Het ‘onvergelijkbare’ vergelijkbaar gemaakt.

EuroMomo publiceert een wekelijks bulletin waarin z-scores per land staan weergegeven. Z-scores kunnen het eenvoudigst worden uitgelegd als de afwijking van de gemiddelde sterfte voor het betreffende land in een bepaalde week. Bij oversterfte zit de lijn boven het gemiddelde, bij ondersterfte onder het gemiddelde. De afwijking kan oplopen van licht tot extreem hoog.

Oversterfte is een betrouwbaarder maatstaf dan het aantal sterfgevallen toegeschreven aan Covid-19, zoals die bijvoorbeeld door het RIVM wordt weergegeven. Bovendien maakt het vergelijking tussen landen onderling beter mogelijk voor wat betreft de mate waarin een land is getroffen door een epidemie.

Spanje had een maximale z-score van 43,57 in week 15, een zeer extreme oversterfte. In week 25 was de z-score + 3,63. Spanje had een totale lockdown.

Engeland had een maximale z-score van 40,76 in week 15, eveneens zeer extreem. In week 25 was de z-score 0,08. Engeland had een totale lockdown.

Belgie had een maximale z-score van 24,14 in week 15, zeer hoog. In week 25 was de z-score +4,77. Belgie had een totale lockdown.

Frankrijk had een maximale z-score van 23,79 in week 14, zeer hoog. In week 25 was de z-score – 9,08, een behoorlijke ondersterfte. Frankrijk had een totale lockdown.

Nederland had een maximale z-score van 21,74 in week 14, zeer hoog. In week 25 was de z-score +0,47, dus nabij het gemiddelde. Nederland had een intelligente lockdown.

Italie had een maximale z-score van 16,79 in week 14. Dit is hoog, maar veel minder dan wat je zou veronderstellen op basis van de berichtgeving in de media. In week 25 was de z-score – 1,72. Italie had een totale lockdown.

Zweden had een maximale z-score van 12,93 in week 15. Veel minder hoog dan je zou verwachten op basis van de berichtgeving in de media en de voorspellingen van de WHO. In week 25 was de z-score 2,32. Zweden had geen lockdown.

Deze vergelijkbare gegevens rechtvaardigen de conclusie dat de lockdown geen garantie is (geweest) voor een lagere oversterfte. Als je naar Spanje, Engeland en Belgie kijkt dan zou je eerder het tegenovergestelde concluderen, dus dat de oversterfte extreem hoog is geweest in landen die een totale lockdown toepasten.

Zweden, zonder lockdown, komt er verhoudingsgewijs heel goed vanaf.

Meer hierover en ook over IJsland in de komende ‘Andere Krant’