Slovenie, de volgende stap

Slovenië komt als volgende kleine land in de picture. Volgens een OESO rapport zouden de banken grote problemen hebben en is het nodig om deze sector te saneren voor het welzijn van Slovenië. Ook in dat land zouden evenals dat op Cyprus het geval is de crediteuren moeten bijdragen aan de sanering. Er zou sprake zijn van 7 miljard aan slechte kredieten bij de twee ‘grote’ banken van Slovenië.

 

Wat zijn de feiten? Nova Ljubljanska Banka en Nova Kreditna Maribor hadden samen eind 2011 balanstotaal van 23 miljard euro. De twee banken hadden samen een bedrag van 15 miljard euro uitgeleend aan bedrijven en particulieren. Eind 2011 voorzagen de banken een verlies van 2 miljard wegens oninbaarheid op deze kredieten, of 13 %. Niet genoeg stelt de OESO. Het moet 7 miljard zijn, dus 47% van de kredieten aan bedrijven en particulieren moet als oninbaar worden beschouwd.

 

Er worden ook macro-economische gegevens over Slovenië bij gehaald om duidelijk te maken hoe moeilijk het land het heeft. Het begrotingstekort zou in 2012 4,3% van het BBP zijn. Het BBP van Slovenië was in 2012 38 miljard euro. Volgens Trading Economics heeft Slovenië het begrotingstekort van 6,4% in 2011 teruggebracht tot 3,7% in 2012.

 

Dat de bankensector in Slovenië dominant zou zijn is gewoon onwaar, want het BBP van Slovenië is 1,6 x groter dan het balanstotaal van de twee grote Sloveense banken.

 

Bank 81581e

Maar wat is groot? Laten we eens ter vergelijking naar Nederland kijken. De drie grote banken ING, Rabo en ABNAmro hebben samen een balanstotaal van iets meer dan 2.000 miljard euro. Het BBP van Nederland was in 2012 volgens het CBS 600 miljard euro. Dus de drie banken zijn 3,3 x groter dan het BBP van Nederland.

 

Samen hebben ING, Rabo en ABNAmro 1.300 miljard euro uitgeleend aan bedrijven en particulieren. Op dit bedrag voorzien de drie banken een bedrag van 14,7 miljard als oninbaar, dus 1,1%. Dit zou impliceren dat bijna 99% van de kredieten en leningen van de drie grote Nederlandse banken gewoon inbaar zou zijn. Het eigen vermogen van de ING, ABNAmro en Rabo is bij elkaar opgeteld 96 miljard euro. Als de Nederlandse banken een voorziening zouden moeten maken op oninbare leningen gelijk aan de 13% die de Sloveense banken al in 2011 hadden voorzien, dan zou daarmee het eigen vermogen van de drie Nederlandse banken compleet zijn weggevaagd, sterker: hiervoor zou een voorziening van 7,6% al voldoende zijn.

 

Nederland zit in een recessie. Dit betekent dat het BBP terugloopt en dat er een groeiend aantal  bedrijven en particulieren zijn die het moeilijk hebben, wat ook blijkt uit het toenemende aantal faillissementen en werklozen.  Dat een voorziening op oninbare kredieten en leningen van slechts 1,1% voldoende zou zijn lijkt in dit verband wat aan de optimistische kant. We wachten af. Of toch niet en kijken we eindelijk naar het IJslandse model om de ontwikkelingen voor te zijn?

 

© Ad Broere