Verontrustende stijging overledenen?

In de media verscheen het bericht dat de CBS cijfers van overledenen per week zouden aangeven dat de tweede golf zich nu ook gaat weerspiegelen in het aantal overledenen in week 39 en week 40.

Als de sterfgevallen van 2011 tot en met 2020 voor de weken 39 en 40 op een rij worden gezet en hieruit wordt een drie jaren voortschrijdend gemiddelde berekend – dus 2011+2012+2013 gedeeld door drie, 2012+2013+2014 gedeeld door drie et cetera, dan zie we het volgende beeld:

De conclusie is dat er een stijgende trend is in het aantal sterfgevallen per week sinds 2011. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

groei van de bevolking

vergrijzing

achteruitgang van de algemene gezondheid

Het hogere cijfer in week 39 en 40 van 2020 direct te verbinden met een tweede covid golf lijkt nogal vergezocht.

(c) Ad Broere

Toegevoegd op 22 0ktober 2020:

met dank aan Willem Engel