een vernieuwende visie op mens, geld en waarde

De onnodige afbraak van ons pensioenstelsel

Voordat het pensioenakkoord werd beklonken, hebben Rob de Brouwer en Ad Broere drie gesprekken gevoerd over het pensioenstelsel. Uit deze gesprekken komt een heel ander beeld naar voren dan wat politiek Den Haag en De Nederlandsche Bank ons willen laten geloven over de staat waarin het pensioenstelsel verkeert. De drie gesprekken zijn goed bekeken. Niet goed genoeg echter om het verzet tegen de onnodige afbraak van een van de laatste verworvenheden van de verzorgingsstaat te mobiliseren. Daarom zet ik ze hieronder op een rij, in de hoop dat dit veel mensen tot inzicht brengt voordat het te laat is.

In ‘Geld in de Bijrol’, het vijfde boek van Ad Broere wordt ingegaan op de pensioenproblematiek in samenhang met het huidige geldstelsel waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum al lang is verstreken. Meer weten over ‘Geld in de Bijrol’? Lees op Allemaal Reviews.