Petitie ‘Een positieve wending in Nederland’

Op 1 juli werd door mij de petitie Nederland Soeverein  ter ondertekening geopend. Op basis van crowdsourcing is de titel van de petitie op 7 juli gewijzigd in Een positieve wending in Nederland. De petitie is te vinden op petities.nl 

De petitie ‘Nederland soeverein’ is een oproep aan de overheid om Nederland los te maken van de eu door de soevereiniteit terug te nemen en los van de regels die Brussel heeft opgelegd zelf een actieve en gezonde economische herstelpolitiek in te zetten, waarbij de doodzieke en vergiftigde euro buitenspel wordt gezet voor wat betreft de binnenlandse uitgaven door het speciaal hiervoor in omloop brengen van een nieuwe munt. Deze munt wordt schuldvrij – niet geleend van banken en beleggers- door een onafhankelijke publieke instelling in omloop gebracht en is ook rentevrij, want het geld wordt niet geleend maar gecreëerd door die publieke instelling, zoals banken dat voor hun eigen doeleinden al lang doen, maar daarvoor wel rente vragen. Hierdoor verdwijnt geld door schuld en wordt de economie niet langer belast door het geld met geld verdienen.

Draadjes Van Rutte
Lokale en regionale economie krijgt bijzondere aandacht, om de aanwezige talenten, infrastructuur etc. maximaal te benutten en vanuit kleinschaligheid de economie te herstellen en ook door ondersteunend daaraan opleidingen en onderwijs op een vernieuwend en kwalitatief hoger niveau te brengen.

De bailout van burgers en bedrijven is bedoeld om niemand in schulden te laten verdrinken en het gegarandeerde basisinkomen is erop gericht om iedereen zonder probleem te kunnen laten voorzien in de basisbehoeftes.

Het geld van pensioenfondsen kan alleen effectief worden ingezet als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, want zolang de negatieve spiraal veroorzaakt door de dominantie van banken, multinationals, de eu en de euro niet is doorbroken blijft het een druppel op de gloeiende plaat.

Cover Ontwerp Compleet 135 X 210 Lores

Voor meer informatie over achtergrond van en beweegreden tot de petitie verwijs ik u graag naar mijn boek Geld komt uit het Niets

TEKEN deze petitie, want daardoor wordt het vliegwiel in de richting van werkelijke verandering op een krachtige manier aangezet.

Sn 2010 Viewpoint Greek Crisis Iii