een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Bijwerkingen van AstraZeneca, Pfizer en Moderna

Door de Europese Database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen worden ook de bijwerkingen van de Moderna, Pfizer en AstraZeneca vaccins geregistreerd. De informatie is behoorlijk gedetailleerd.

Het aantal gemelde bijwerkingen tot 10 april 2021 bij vrouwen en mannen is als volgt verdeeld:

vrouwman
AstraZeneca112.58234.384
Moderna 9.465 3.877
Pfizer103.74428.739
totaal225.79167.000
Bron adr reports

Opvallend is het veel grotere aantal vrouwen dat bijwerkingen heeft dan mannen.

Het grootste aantal gemelde bijwerkingen bij AstraZeneca en Moderna komt uit Nederland, terwijl het grootste aantal gemelde bijwerkingen van Pfizer uit Italie komt. Wellicht komt dat omdat de rapportagediscipline in Nederland wat beter is dan in andere Europese landen zoals Spanje en Frankrijk. Het is de vraag of we hier de top van de ijsberg zien.

Op deze site zijn ook gegevens te vinden van de afloop van de bijwerkingen. Helaas heb ik in eerste instantie slechts een klein deel van het geheel weergegeven. Er wordt namelijk in groepen van aandoeningen gerapporteerd en die groepen zijn weer onderverdeeld in specifieke aandoeningen. Ook omdat de site erg traag is en weinig toegankelijk heb ik de getallen samengevat voor de aandoeningen waardoor de meeste sterfgevallen en de meeste levensbedreigende situaties zijn voorgekomen.

hartaandoeningenoverlijdenlevensbedreigend, geen herstel
Moderna190 192
Astra Zeneca1571238
Pfizer461 969
totaal8082399
Bron adr reports gegevens tot 12 april 2021
aandoeningen zenuwgesteloverlijdenlevensbedreigend, geen herstel
Moderna201 1111
AstraZeneca17726728
Pfizer34610707
totaal72438546
bron adr reports, gegevens tot 12 april
bloedvaten, lymphenoverlijdenlevensbedreigend, geen herstel
Moderna 13 188
AstraZeneca501860
Pfizer312687
totaal 944735
Bron: adr reports , gegevens tot 12 april

En zo volgen er nog 24 hoofdgroepen van aandoeningen als gevolg van de vaccinaties van Moderna, AstraZeneca en Pfizer. Deze drie geven een duidelijke indicatie van de ernst en de omvang. De grootste problemen worden veroorzaakt door aandoeningen van hart en zenuwgestel. Het aantal levensbedreigende situaties die door aandoeningen aan het zenuwgestel zijn ontstaan na AstraZeneca injecties zijn alarmerend.

Hieronder de screenshots van de statistische gegevens:

Astrazeneca
Pfizer
Moderna
Astrazeneca geografisch
Pfizer geografisch
Moderna geografisch

toegevoegd op 14 april 2021:

Met betrekking tot de groep general disorders wordt op de site van ADR reports.eu tot 12 april 2021 het onderstaande gerapporteerd over Astra Zeneca, Pfizer en Moderna. In deze groep van aandoeningen worden verhoudingsgewijs veel gevallen met fatale afloop en levensbedreigende situaties gemeld. Door deze informatie erbij te betrekken wordt het beeld op basis van de vier gemelde groepen alarmerend.

Astra Zeneca General Disorders
Pfizer, General Disorders
Moderna, General Disorders