een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De Verleiders zijn hun stem nog lang niet kwijt

Ik woonde in de sfeervolle Haarlemse Stadsschouwburg het theaterstuk ‘Stem Kwijt’ van De Verleiders bij. ‘De Verleiders’ worden bij ‘Stem Kwijt’ vertolkt door Tom de Ket, George van Houts, Victor Löw, Leopold Witte en Marcel Hensema.

De bijdrage die deze mannen leveren aan de bewustwording met betrekking tot een steeds groter wordende diversiteit aan voor de hele samenleving relevante onderwerpen, is formidabel. Met vaart en veel humor wordt het publiek anderhalf uur geïnformeerd over onderwerpen, waarover de media liever zwijgen.

Bij ‘Stem Kwijt’ is de democratie, of beter het falen van de democratie aan de beurt. Bijvoorbeeld, nadat je bent uitgelachen over de hilarische vertoning van vijf oude mannen, die hun ‘facultatieve begrafenis onderlinge vereniging’ blijken te hebben verkocht voor een appel en een ei en daarmee 32 miljoen euro cadeau hebben gedaan aan een corpulente, sigaren rokende en cognac drinkende linkebal, krab je jezelf achter de oren. Juist omdat het goedwillende onbenul van de oude mannen, in vergadering bijeen, zo mooi wordt neergezet, wordt het duidelijk hoe intens slecht lieden zijn, die misbruik maken van het verschil in kennis en inzicht om daardoor –financieel – voordeel te behalen ten koste van hun medemens. De Verleiders maken duidelijk dat er geen gelijk speelveld is en dat er evenmin gelijke kansen zijn. Er wordt gewezen naar VVD kringen en met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoezeer de politiek vercommercialiseerd is en het speelterrein is geworden van een relatief kleine groep die zichzelf via de politiek in ‘old boys’ netwerken hebben genesteld.

120203 Fd Vertrouwen In Overheid

De politiek is er niet voor de burger. Het einde van het stuk illustreert dat op een geniale wijze. Ik kan ook ‘Stem Kwijt’ evenals de voorgaande theaterstukken van harte aanraden. Het houdt veel meer in dan wat sommige kranten er in hun recensies van hebben willen maken. Recensies, waarmee slechts bewezen wordt dat het ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ op gaat. Laat De Verleiders nog veel onthullende voorstellingen produceren, want de zo noodzakelijke verandering begint bij bewustwording.

DE VERLEIDERS streven er naar actueel theater te maken, met de diepgang van toneel en de urgentie en snelheid van cabaret.

In april 2017 interviewde ik George van Houts. Ik heb hem leren kennen toen het theaterstuk ‘Door de bank genomen’ werd geschreven. De gesprekken die we hebben gehad en mijn boek ‘Geld komt uit het niets’ zijn inspiratiebronnen geweest. George van Houts heeft mij dit op een genereuze manier teruggegeven bij De Wereld Draait Door.

Uit dit contact is ook het plan om een burgerinitiatief te starten over rente en geldschepping voortgekomen. Later werd dit initiatief bekend als Burgerinitiatief Ons Geld. Dit initiatief heeft het onderwerp geldschepping op de agenda van de Tweede Kamer gekregen. Hieruit is de opdracht aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voortgekomen om de overheid te adviseren over de mogelijkheden van publieke geldschepping in plaats van geldschepping door commerciële banken.

De Verleiders willen naar aanleiding van ieder theaterstuk een initiatief/initiatieven actief gaan steunen, die zich op het vlak van het onderwerp van het betreffende stuk ontplooien, zoals Stichting Ons Geld wordt gesteund naar aanleiding van ‘Door de Bank Genomen’. De Verleiders zullen niet de handen op elkaar krijgen van de bureaucratie en evenmin van ‘old boys netwerken’, banken en multinationals. Daar gaat het ook niet om. Waar het wel om gaat is de beweging van onderen op, vanuit de mensen zelf. Als het besef tot ons gaat doordringen dat zij die de rol van autoriteit hebben, er niet voor ons zijn, dan weten we ook dat we het zelf moeten doen. Niet door vechten en niet door chaos, maar door initiatieven te ontwikkelen of te steunen, die erop zijn gericht om de samenleving met elkaar menswaardiger te maken.

© Ad Broere