een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Spijtoptanten in de Rockefeller familie?

Op 23 maart 2016 verscheen er in The Guardian een merkwaardig bericht. Het Rockefeller Family Fund (RFF) trekt al haar investeringen terug uit de fossiele brandstoffen multinationals. Het familie goede doelen fonds richt de pijlen in het bijzonder op ExxonMobil. De grootste oliemaatschappij ter wereld wordt ‘moreel verwerpelijk’ genoemd. De familie Rockefeller heeft haar gigantische vermogen vooral te danken aan Standard Oil, de voorloper van ExxonMobil.

Hieronder volgt de vertaling van het artikel in The Guardian.

‘John D. Rockefeller was de rijkste persoon in de geschiedenis van de VS. Hij stierf in 1937 en verwierf zijn vermogen uit Standard Oil, de voorloper van ExxonMobil. John D. Rockefeller schuwde ook handel met de nazi’s niet. (toevoeging: De leverantie door Standard Oil aan Hitler Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog van een grote hoeveelheid olie, betaald via de BIS Bank is in dit verband een dieptepunt.)

Het Rockefeller Family Fund (RFF) werd opgericht in 1967 door de nazaten van John D. Rockefeller. RFF is een relatief klein fonds en staat los van de Rockefeller Foundation. Zij hebben te kennen gegeven dat ze al hun fossiele brandstoffen aandelen zo snel mogelijk willen verkopen.
Het fonds, opgericht door Martha, John, Laurence, Nelson en David Rockefeller, noemde in het bijzonder ExxonMobil als ‘moreel verwerpelijk’.
“Er is geen geldig excuus voor ondernemingen die doorgaan met het ontginnen van nieuwe koolwaterstof reserves”, zegt het Rockefeller Family Fund (RFF). “De reeds ontdekte reserves moeten in de grond blijven, als we nog enige hoop willen houden dat de menselijke en natuurlijke ecosystemen niet slechts zullen overleven, maar ook beter zullen worden.”

“ We zouden onachtzaam zijn als we niet de aandacht zouden vestigen op wat wij beschouwen als morel verwerpelijk gedrag door ExxonMobil. Er zijn bewijzen dat de onderneming al vanaf 1980 bewust misleidende informatie heeft gegeven over de klimaatverandering, terwijl men gelijktijdig grote bedragen investeerde om de destructieve gevolgen van die klimaatverandering op te kunnen vangen.”
Een woordvoerder van Exxon reageerde bij CNBC: “Het is niet verbazingwekkend dat ze zich terugtrekken uit ExxonMobil, omdat ze al jaren een samenzwering tegen ons financieren.” RFF ontkende dit en noemde het “een complete misinterpretatie van de programma’s die we uitvoeren.”(toevoeging: bijzonder dat de familie Rockefeller in verband wordt gebracht met conspiracy. Volgens onderzoeksjournalist Daniel Estulin is het zo succesvol wereldwijd etiketteren van niet -door de heersende macht- gewenste informatie als ‘conspiracy’, voortgekomen uit samenwerking tussen het Tavistock Institute en Rockefeller.)

David Rockefeller Sr

David Rockefeller, dubbele agenda?

 

De beschuldiging van RFF is in lijn met wat Eric Schneiderman van het Hof van de Staat New York concludeerde uit onderzoek dat in de 80er en 90er jaren door wetenschappers binnen ExxonMobil zelf al werd gewezen op de gevaren van klimaatverandering, terwijl er door de onderneming naar buiten toe nog steeds werd verklaard dat de gevaren onbewezen waren.

RFF erkent dat de familie een groot vermogen heeft verworven uit olie, maar ‘met de kennis van nu zijn de inzichten veranderd’. “Onze visie is gewijzigd op basis van een serieuze overwegingen.”

RFF is niet het eerste familiefonds dat het besluit heeft genomen om zich terug te trekken uit fossiele brandstoffen. Ook Rockefeller Brothers Fund (RBF) gaf al eerder aan de aandelen in ‘fossils’ van de hand te doen.

Het steenrijke Rockefeller Foundation denkt echter nog niet aan het afstoten van hun (grote) belang in fossiele brandstoffen multinationals’

commentaar:

Er lijkt binnen de familie geen eensluidendheid te zijn. De grootste club doet niet mee. Als de familie de volledige consequenties echt zou aanvaarden van hun op onzuivere gronden verworden kapitaal, dan zou het hele vermogen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van energie die niet de ecosystemen aantast. Dat het kleinste familiefonds zich opwerpt als verdediger van de menselijke en natuurlijke ecosystemen en tegelijkertijd het grootste familiefonds zijn investeringen handhaaft in alles wat deze wereld zo instabiel en onveilig heeft gemaakt, tast de geloofwaardigheid aan.

De familie heeft een groot belang in banken. Want als de fossiele brandstoffen multinationals volgens RFF moreel verwerpelijk zijn, dan geldt dat zeker ook voor de grote multinationale banken, zoals Citi Bank. Ook banken zijn slecht voor het menselijke en natuurlijke ecosysteem, doordat zij hun winstdoelstelling gekoppeld hebben aan de hoeveelheid geld die ze uitlenen. Deze doelstelling staat per definitie op gespannen voet met het behoud van de ecosystemen. 

Ad Broere