Problem Reaction Solution

Het werkt als volgt. Eerst wordt het probleem gecreëerd, daarna komt de reactie die het gevolg is van het probleem en vervolgens wordt er een oplossing geboden die vrijwel onvermijdelijk is, omdat daarom het probleem werd geschapen.

De ‘vijf presidenten van Europa’ vinden dat: ‘het onvermijdelijk is dat de eurolanden meer soevereiniteit opgeven om de stabiliteit van de eurozone te garanderen. De eurocrisis leert dat vrijwillige afspraken alsook Europese regels niet voldoende zijn om nieuwe drama’s als in Griekenland te voorkomen.’

Dus, om nieuwe drama’s te voorkomen moet er MEER EU komen. Het probleem is er het gevolg van dat Griekenland werd opgenomen in de euro muntzone terwijl – simpel gezegd- de economische mogelijkheden van dat land zwaar achter liepen op dat van andere landen binnen de eurozone, in het bijzonder Duitsland.

Griekenland had, voordat het toetrad tot de eurozone, verhoudingsgewijs geen hoge overheidsschuld. Eric Toussaint is daar duidelijk over in zijn toespraak tot het Griekse parlement. Toussaint zegt verder: “Het was in 2010 voor de Europese regeringen en voor de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het IMF onmogelijk om nogmaals aan de Griekse en de Europese burgers te zeggen dat de privébanken moesten gered worden1. Men heeft daarop nagedacht hoe dat moest worden aangepakt.”

Kissinger

“Toen is beslist om de toestand van de Griekse openbare financiën veel erger voor te stellen dan ze werkelijk was, om te dramatiseren. Griekenland zat inderdaad met een torenhoge schuldenberg en uiteraard moest er een herstructurering van een deel van die schuld komen. Om dat te dramatiseren heeft men echter gebruikgemaakt van vervalste statistieken. Daarover is trouwens op dit ogenblik hier in Griekenland een gerechtelijk onderzoek bezig.”

“Onder meer dankzij deze vervalste statistieken heeft men het Griekse fiscale deficit gedramatiseerd. Eerste minister Karamanlis had op 2 oktober 2009, twee dagen voor de parlementaire verkiezingen, een deficit van 6 procent bevestigd.”

Eerst werd dus het probleem gecreëerd. Daarna kwam de reactie, door het infame optreden van de Trojka: IMF, ECB en EU commissie. Griekenland werd in de strafbank geplaatst en tegenover de leningen die zouden worden verstrekt stonden zware eisen van bezuinigingen. In korte tijd was de economie kapot bezuinigd. Het geld van de leningen kwam niet in de Griekse economie terecht om de concurrentiekracht van het land te versterken. Dat kwam, werd er door de media gezegd, doordat Griekenland een door en door corrupt land is en omdat de Grieken lui zijn. Inmiddels weten we wel beter; 90% van de leningen ging met een U-bocht naar de banken en beleggers met hun door speculatie opgefokte vorderingen op Griekenland. Een bedrag van 48 miljard van de ‘leningen aan Griekenland’ werd zelfs zonder omhaal door de EU via een privaat instituut aan de banken beschikbaar gesteld. Daarmee werd er directe ‘bankensteun’ gegeven, geheel tegen de afspraken en tegen wat de Europese burgers via de media werd voorgehouden in. “We gaan geen banken meer overeind houden met het geld van de burger”

De reactie was inderdaad dramatisch. Een gigantische (jeugd)werkloosheid, instorting van de gezondheidszorg, daling van de koopkracht, salarissen die niet werden uitbetaald enz.. Griekenland aan de afgrond. Een afschrikwekkend voorbeeld aan het adres van de overige eurolanden voor als ze niet mee zouden doen aan de afbraak van de sociaaldemocratie en het geven van vrij spel aan de neo liberale markt enthousiasten.

De oplossing wordt geboden door de ‘vijf presidenten van Europa’, voorzitter Juncker van de Europese Commissie, EU president Tusk, ECB baas Draghi, eurogroep voorzitter Dijsselbloem en voorzitter van het Europees Parlement Schulz, allen present op de recente Bilderberg conferentie. ‘Er moet meer EU komen. De landen in de eurozone moeten hun soevereiniteit prijsgeven om de stabiliteit van de eurozone te garanderen.’ Problem-Reaction-Solution optima forma. Mijn sympathie is voor de Grieken, ze zijn de ‘guinea pigs’ van het Nieuwe Europa dat de technocraten voor ogen hebben en waaraan al decennialang stap voor stap planmatig wordt gewerkt.

Ad Broere