Veranderen, maar hoe? Deel 7 SG lezing

9 januari 2014 In de zevende -en laatste- video opname van de Studium Generale lezing van Ad Broere aan de TU Delft gaat hij in op de vraag hoe de noodzakelijke verandering zou kunnen worden gerealiseerd. Er zijn overal in de wereld al initiatieven ontplooid om een economie tot ontwikkeling te laten komen waarin menselijkheid en menselijke waardigheid centraal staan. Een economie, waarin de aarde en alles wat erop leeft als het meest kostbare worden beschouwd dat wij met zijn allen bezitten. Een economie, die geen ruimte meer biedt aan de enkelen die, gedreven door een onbeperkte hebzucht alles wat de aarde te bieden heeft ten eigen bate exploiteren.

 

De initiatieven zijn weliswaar nog klein van omvang, ze tonen echter aan dat het anders kan als we het echt anders willen. Om tot een grote omwenteling te komen moet er allereerst begrip zijn over waarom de weg waarop wij ons nu collectief bevinden niet alleen heilloos is, maar tevens tot destructie leidt. In de vorige zes afleveringen heeft Ad dit met voorbeelden en feiten duidelijk gemaakt. Als dat begrip er is, dan is er ook draagvlak voor verandering. Het zou fantastisch zijn als het inzicht op grote schaal doorbreekt dat private geldschepping door banken en rente een enorme rem vormen op de ontwikkeling van een menswaardige economie. Dan zijn we er immers klaar voor om geldschepping te verschuiven uit het private naar het publieke domein en om het vragen van geld voor geld te beëindigen. De voorbeelden van de talrijke nieuwe initiatieven die in deze zevende aflevering worden genoemd, zijn hoopgevend. Ze zijn echter nog steeds ingeklemd tussen de muren van een systeem dat zichzelf heeft overleefd, maar desondanks niet van wijken lijkt te willen weten. Dit zou echter schijn kunnen zijn, want er is zich een onmiskenbare en steeds krachtiger onderstroom aan het ontwikkelen. Vertrouwen dat het goed komt is daarom geen dwaze illusie.