Over onze eigen verantwoordelijkheid

15 januari 2015 Hieronder volgt een fragment uit het boek ‘Geld komt uit het Niets’, geschreven door Ad Broere, waarin de auteur zijn beweegredenen kernachtig samenvat.

Vooropgesteld, het gaat mij er niet om bepaalde mensen, religies of rassen ter discussie te stellen. Het boek van de geschiedenis is door de mensheid in zijn geheel geschreven en individuen die hierin een prominente rol hebben gespeeld en in deze tijd nog steeds spelen, kunnen dat alleen omdat de omstandigheden zodanig zijn, dat zij hun stempel op het wereldgebeuren hebben kunnen zetten.  Het is echter van groot belang, dat wij mensen gaan inzien wat wij in het grote boek van de wereldgeschiedenis hebben geschreven, want alleen dan kunnen er andere, betere keuzes worden gemaakt. 

Met betrekking tot geld en economie leven we tot op de dag van vandaag met de gedachte dat crisissen, armoede en werkloosheid het gevolg zijn van cycli, waarop de mens geen invloed heeft. Dit komt doordat we niet weten waardoor deze cycli worden veroorzaakt. Door in dit hoofdstuk terug te gaan naar het ontstaan van het geldstelsel  dat in de afgelopen driehonderd jaar heeft geheerst en door te onderzoeken hoe het tot ontwikkeling is gekomen,  wil ik u laten zien dat er geen hogere macht aan het werk is, maar dat het  huidige financiële stelsel zijn wortels vindt in typisch menselijke karakterzwakheden, zoals hebzucht, gemakzucht en desinteresse. Door vervolgens op zoek te gaan naar zich herhalende patronen, hoop ik duidelijk te maken dat de toekomst van de mensheid bijzonder gediend zou zijn met het zich afkeren van het huidige geldstelsel.

De bankiersfamilies van ‘het eerste uur’ zijn vooral het product van het oude denken waarvan wij zelf afscheid moeten nemen. Boosheid en woede op wie wij zien als de bedrijvers van het kwaad helpen ons niet om hiervan los te komen. In het boeddhisme wordt gesproken over heilzaam en onheilzaam handelen, of anders gezegd:  iets werkt of het werkt niet. Dit spreekt mij meer aan dan te spreken over goed of kwaad. Zoals de Russische schrijver Solsjenitzin heeft gezegd, de scheidslijn tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ loopt dwars door het hart van iedere mens. Het is mijn bedoeling om u aan te tonen dat het huidige geldsysteem niet werkt, omdat het een product is van onjuist (onheilzaam) denken. Tevens denk ik dat het nodig is,  om gedetailleerd in te gaan op de vraag hoe de mensen,  die het geldstelsel controleren,  te werk gaan. Want daardoor wordt duidelijk  dat we hoognodig moeten gaan kiezen voor een oplossing die wel werkt. In het belang van de aarde, van alles wat er op leeft en van alles wat er na ons komt.