een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Het tijdperk van de mens is aangebroken

Na een koud en regenachtig voorjaar is het eindelijk mooi weer geworden. Nu even niet de zware verhalen over oorlog, ziekte en economische malaise. De vakantie staat voor de deur en we gaan het leven zonder de beperking van welke maatregel ook volop vieren. Het effect hiervan kan nauwelijks worden overschat. Daarom is het begrijpelijk dat veel mensen momenteel de rug toekeren naar informatie die het leven weer verzwaart. Het kan allemaal waar zijn, maar we zien wel, later.

Wie weet is dit wel de best denkbare houding naar hen die andere plannen hebben dan het leven te vieren. Als wij massaal, met miljarden mensen over de hele wereld een paar dagen geen nieuws zouden volgen, niet met elkaar in de clinch zouden gaan op internet, geen tv praatprogramma’s zouden volgen, geen kranten zouden lezen… Wat zou er dan gebeuren?

We zouden tot de ontdekking kunnen komen dat de wereldleiders volkomen machteloos zijn als wij niet naar hen luisteren en doen wat zij willen wat wij doen. Wat een gedachte is dat! De ontdekking dat zij afhankelijk zijn van ons en niet andersom. Als de vrienden en vriendinnen in Den Haag en Brussel hun vakantie vieren, dan gaat het leven gewoon door. Zijn ze terug van hun vakantie dan komen de agenda’s weer op tafel en wordt op allerlei manieren onze aandacht getrokken door de problemen die er blijken te spelen. Eigenlijk zijn we dan als de vis die bijt in het aas dat is uitgeworpen. We worden binnen gehengeld en weg is het gevoel van vrijheid. Denk maar niet dat het leven een pretje is. Er is dreiging van alle kanten.

Het zou wat zijn als we massaal in de gaten krijgen dat die agenda’s als een net over ons heen worden gegooid om ons vooral niet zelfstandige, vrije en onafhankelijke mensen te laten zijn. Misschien wel het meest succesvolle aas is geld. Succesvol omdat het al eeuwen lang ons doen en laten tot en met beïnvloedt. Geld maakt dat we stuurbaar zijn, omdat we menen er afhankelijk van te zijn. Geld heeft een betrekkelijk kleine groep mensen een enorme macht gegeven over ons, omdat het systeem erop is gericht om heel veel ervan naar hen toe te laten vloeien en tegelijkertijd massa’s mensen gebrek eraan te laten lijden. Het geldsysteem is zo ingericht, dat 85 procent ervan bij 12% van de mensheid terecht is gekomen en slechts 1,3 procent  bij meer dan de helft, zoals in beeld gebracht op onderstaand plaatje.

Bron: Credit Suisse

Je zou je kunnen afvragen of dat erg is. Dat zou niet het geval zijn als er geen – vermeende – afhankelijkheid van geld zou zijn. Die is er echter wel. Heb je het, dan kun je wat, zoals op vakantie gaan. Heb je het niet of weinig, dan kun je niets wat het leven een beetje leuk kan maken. Daarom hebben mensen met veel geld ook macht over anderen. Niet alle mensen met veel geld gebruiken het om macht over anderen uit te oefenen. Er zijn veel voorbeelden te noemen van rijke mensen, die anderen helpen. Er zijn er echter die onbeperkt doorgaan met geld naar zich toe te trekken, omdat macht en invloed uitoefenen erg aantrekkelijk voor hen is. Als dat dan ook nog mensen zijn met vreemde ideeën over de toekomst van de mensheid, dan kom je bij die verhoudingsgewijs weinigen die een stempel op het wereldtoneel willen zetten met hun geld.

Toch is hun macht betrekkelijk, zoals ik eerder heb uitgelegd. Zij zijn afhankelijk van ons. Wij moeten doen wat zij willen en dat dwingen zij af met geld. Vanwege hun machtspositie maken ze daarbij gebruik van wetenschappers met bijvoorbeeld kennis van massapsychologie. Met behulp hiervan worden onze onderbewuste motieven in beweging gebracht, zoals angst, haat, woede, afgunst et cetera. Omdat steeds meer mensen over de hele wereld dit naargeestige spel doorkrijgen, worden de impulsen die op ons worden afgestuurd  heftiger. Bijvoorbeeld de dreiging van een kernoorlog. Bijten wij in het aas en gaan we erin mee om opnieuw in het oude vriend en vijandbeeld te stappen? Of geven we geen voeding meer aan de ‘oorlogsgod’?

Als wij het willen, dan breekt het tijdperk van de mens aan. Niet langer van bovenaf gestuurd, geen piramidale structuren meer. Tegen alle schijn in van einde, wanhoop en vernietiging. Op alle gebieden kunnen we onszelf losmaken van het oude. Wij zijn heel goed in staat om zelf voor de aarde en alles wat er op leeft te zorgen. Daarvoor hebben we geen dwingende programma’s van bovenaf voor nodig. Ook kunnen we ons losmaken van het oude geld denken. In de wereld van vrijheid, creatiekracht en samenwerking staat de waarde die ieder van ons creëert centraal. Geld zit hoogstens in de bijrol en is niet langer voorwaarde om iets te kunnen. Op 18 juni is er de feestelijke première van ‘Waardecreatie Centraal’, een animatiefilm om op een luchtige manier dit duidelijk te maken. Je kunt nog meedoen aan deze middag (13:00- 16:30, inloop vanaf 12:30) in Nieuwegein, als je je inschrijft door op deze link te klikken.

© Ad Broere