non profit nutsbank?

Stichting Full Reserve wil terug naar de post- cheque en girodienst. Een bank die geld in bewaring neemt als een digitale kluis en die het betalingsverkeer faciliteert.Je kunt dus een rekening openen bij de Depositobank en daarop je geld over maken dat je nodig hebt voor het verrichten van je digitale betalingen. Ook kun je een spaarrekening openen. Het digitale geld dat je daarop zet, wordt gestald bij De Nederlandse Bank. Het wordt niet gebruikt als dekking voor kredietverlening, zoals nu bij de commerciële banken het geval is. Als het aan de initiatiefnemers ligt, dan hebben we binnenkort de Depositobank.nl. 

Dit is een mooi bericht voor allen die niet willen dat hun banktegoed onteigend wordt en dat de bank het naar eigen goeddunken kan gebruiken. Want zoals het nu ligt, is dat het geval. Als de bank fouten maakt en in moeilijkheden komt, dan ben jij je geld waarschijnlijk kwijt voorzover je meer dan 100.000 euro op je bank hebt staan. Omdat je jouw tegoed over meerdere banken kunt verdelen en daardoor meerdere keren gebruik maakt van de depositogarantie van 100.000 euro, zou je kunnen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. Het blijft echter absurd dat banken kunnen beschikken over jouw banktegoed en dat jij risico’s moet accepteren die alleen een aandeelhouder zou mogen hebben, want die kiest ervoor om dat te doen. De Depositobank.nl deponeert jouw digitale tegoed zoals gezegd bij De Nederlandse Bank en zegt daarmee een veiligheidsgarantie te hebben. 

De Nederlandse Bank (DNB) is echter onderdeel van de Europese Centrale Bank (ECB). De Nederlandse Bank voert geen zelfstandig beleid en kan geen garanties afgeven die niet gedekt worden door de ECB. Een depositobank verstoort het wankele evenwicht van commerciële banken, want die missen geld dat ze nodig hebben om hun balans in evenwicht te houden. Het ligt daarom voor de hand dat de commerciële banken hun invloed gaan uitoefenen om de Depositobank.nl te frustreren, waar ze kunnen. Dus ik moet het nog zien of, als de nood aan de man komt, het geld dat netjes bij DNB is gedeponeerd, niet gaat worden gebruikt voor bail-ins.

Mijn grootste bezwaar tegen de digitale spaarkluis is echter, dat de leugen van spaargeld overeind wordt gehouden. Geld moet stromen, geld in een digitale sok remt de ontwikkeling van de economie. Wie leent het geld uit aan startende ondernemers? Met welk geld worden lokale economieën  gestimuleerd? Wie leent geld aan MKB bedrijven? Dat zouden de commerciële banken moeten doen en die doen dat niet (meer) vanwege het risico dat is verbonden aan bedrijfskredieten en vanwege het feit dat hun dekking wegloopt naar de Depositobank.nl. Risicoloos geld met geld verdienen is een even grote leugen als de bewering dat banken geld uitlenen dat is ingelegd door een leger omaatjes. 

Kredietverlening Bedrijven

 

De leerlingen van de Aventurijn School leggen je uit hoe simpel het allemaal wordt als geld gaat stromen:

 

Dus, betaaldiensten aanbieden tegen kostprijs is een mooi plan. Ook het idee om jouw geld buiten de grijpgrage handen van de bankiers te brengen is uitstekend. Geld in een digitale kluis stoppen is echter een minder goed plan. Als je de angst voor verlies kunt overwinnen dan zijn er legio mogelijkheden om je gespaarde geld te (laten) investeren in goede ondernemers en prima initiatieven, zoals bijvoorbeeld het initiatief ‘Lokaal geld en werk behouden’