Slapend rijk worden…

Rentebankieren en rentevrij ‘bankieren’ zijn gebaseerd op twee geheel van elkaar verschillende verdienmodellen. Ik breng door middel van twee vereenvoudigde casussen de verdienmodellen in beeld, waardoor de verschillen in zowel uitgangspunt als uitwerking duidelijk worden. Vervolgens leg ik aan u de keuze voor welke van de twee u aanspreekt, of met andere woorden, kiest u voor financieel rendement of staat u open voor maatschappelijke winstgevendheid? 

Wij zijn een hypotheekbank begonnen! Als bankiers slapend rijk worden dan willen we daar wel een graantje van meepikken. De bankvergunning van De Nederlandse Bank is afgegeven, we hebben 1000 aandeelhouders, die totaal 400 miljoen euro bij elkaar hebben gebracht en zijn een jaar geleden van start gegaan.

 

Geweldig! Onze reclamecampagne van voor en door de burgers heeft uitstekend gewerkt. Al in het eerste jaar hebben we 50.000 klanten. De gemiddelde hypotheek is 200.000 euro. Onze bank heeft aan het einde van jaar 1 € 10 miljard aan hypothecaire leningen op de balans staan.

 

Om 50.000 klanten te kunnen bedienen hebben we 400 medewerkers nodig, die gemiddeld € 60.000 loon kosten, totaal dus € 24 miljoen. Om de organisatie te leiden hebben we 40 managers en directeuren, die gemiddeld € 100.000 verdienen en die vanwege de mooie winst ook nog eens gemiddeld € 200.000 bonus per persoon ontvangen. De totale uitgave aan managers en directeuren heeft € 12 miljoen bedragen.

 

De bedrijfskosten bestaan uit uitgaven aan huisvesting, afschrijvingen, automatisering, promotie, accountant, controle etc. en hebben totaal € 28 miljoen bedragen.

 

De netto renteopbrengst na aftrek van de rentekosten (rentemarge) was € 300 miljoen.

N.B. !! Als je die netto opbrengst deelt door de 60.000 gewerkte uren, die jaarlijks nodig zijn om de 50.000 hypotheken beschikbaar te stellen en te beheren, dan zou het uurtarief 5.000 euro bedragen

 

Vanzelfsprekend houden we ook rekening met verliezen. Er is 50 miljoen (=0,5% van totaal €10 miljard) voorzien vanwege mogelijke toekomstige verliezen, die er in dit eerste jaar nog niet waren.

 

De winst voor belasting bedroeg over jaar 1:

 

Rentemarge   €  300 miljoen – Kosten € 114 miljoen = Winst voor belasting  €  186 miljoen                                                                                

 

Winst na belasting  €  140 miljoen

 

Wij, de aandeelhouders hebben dus een rendement van 140/400 = 35 % op onze investering behaald, of gemiddeld per aandeelhouder € 140.000.

 

Dollar Biljet

 

Casus 2

 

Wij  zijn een jaar geleden gestart met een rentevrij hypotheekplatform! De vergunning van De Nederlandse Bank kwam er niet door en we mogen onszelf geen bank noemen, maar we kregen als initiatiefnemers zoveel steun, dat de € 10 miljard euro aan hypotheken die we in het eerste jaar hebben verleend 100% is gedekt door rentevrije deposito’s, die door 100.000 mensen bijeen werden gebracht.

 

Ook wij hebben evenals onze rentebank collega 50.000 hypotheekklanten en het gemiddelde per hypotheek is € 200.000.

 

We hebben 400 mensen op de loonlijst staan, die gemiddeld € 60.000 per jaar verdienen, totaal dus € 24 miljoen plus 10 managers die gemiddeld € 100.000 verdienen en geen bonus krijgen voor het werk van anderen. Het totaal aan loonkosten was in jaar 1 € 25 miljoen.

 

Onze bedrijfskosten waren in het eerste jaar € 26 miljoen. Onze promotie en beheerkosten waren lager dan die van de rente-collega.

 

Ons verdienmodel is gebaseerd op een uurtarief, dat gemiddeld € 150 bedraagt. In het eerste jaar van ons bestaan hadden we 600.000 uren nodig om de 50.000 klanten te bedienen. De totale opbrengst was € 90 miljoen.

 

We hebben in jaar 1 in de verliesvoorzieningen pot  € 10 miljoen gestopt. We verwachten heel weinig verliezen op onze rentevrije hypotheken.  Als er over 10 jaar een overschot blijkt te zijn dan keren we dat alsnog uit aan de geldverschaffers.

 

De winst voor belasting heeft € 29 miljoen bedragen en de winst na belasting € 22 miljoen.

 

De winst hebben we verdeeld over de 100.000 geldverschaffers.

 

Vragen aan u:

 

·         Welk verdienmodel leidt tot een evenwichtiger inkomens- en vermogensverdeling?

 

·         Welk verdienmodel legt de minste druk op de economie?

 

.         Welk verdienmodel heeft het meeste oog voor de samenleving in zijn geheel?

 

·         Welk verdienmodel spreek u het meeste aan?

 

 Grow The Real Economy 9748

 

Toegevoegd op 11 augustus 2013

 

In casus 2 wordt de winst van 22 miljoen euro verdeeld over de 100.000 participanten. Per participant blijft er niet veel over, slechts 220 euro. Als u dat teleurstellend vindt en een reden om niet aan een dergelijk initiatief mee te doen, dan wil ik u een aantal zaken ter overweging geven:

 

– hoe belangrijk is maatschappelijke winstgevendheid voor u? 

 

– bent u bereid om financiële winstgevendheid op te offeren voor maatschappelijke winstgevendheid?

 

– op hoeveel van uw beleggingen in edele metalen, aandelen, vastgoed enz. hebt u in de afgelopen jaren verlies geleden?

 

– bent u bereid uw spaargeld te riskeren op inbeslagname vanwege de sanering en herkapitalisering van banken?

 

– hoeveel rendement heeft u op uw spaargeld?

 

– eerlijk zijn tegenover uzelf: Wilt u wel verandering maar niet ten koste van uw portemonnee?

 

We hebben elkaar nodig om tot die positieve verandering te komen, de mensen die bereid zijn om hun nek uit te steken door een innovatieve onderneming te beginnen, zij die heel graag hun talenten en ervaring in de praktijk willen brengen en nu aan de kant staan of een onbetekenend baantje hebben en u die geld heeft en daarmee veel creatiever kunt omgaan dan nu wellicht het geval is.

 

 

 

(c) Ad Broere