een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Hogere sterfte in Nederland?

De sterfte zou in Nederland sinds het voorjaar hoger zijn dan in voorgaande jaren in dezelfde periode. Uit onderzoek (bron: CBS) blijkt dat dit inderdaad het geval is. Met uitzondering van een zeer warme week in 2019 en in 2020, is het aantal overledenen per week de hele periode van week 21 tot en met week 39 hoger dan de voorgaande jaren 2017 tot en met 2020. Ja, zelfs hoger dan in 2020. De overheid is ons een antwoord schuldig waarom dit zo is. Wat zijn de doodsoorzaken? Waren de gestorvenen wel of niet gevaccineerd? Als wij hierover niet zouden worden geinformeerd, dan blijft de overheid ernstig in gebreke. Vanzelfsprekend volstaat het niet om met kwalitatieve, niet verifieerbare uitspraken te komen, waar deze overheid erg bedreven in is, maar met goed onderbouwde conclusies, gebaseerd op onderzoek. Graag op korte termijn, want dan kunnen de nodige maatregelen worden genomen, voordat er een verdere ontsporing plaatsvindt.

Nader onderzoek van overledenen in drie leeftijdscategorien signaleert dat de relatief hoge sterfte in de weken 21 tot en met 39 in 2021 zich vooral voordoet in de leeftijdscategorie 65- 80 jarigen.

In de leeftijdcategorie 0-65 jarigen is er geen duidelijk hogere sterfte over dezelfde periode in 2021 ten opzichte van de andere jaren. Week 33 in 2020 is opvallend.

In de leeftijdcategorie ouder dan 80 jaar is de sterfte in de weken 21-39 constant hoog. In 2019 en 2020 zijn er weken waarin er sprake was van incidentele hoge sterfte. In het bijzonder week 33 in 2020.

Augustus 2020 was zeer warm met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 20,4 °C tegen 17,5 °C normaal. Daarmee is het na augustus 1997 de warmste augustus sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1901. De eerste dagen van de maand waren wisselvallig en in de nacht koelde het flink af. Op 3 augustus werd het in Hupsel 5,5 °C, de laagste temperatuur deze maand. Vanaf 4 augustus bouwde een hogedrukgebied zich op boven onze omgeving dat geleidelijk naar Scandinavië trok. Onder invloed van een zwakke oostelijke stroming liepen de temperaturen flink op en werd het zeer zonnig. Een ongekende reeks hoge temperaturen volgde. In De Bilt begon de hittegolf op 5 augustus met een maximumtemperatuur van 28,3 °C. Daarna volgden van 6 tot en met 13 augustus acht dagen waarbij de maximumtemperatuur boven de tropische waarde van 30,0 °C lag. Nog nooit eerder telden we zoveel tropische dagen achter elkaar in De Bilt. Ook de weekgemiddelde maximumtemperatuur was met 33,2°C graden hoger dan ooit en lag 1,2 °C boven het vorige record van 1975. De hoogste temperatuur in De Bilt was 34,6 °C op 8 augustus. Nog uitzonderlijker waren de minimumtemperaturen. Die schommelden tussen 9 augustus en 15 augustus tussen de 18,4 en 21,5 °C, met een weekgemiddelde van 19,7 ºC. Het vorige record uit 2014 stond op 18,1 °C. In De Bilt kwam de minimumtemperatuur op drie dagen niet onder de 20°C, een tropische nacht, normaal komt dit minder dan een keer per jaar voor. Omdat de minimumtemperatuur tussen 00 UTC en 24 UTC wordt bepaald zijn er twee warme nachten nodig om een tropische nacht te kunnen tellen.  Pas op 18 augustus kwam er einde aan de hittegolf, die daarmee derien dagen geduurd had. Bron: KNMI