Spaans benauwd

9 juni 2012  Spanje accepteert hulp uit noodfonds van 100
miljard euro voor de noodlijdende banken. De 17 toekomstige gouverneurs van het
ESM hebben dit telefonisch met elkaar afgesproken op grond van een stress test
uitgevoerd door het IMF. Het ESM is nog niet geratificeerd door Duitsland. Maar
daarop wachten en op de officiële ingangsdatum van 1 juli was niet mogelijk. Twee
dagen geleden verklaarde Draghi nog, dat
de verdragen niet v
oorzien in
directe steun uit de noodfondsen EFSF en ESM
. Hier zien we de nieuwe
democratie aan het werk. Waar blijven jullie, parlementariërs met de
gegarandeerde  democratische controle? Of
is die alleen achteraf, drie jaar later door het instellen van een commissie.
Terwijl Europa naar het EK zit te kijken. Geef ze brood en spelen…

Nog even over de hulp aan Spaanse banken. Behalve dat Spanje
volgens een rapport van Transparency International een van de meest corrupte
landen in de EU is en veel mensen weten dat lokale, regionale en landelijke
bestuurders enorm hebben geprofiteerd van investeringen in vastgoed, wordt een
belangrijke oorzaak van de problemen van die banken niet genoemd. Namelijk, dat
zij zelf in hoge mate hebben bijgedragen aan de
idiote vastgoed bubbel in Spanje. Aangemoedigd door aantrekkelijke winsten
hebben banken enorme bedragen aan leningen verstrekt aan vastgoed
projectontwikkelaars vanuit heel EU, ook Nederland, die met het geld van vaak
private beleggers tot ver voorbij de behoefte onroerend goed hebben neergezet in
Spanje.

Bankenplan EU

Het lijkt erop alsof de Europese
Commissie en mevrouw Merkel een charmeoffensief zijn gestart om de inwoners van
de eurolanden voor zich te winnen. De Europese banken mogen niet worden gered
ten koste van de Europese belastingbetaler. De Europese bankensector moet zelf
de broek ophouden. Er wordt nu gesproken over een Europees
depositogarantiestelsel, terugbetaling van de eerste 100.000 euro spaargeld, te
garanderen door de Europese banken. De resolutieschema’s waarover Wellink al
een paar jaar geleden sprak, worden nu naar voren gebracht. De ‘haircut’ die op
banken in moeilijkheden wordt toegepast gaat ten koste van aandeelhouders en
crediteuren. Onder de crediteuren zitten collega banken en pensioenfondsen. Die
krijgen dan een tik mee van de ‘haircut’. Verder wil de EU dan brugbanken
oprichten, waarin de levensvatbare delen van de gestrande banken worden
ondergebracht. Deze brugbanken moeten dan gefinancierd worden door de sterke(re)
collega banken. In de wetenschap dat er een haircut kan komen, trekken de
crediteuren van wankele banken al zoveel mogelijk hun geld terug en de sterke
collega’s die garanties en leningen moeten verstrekken aan de brugbanken,
zullen dat ervaren als een straf voor het gevoerde solide beleid. Ik zie die
solidariteit tussen banken onderling ook niet zo voor me. Dus wie moet er in
het ontstane financieringsgat springen? Het ligt voor de hand. Niet het IMF,
niet de ECB, maar het ESM! Op basis van een sterk garantievermogen van 700
miljard euro en met een uitleencapaciteit van 4000 miljard euro als het
kapitaal is volgestort, is het ESM de aangewezen partij om leningen te
verstrekken aan de Europese banken in nood. En ook al zegt Merkel dat ze deze
functie voor het ESM niet ziet zitten; nood breekt wet. Dus het is een kwestie
van (korte) tijd en nog een paar calamiteiten, dat het ESM door de EU naar
voren wordt geschoven als het enige logische instrument om de Europese
bankencrisis op te lossen.

Demonstratie Londen

De betrouwbaarheid van de EU en ECB

7 juni 2012 President Mario Draghi van de
Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag de Spaanse hoop op directe
bankensteun getemperd. Volgens Draghi
voorzien de verdragen niet in directe steun uit de noodfondsen EFSF en ESM
.
‘Je moet je afvragen of we willen, dat het ESM een aandeelhouder is in banken.
Het fonds is daartoe niet opgezet. Als we dat willen, moeten we eerst
veranderingen in het verdrag doorvoeren’, zo verklaarde hij. Duitsland wijst
directe hulp strikt van de hand. ‘De regels zijn duidelijk; een hulpvraag moet
van een regering komen. Deze regering neemt de verplichtingen die daarbij horen
op de koop toe’, aldus een woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel. Een
verdragswijziging lijkt daarmee uitgesloten. (bron:fd)

Commentaar:
Duitsland heeft het ESM verdrag en het begrotingspact nog niet geratificeerd.
Het ligt daarom voor de hand dat Merkel voorzichtig is. Het gaat ook niet om
aandeelhouderschap van banken. Het gaat om het verstrekken van leningen aan
Europese banken, die normaliter worden uitgeleend door collega banken met een
sterkere liquiditeitspositie. Zoals ik al eerder schreef, is hierin de klad
gekomen, want de betere banken vertrouwen hun zwakke collega’s niet langer en
zijn niet bereid om geld uit te lenen. Die rol zal ongetwijfeld worden
overgenomen door het ESM en daarvoor wordt in de bestaande verdragstekst
(artikel 15) de ruimte gegeven.

11 juni 2012 ‘De eurolanden zeggen maximaal 100 miljard euro toe voor de wankelende Spaanse banken. Daarmee is Spanje na Griekenland, Ierland en Portugal het vierde land met de euro dat noodsteun nodig heeft. De grote vraag is:blijft het hierbij?’, aldus het FD. Nee sufkoppen, hier blijft het niet bij. De meeste Europese banken (niet alleen de Spaanse) zijn al lang insolvent, hetgeen betekent dat ze niet in staat zijn om aan hun verlichtingen te voldoen. Waarom? Omdat er teveel slechte en oninbare vorderingen op de balans staan, die erop worden gehouden om de rampzalige werkelijkheid te camoufleren. Als de EU commissie en de ECB zeggen, dat de Europese banken zelf hun problemen onderling moeten regelen en dat deze niet ten koste mogen gaan van de Europese belastingbetaler, dan weten ze dat dit een onhaalbare gedachte is. Banken helpen elkaar niet. Het zijn geen sociale instellingen. Als ze dat al zouden doen, dan onder dwang van Europese regelgeving en dat lost niets op, omdat het slechts verzet oproept. En als de onderlinge kredietverlening zou worden hervat, dan moet dat op basis van garanties. Van wie? Van het ESM vanzelfsprekend, want in het verlengde daarvan ligt de enige bron van geld die nog verder kan worden leeggezogen. De portemonnee van de belastingbetaler. Wees waakzaam politici, bescherm uw burgers. Het financiële stelsel, zoals we dat tot nu toe kennen, moet toch vroeg of laat op de helling. En dan liever vroeg dan (te) laat.

(c) Ad Broere