Wat de Zwitsers kunnen, dat kunnen ‘wir’ ook

… zeker als het alternatief dat wij bieden belangrijke verbeteringen bevat ten opzichte van de al 80 jaar succesvolle WIR in Zwitserland.

22 november 2014 Alternatieve munten zijn een cruciaal aspect in het aanpakken van onze monetaire problemen. Echter, de monetaire architecturen die op dit moment beschikbaar zijn, zijn onvoldoende om een serieuze impact te hebben in de reguliere economie. De Talent is het eerste onafhankelijke monetaire model dat alle functionaliteiten verschaft, die munteenheden nodig hebben om daadwerkelijk de concurrentie met de Euro aan te kunnen gaan. Dat niet alleen: het is nu beschikbaar voor implementatie tegen zeer lage kosten.

Renteslavernij en de neergang van het Westen door de kredietcrisis houden de levensstandaard overal onder druk. Het Midden- en Kleinbedrijf verstikt langzaam aan door kredietschaarste, terwijl het Grootbedrijf recordwinsten rapporteert en overal steeds meer marktaandeel pakt.

Hoogwaardige munteenheden, beheerd door mensen die weten waar ze mee bezig zijn, hebben alle mogelijkheden om het MKB van zowel werkkapitaal als nieuwe klanten te voorzien. Complementaire munten zijn niet alleen een fantastisch ‘customer loyalty’ programma, aangezien mensen de eenheden alleen bij aangesloten bedrijven kunnen spenderen, ze hebben ook het potentieel om de liquiditeitspositie van zowel de bedrijven zelf, als die van hun klanten stevig positief te beïnvloeden.

In zware tijden ‘boomen’ complementaire eenheden over het algemeen. Gedurende de Grote Depressie waren er honderden in de VS. In Spanje en Griekenland, hard geraakt door de Euro Crisis, zijn verschillende initiatieven gestart. In Argentinië kunnen ze al tien jaar niet meer zonder, sinds de Dollar/Peso crisis.

Het beroemdst is de Zwitserse WIR, die miljarden op jaarbasis omzetten sinds ze in 1934 begonnen. De Wir is met name beroemd vanwege haar stabiliserende werking tijdens recessies, omdat nijpende liquiditeitsschaarste het dan extra de moeite waard maakt met haar beperkingen om te gaan.

Over de WIR Bank

 

Beperkingen van Complementaire Munteenheden

De markt voor complementaire munteenheden blijft echter gehandicapped door grote problemen. Amateurisme en suboptimale monetaire architectuur van bestaande eenheden zijn de belangrijkste oorzaken. De eenheden die het goed doen worden over het algemeen gerund door energieke types. De WIR laat zien hoever zelfs primitieve eenheden kunnen komen als ze beheerd worden door een professionele organisatie.

Dit amateurisme is zichtbaar in zowel de oppervlakkige analyses van de werkelijke kernaspecten van de monetaire uitdagingen als uit de naïviteit omtrent de keiharde politieke realiteit waarin de geldkwestie zich beweegt. De markt wordt gedomineerd door idealisten. De laatste jaren is wel duidelijk zichtbaar dat het politieke realisme begint toe te nemen. Vijf jaar geleden waren de meesten in het veld nog vrij agnostisch met betrekking tot het Bankierskartel, bijvoorbeeld. Tegenwoordig kijkt niemand meer op van een snufje ‘conspiracy’. Maar dat creëert weer andere problemen: de enorme disconnect tussen het niveau van zaken zoals die op het Internet worden besproken en het stenen tijdperk geleuter dat nog gangbaar is in de Mainstream Media.

De sleuteluitdaging voor Moderne Munteenheden

Er zijn twee basis architecturen die belangrijk zijn: Eurogedekte munten en eenheden die op wederzijds krediet zijn gebaseerd. De meeste eenheden werken op basis van de afspraak dat 1 Euro = 1 Complementaire Eenheid. Het komt er op neer dat ze de Euro gebruiken als rekeneenheid.

De Eurogedekte eenheden, bijvoorbeeld de Amerikaanse Berkshares, de Duitse Chiemgauer of de Britse Bristol Pound, komen in circulatie door ze te verkopen. Een Berkshare wordt verkocht voor $1. De Dollar blijft in beheer van de beherende organisatie en de Berkshare wordt in circulatie gebracht door hem uit te geven bij een lokaal bedrijf dat ze accepteert. Het bedrijf kan hem uitgeven bij een collega of een stukje salaris er mee te betalen. Als op enig moment een bedrijf meer Berkshares in bezit krijgt dan het zinvol kan spenderen in het netwerk, kunnen ze de Berkshare terugwisselen bij de organisatie. Op dat moment is de organisatie de Dollar kwijt aan de ondernemer en haalt ze de Berkshare weer uit circulatie.

Het grote voordeel van deze methode is, dat er inwisselbaarheid voor Dollar (of Euro/Pond) is. Het grote nadeel is dat ze nooit meer eenheden kunnen laten circuleren dan ze Dollar/Euro/Pond op de bank hebben staan. Er kan dus ook geen rentevrij krediet zijn. Geldschaarste blijft een punt, aangezien ze de geldschaarste uit de Euro/Dollar economie importeren.

Wederzijds krediet systemen scheppen zelf het geld op basis van krediet. Bedrijven krijgen simpelweg een kredietlimiet en kunnen beginnen met de eenheid uit te geven binnen het netwerk. Op het moment dat ze dat doen, ontstaat nieuw geld. Zodra ze hun kredietlimiet aanzuiveren (door bijvoorbeeld omzet die ze binnen krijgen), gaat het geld weer uit circulatie.

Het grote voordeel van dit systeem is, dat er nooit geldschaarste is. Mensen zullen eerder een overschot aan geld en een tekort aan plekken waar ze het uit kunnen geven ervaren. Precies het omgekeerde van de Euro/Dollar economie. Bovendien is het krediet rentevrij en zeer goedkoop.

Aan de andere kant is het nadeel van deze methode, dat er geen Euro beschikbaar is voor terugwisseling. En dit is een echt probleem, omdat er altijd bedrijven zijn die meer binnen krijgen van de eenheid dan ze nuttig kunnen uitgeven binnen het netwerk. Juist de meer succesvolle bedrijven, die gewilde producten aanbieden, zitten met dat probleem. Als gevol hiervan moeten ze acceptatie verminderen of zelfs stoppen.

De Talent

De Talent beantwoordt de voorliggende uitdaging, door rentevrij krediet met Euroinwisselbaarheid te verbinden. Door een on-line Beurs aan te bieden waar bedrijven hun Talent gebaseerde eenheden (bijvoorbeeld Gelre of Florijn) te koop aan kunnen bieden. Zie dit artikel voor een complete analyse van het systeem.

De Talent is een complete set van software en ‘best practices’ die iedereen kan gebruiken om een hoogwaardige eigen munteenheid te lanceren. Het kan tegen zeer lage kosten worden geïmplementeerd en verschaft de initiator met alles wat hij nodig heeft om een werkelijk complete eenheid aan te kunnen bieden, gebaseerd op hoogwaardige methodiek en de 80 jarige ervaring opgedaan met complementaire eenheden er in verwerkt.

Implementatie van de Talent gaat gepaard met volledige consultancy door de ontwikkelaar er van.

Door de Talent te gebruiken om z’n eenheid op te baseren, kan de ondernemer/initiator (en de initiator moet een ondernemer zijn) zich geheel richten op het opbouwen van een professionele organisatie en vooral het marketen van de eenheid.

De Talent is met name geschikt voor ondernemende types die begrijpen wat er op het spel staat én die de uitgelezen zakelijke kansen zien van goed gemanagede eenheden, zowel voor de deelnemers, als voor degenen die de eenheid in de markt zetten.

Door met de Talent te werken, kan de initiator zich met een gerust hart focussen op het opbouwen van het netwerk, wetende dat hij zijn deelnemers het best denkbare betaalmiddel aanbiedt.

De Talent is de eerste architectuur die alles biedt wat we van geld verwachten:
– Het is voldoende beschikbaar:
– Rentevrij krediet
– Inwisselbaar naar Euro
– Betaling via de on-line rekening of telefoon
– Business to Business en Business to Consumer
– Ook geschikt voor (lokale) Overheden
– Implementatie gaat gepaard met volledige consultancy.

Alles bij elkaar genomen is de Talent de eerste architectuur die echt klaar is om de concurrentie met de Euro aan te gaan.

NU is de Tijd!

Er zijn jaren van research en ontwikkeling in de Talent gaan zitten. Het beantwoordt alle uitdagingen die de markt op dit moment biedt. De eerste eenheid die op de Talent is gebaseerd is de Gelre, die als pilot draait. Binnenkort starten we fondsenwerving om een nationale variant voor Nederland aan te gaan bieden: de Florijn.

Implementatie wordt serieus overwogen in Amerika, Engeland en Ierland.

Startkapitaal blijft een enorm issue. Triest maar waar: voor het redden van de banken is altijd wel een paar biljoen beschikbaar. Om onszelf van de Banken te redden geen rooie cent.

Maar op zeer korte termijn gaan we serieus ‘crowdfunden’ om het benodigde geld bij elkaar te brengen om een goede lancering van de Florijn mogelijk te maken.

U krijgt dan ook de gelegenheid om daadwerkelijk te helpen het verschil te maken in de strijd tégen de deflatie en rente van de Banken en vóór gewone mensen die op zoek zijn naar een redelijke deal voor iedereen.

Anthony Migchels