan collectief hebben afgerekend met onze lagere instincten.


Dit roept vragen op zoals:
Hoe komt het dat we zijn opgescheept met dit geldstelsel?
Welke krachten houden het in stand?
Gaat daar verandering in komen?
Zijn er ontwikkelingen die erop wijzen dat het de goede kant opgaat?
Wat kunnen we zelf doen?
Op onder meer deze vragen gaat Ad Broere in tijdens de lezing.


Voor de pauze lezing en na de pauze is er ruimschoots de gelegenheid voor vragen en dialoog.

Wie is Ad Broere


Ad Broere is van huis uit econoom. Hij werkte in het bedrijfsleven, bank en onderwijs. Daardoor heeft hij een veelzijdige ervaring opgedaan en is Ad in staat om op een begrijpelijke manier goed onderbouwde informatie te geven voor het moeilijke onderwerp waarover hij veel spreekt.
Ad is te zien en te horen geweest voor de Nederlandse televisie en radio. Hij onderhoudt een blog waarop regelmatig artikelen van zijn hand worden geplaatst.

Geld in de Bijrol


In het vijfde boek van Ad Broere ‘Geld in de bijrol’, staat centraal hoe het vastgelopen financiële stelsel kan worden vernieuwd om ruimte te geven aan de ontwikkeling van een menswaardiger samenleving. Deze verandering is geen vage utopie, maar pure noodzaak als wij willen dat de aarde aan de huidige en de toekomstige generaties een reële mogelijkheid biedt op welzijn en geluk voor velen.
‘Geld in de bijrol; Op weg naar een menswaardige samenleving’ is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winstmogelijkheden die het financiële stelsel biedt. Verreweg de meeste mensen ondervinden er tot vandaag de dag vooral hinder van.
Bovendien genereert het ongelijkheid, groeidwang en periodiek steeds weer optredende crisissen en oorlogen.


Dit boek laat zien dat het ook anders kan.
Met mens, natuur en samenleving centraal en geld in de bijrol.
Het boek “Geld in de bijrol” dat vorig najaar is verschenen, is vooral bedoeld om mensen te inspireren en te motiveren om zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen om te gaan staan voor de veranderingen, die leiden tot een menswaardiger samenleving. De keuze is niet moeilijk als duidelijk is dat het gaat om gebukt te blijven gaan onder een systeem dat nooit breed gespreide welvaart en welzijn zal brengen, of een ontwikkeling naar een samenleving waarin er ‘Genoeg is voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’ (Gandhi).


Eerdere boeken die Ad Broere heeft geschreven zijn: ´Een menselijke economie´ (2009), ‘Ending the global casino’ (2010), ‘Geld komt uit het niets’ (2012) en ‘Hanneke de Vries leent geld bij de bank’ (2014).