Het kan niet en toch gebeurt het

Wat doe je als je de grootste werkgever van Nederland bent, tegelijkertijd wetgever en je erop uit bent om te besparen op de loonkosten van je werknemers? Dan gebruik je de wet om die besparing mogelijk te maken en kleed je het zo in, dat protesteren en procederen niets uithalen.

overheid, werkgever en wetgever

Waar heb ik het over? De Staat der Nederlanden. In het bijzonder over de pensioenen. Al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw heeft de overheid volgens officiële cijfers minstens 15 miljard euro bespaard op de pensioenpremies die zouden moeten zijn afgedragen aan het ABP. Dat heeft de overheid geregeld via zogenoemde uitnamewetten. Gelegaliseerde diefstal dus. Het bleef niet bij de 15 miljard euro, want ook nadat het ABP in 1998 werd verzelfstandigd, bleef de overheid voor meerdere miljarden in gebreke bij de afdracht van premies aan het ABP.

ook andere werkgevers

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als grootste werkgever met deze handelwijze weg kunt komen, dan kunnen andere werkgevers dat ook. Door premiedemping toe te passen is er ook door andere werkgevers veel minder premie afgedragen dan zou moeten om kostendekkend te zijn.

Tot voor de crisis in 2008 uitbrak, kon het schijnbaar ook niet op, want de pensioenfondsen behaalden dermate goede beleggingsresultaten met het wel gestorte premiegeld dat ze ruimschoots aan hun verplichtingen konden voldoen. Dus, wie maakte zich druk om een miljardje meer of minder?

verandering door de crisis

Door de crisis is hierin verandering gekomen. Niet dat de beleggingsresultaten in de afgelopen tien jaar slecht zijn geweest, integendeel. Wel dat de rente op staatsobligaties steeds lager werd en nu zelfs onder nul is beland. De Europese Centrale Bank is hiervoor verantwoordelijk. Met de schijnbare bedoeling om de economie na de crisis te stimuleren, werd meer dan 2,6 biljoen euro nieuw geld in omloop gebracht. Tegelijkertijd werd de rente verlaagd. We weten het inmiddels, banken en beleggers hebben ervan geprofiteerd en de happy few heeft hun bezit gigantisch zien toenemen. Onder andere door in vastgoed te beleggen, waardoor de huizenprijzen en de huren enorm zijn gestegen. De meeste mensen hebben echter hun inkomen niet of nauwelijks zien toenemen, maar wel hun lasten omdat vooral de overheid een onverzadigbare slokop is.

Lage rente en hoog rendement

Wat heeft die lage rente te maken met pensioenen? De wetgever heeft bedacht dat met die rente moet worden gerekend en niet met wat er in werkelijkheid door de pensioenfondsen op de beleggingen wordt verdiend. Daardoor is er een steeds groter verschil aan het ontstaan tussen wat er volgens de theorie in moet zitten om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en wat er in moet zitten om aan die verplichtingen te voldoen als er wordt gerekend met wat er in de afgelopen veertig jaar gemiddeld werd verdiend op de beleggingen. Om nog maar niet te spreken over de vele miljarden die de werkgevers, met de overheid voorop, de pensioengerechtigden door de neus hebben geboord.

De Staatspropaganda machine heeft er geen moeite mee om de lage rente waarmee wordt gerekend te rechtvaardigen en om de beschuldigende vinger te wijzen in de richting van de ouderen ‘die de pot hebben leeggemaakt’. Verdeel en heers. Het is de grootst mogelijke flauwekul dat de ‘pot straks leeg is’ Integendeel! Er zit zoveel in dat zelfs met een gemiddelde rente van 1,3% per jaar en geen premiestorting, de pot pas over honderd jaar leeg is.

Wat is de bedoeling?

Het enige dat bedacht kan worden is dat er andere plannen zijn met de 1.500 miljard euro die nu bij de pensioenfondsen staat geparkeerd. We hebben de bankencrisis gehad, maar nog geen verzekeraarscrisis. Het is een publiek geheim dat ook de verzekeraars ridder te voet zijn en dat er een stevige injectie nodig is om deze branche op het spoor te zetten. Dan komt het toch uitstekend uit om de pensioenen onder te brengen bij de verzekeraars en als ‘bruidsschat’ dat kolossale bedrag van 1,5 biljoen euro mee te geven. De banken ‘gered’ met belastinggeld en de verzekeraars met pensioengeld.

Jongeren en ouderen, begrijpen jullie hoe het geld dat van jullie is wordt verkwanseld? Laat je geen oor aannaaien.

Lees meer in Geld in de Bijrol.