Waar een wil is, is een weg

14 mei 2012 Nederland
worstelt met zijn begroting. Het halen van de 3% norm is daarbij bepalend. En
aan dat streven is volkomen ondergeschikt hoe de overheid kan bijdragen aan de
ontwikkeling van onze samenleving in een richting, die socialer en
rechtvaardiger is  en waarin gezondheid,
welbevinden en de bevrijding van voortdurende vergiftiging van  land, water, lucht en voeding  centraal staan. Nederland heeft zich
overgeleverd aan de financiële markten. Heel veel moet worden opgeofferd aan
het in stand houden van het huidige financiële stelsel. Dat dit stelsel zijn
tijd heeft gehad en de uiterste houdbaarheidsdatum al lang is overschreden
lijkt niet tot onze bestuurders door te dringen. 

Deze van de euro afhankelijke houding is vergelijkbaar met die in Japan met
betrekking tot kernenergie, voordat dit land door de kernramp in Fukushima werd
getroffen.  Japan is grondstoffenarm. Kernenergie
was een ‘schoon’ en goedkoop alternatief voor de import van fossiele
brandstoffen. Althans, zo werd en wordt dat ook nog na de ramp door de Japanse
overheid voorgehouden aan de bevolking. Maar Fukushima heeft bij veel Japanners
de ogen geopend. En ondanks de dreiging door de kernenergie lobby van een
economische ramp van ongekende proporties als kernenergie zou worden losgelaten,
is het de bevolking in samenwerking met de lokale bestuurders in zeer korte
tijd gelukt om alle 54 kerncentrales uit te schakelen. Een meerderheid van de
Japanners is fel gekant tegen kernenergie, zo blijkt uit een artikel in het FD
van Greenpeace campagne leider Jorien de Lege. Hij schrijft, dat Japan zich
uitermate vindingrijk toont in het oplossen van de dreigende tekorten aan
energie.  Die creativiteit uit zich in
besparingen op energieverbruik en verhoging van de efficiëntie, maar vooral in
de razendsnelle ontwikkeling van schone energiebronnen,  vooral zon, wind en aardwarmte. De kans is
groot dat al in 2014 honderd keer de totale zonenergie capaciteit van Nederland
kan worden geproduceerd.  En dat in twee
jaar tijd… Vanzelfsprekend is het proces waar Japan nu doorheen gaat niet
eenvoudig, zeker niet omdat de nasleep van de Fukushima ramp nog diepe sporen
nalaat. Het verheugende van deze ontwikkeling is wel, dat de Japanners
aantonen, dat als het volk iets echt wil of in dit geval nadrukkelijk niet meer
wil, er ook een weg is naar verandering.

Od12 02 14

‘De Eurozone zal binnen enkele maanden uit elkaar vallen.’

Paul Krugman, econoom

In Europa heeft Polen verklaard nog zeker tot 2020 te
wachten met toetreding tot de euro. Vanzelfsprekend speelt het afschrikwekkende
voorbeeld van wat er zich in Griekenland heeft afgespeeld een rol. Maar ook de
ervaring dat dit land, dat evenals Nederland in belangrijke mate afhankelijk is
van export, economisch beter bestuurd kan worden door een munt te hebben die
niet vast zit aan die van zeventien andere landen is van groot belang. Polen heeft de zloty kunnen
devalueren toen dat nodig was om daardoor de exportpositie te
versterken.  En dat is een heel ander
verhaal dan dat hoe de euro aan ons werd verkocht, over het GROTE voordeel van geen handelsbelemmeringen en vrij verkeer van kapitaal,
goederen en arbeid binnen de eurozone, waarvan alle deelnemende landen
profiteren. Ja, aan de voorkant is er voordeel voor Nederlandse bedrijven die
naar Griekenland, Spanje, Portugal etc. exporteren, op basis van een sterkere
concurrentiepositie. Aan de achterkant zijn in deze landen door hoge import in
verhouding tot lage export de problemen met de betalingsbalans ontstaan, die doorwerken
in een hoge overheidsschuld.  De  financiële steun die Nederland  via de EU verleent aan de probleemlanden, is vanuit deze
invalshoek in feite een nagekomen exportsubsidie, om de gevolgen van de onevenredige
kracht van de economieën te compenseren.  Voeg hieraan de desastreuze speculatie van de financiële
markten ten koste van de probleemlanden toe en het beeld is compleet.

Onze afhankelijkheid van de euro is vergelijkbaar
met die van kernenergie in Japan. Ook met betrekking tot de euro worden wij
gedreigd met hel en verdoemenis als Nederland uit de eurozone zou stappen. En evenals in
Japan moeten onze bestuurders doen wat de bevolking wil als het inzicht
doorbreekt, dat de euro ons meer problemen dan voordelen bezorgt. Zonder de
euro zal het, vergelijkbaar met Japan zonder kernenergie,
geen eenvoudige opgave zijn om de economie in de gewenste richting te stuwen.
Maar als wij de euro verlamming achter ons laten en er in ons land evenals in Japan
een explosie van creativiteit en vastbeslotenheid gaat ontstaan, dan is er in
korte tijd heel veel mogelijk.

 

© Ad Broere

Hoezo reddeloos verloren zonder euro?

19 mei 2012 IJsland, dat in 2009 niet goed genoeg was voor deelname aan de euro -wat zullen ze daar nu blij over zijn-, heeft het
afgelopen jaar 2011 een economische groei gerealiseerd van 3,1%. Voor
het lopende jaar 2012 wordt een groei van 2,6% verwacht. De drijvende
krachten achter de groei van de IJslandse economie zijn investeringen en consumptie. 6% van de beroepsbevolking is werkloos -in Spanje 25%-, een daling ten opzichte
van 2010 met 1,5%.