Trap er niet in

VERONDERSTEL dat er een nieuw geldsysteem komt, misschien wel een nieuwe wereldmunt en dat de waarde van deze munt wordt gegarandeerd door grondstoffen, zoals goud, zilver en platina. Er wordt gezegd via de media dat de geldhoeveelheid daardoor binnen de perken blijft en dat daardoor inflatie en geldontwaarding laag zullen zijn en misschien wel helemaal worden uitgebannen. Ook wordt in het nieuwe geldsysteem de derivatenhandel aan banden gelegd, waardoor er geen ontsporingen meer kunnen plaatsvinden zoals in 2007 met de collateralized debt obligations.

Het klinkt aantrekkelijk, want de wereldeconomie zou er stabieler door kunnen worden.

MAAR van wie zijn die grondstoffen? Niet van u en ook niet van centrale banken, want die hebben met uitzondering van de Chinezen heel weinig tot geen goud, zilver, platina etc.. Nee, het bezit ervan is geconcentreerd in de handen van enkelen, de oligarchie. ALS dit nieuwe geldsysteem er komt, dan wordt de macht van die oligarchie dus versterkt, omdat het nieuwe geld dat in omloop komt, wordt gedekt door het bezit van die oligarchie. Het is logisch dat diezelfde oligarchie dan ook ‘de lakens gaat uitdelen’. Een samenleving dus naar het model van hen, die de afgelopen eeuwen vrijwel alle bezit van hun medemensen hebben gestolen door ze IN SCHULD aan hen te brengen.

Het heeft alles te maken met ons eigen kromgegroeide idee over geld en waarde. WIJ hebben collectief toegestaan dat geld is losgemaakt van degenen die geld waarde geven en dat zijn WIJ. Alles draait om geld en het bezit ervan en we zijn vergeten dat WIJ de waarde aan geld geven. Dat wat wij produceren aan goederen en diensten geeft waarde aan het geld. Geld op zichzelf heeft GEEN WAARDE.

Het scheppen van geld door schuld en daarover rente vragen heeft de vermogensverdeling over de hele wereld totaal scheefgetrokken, want de nettoschuldeisers zijn klein in getal en het aantal nettoschuldenaren is onnoemelijk groot. 97% van al het geld ontstaat doordat mensen een schuld aangaan. Daardoor is een gigantische schuldenberg ontstaan waarover rente wordt betaald. Die rente komt uiteindelijk terecht bij de enkele netto schuldeisers, die daardoor hun bezit exponentieel hebben zien toenemen.

Als wij het 180 graden omkeren en niet meer het geld tot uitgangspunt maken maar WIJZELF dan kan het echt ten goede gaan veranderen. Geldschepping moet daarom geen zaak meer zijn die in handen van commerciële banken wordt gelegd en rente -het scheefgroei instrument- bij uitstek, moet worden afgeschaft. Geldschepping moet weer worden teruggebracht bij de mensen, omdat de enige echte functie van geld is HET FACILITEREN van de economische processen, dus het creëren van waarde door het maken van goederen voor en het verrichten van diensten aan elkaar.

Trap er niet in ALS ons straks DE oplossing wordt voorgehouden van een nieuwe orde, waarin wij allen beter af zijn.

 

Ad Broere