Nederland belastingparadijs

3 september 2011  In een ingezonden brief in de Volkskrant van 28 februari schreef de Groninger Tiddo Ekens dat Nederland het belastingparadijs is van vele duizenden buitenlandse bedrijven, waaronder Prada, U2, Tommi Hilfiger, Kadhafi’s Oilinvest en de Rolling Stones.

110820 Fd Belastingparadijs Nl

(c) Hein de Kort

De dienstverlening van Nederland aan het grootkapitaal draagt ruim 1 miljard per jaar bij aan de schatkist, dit is 0,01% van de 12.300 miljard die jaarlijks via deze bedrijven door Nederland wordt gepompt. Tegelijkertijd onttrekt bijvoorbeeld wereldverbeteraar Bono van U2 vele miljoenen aan belastinggeld aan zijn noodlijdende Ierland.

Ook zijn de tax rulings die de belastingdienst overeenkomt met een aantal multinationals zeer voordelig voor deze grootmachten. De bijdrage aan de belastinginkomsten is daardoor volgens Ekens 2 miljard euro in plaats van de 16 miljard die het zou moeten zijn, als de winsten volgens de daarvoor geldende tarieven zouden worden belast.

De Nederlandse belastingdienst int in 2011 volgens begroting de volgende bedragen van zijn burgers:                                                                                    

 

Euro’s

Loon en inkomstenbelasting                                     44,7 miljard

Premies werknemers en zorgverzekering                   50,0 miljard

Premies volksverzekeringen                                      40,1 miljard

Omzetbelasting                                                       41,2 miljard

Accijnzen                                                               11,2 miljard

Milieubelasting                                                          4,8 miljard

Overdrachtsbelasting                                                 4,4 miljard

Invoerrechten                                                             2,3 miljard

BPM                                                                         1,9 miljard

Totaal                                                                     200,6 miljard

Dit is meer dan de helft van de som van de inkomens van alle Nederlanders.

Als  de Nederlandse postbus vestigingen van de bovengenoemde buitenlandse bedrijven 1% zouden betalen in plaats van 0,01%, dan zou hiermee 60% van alle belastinginkomsten gedekt zijn. Het onderstreept slechts de absurditeit van de volkomen scheve inkomens en vermogensverhoudingen, want als Nederland iets minder vriendelijk zou zijn naar het grootkapitaal, dan is er zo weer een andere prostituee die zich meldt om de dienstverlening over te nemen. Dus hoe irritant het ook mag zijn voor de gewone belastingbetaler, ik vrees dat Mick Jagger, Bono en companen, althans financieel, nog even aan het langste eind trekken.

Echter, als de tax rulings zouden worden beëindigd en de ‘arme’ multinationals in verhouding tot hun winsten aan de Nederlandse schatkist bijdragen, dan gaan de inkomsten aan vennootschapsbelasting verdubbelen van 14 naar 28 miljard euro en zou de heffing aan loon en inkomstenbelasting met meer dan 30% kunnen worden verlaagd! Of, anders bekeken, meneer Rutte zou het grootste deel van de 18 miljard aan bezuinigingen waarnaar hij zo naarstig op zoek is niet behoeven op te leggen aan de Nederlanders. En dat zou de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en nog een aantal andere zaken zeer ten goede komen. Het zou van moed en leiderschap getuigen als Rutte niet de weg van de minste weerstand zoekt door de last van de bezuinigingen aan de onderkant van de samenleving te leggen, maar zijn overtuigingskracht en welbespraaktheid ging toepassen op de raden van bestuur van de multinationals.

 Image1

De grootste bijdrage aan de financiële problemen waarin de overheid nu verkeert werd uiteindelijk geleverd doordat de financiële sector uit de puree moest worden getrokken. De moeilijkheden van landen zoals Griekenland en Ierland werden voor een belangrijk deel hierdoor veroorzaakt. Wij betalen nu de rekening voor de bail-out in de vorm van bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Ex. Minister Bos van Financiën verklaarde destijds dat er geen andere optie was dan de banken te redden.


Geen andere optie? …

 

… Nee? En IJsland dan?

Honderden miljoenen levens zijn ernstig in de knel gekomen vanwege de indoctrinatie dat er  ‘geen andere optie’ was dan het uit de puree helpen van de banken die de financiële crisis zelf hadden veroorzaakt. Maar de IJslanders hebben aangetoond dat dit onzin is. IJsland was in 2008 vrijwel onophoudelijk in het nieuws toen de banken daar op een gigantische en tot dan toe ongeëvenaarde manier instortten.  Ten opzichte van de bescheiden omvang van de IJslandse economie was dit de grootste banken crash uit de geschiedenis.

Vandaag de dag horen we heel weinig meer over IJsland. Dat komt vooral door de unieke manier waarop de 320.000 IJslanders zijn omgegaan met de enorme problemen, die het gevolg waren van de val van de banken. Niet over praten! Er is niets gevaarlijker dan de bedreiging die uitgaat van een goed voorbeeld van hoe het ook kan, als de hele wereld beweert dat er ‘geen alternatief’  was voor het uit de shit halen van de banken.

Dus, mondje dicht over IJsland!

Drie jaar na de enorme klap in 2008 herstelt de IJslandse economie op een buitengewoon opmerkelijke manier van de ineenstorting van de financiële sector. Ondanks dat IJsland geen poging heeft gedaan om de banken uit de financiële stront te trekken. IJsland heeft de banken zelf geconfronteerd met de gevolgen van hun waanzinnige speculatieve acties, door simpelweg te weigeren om mee te werken aan het opruimen van de door henzelf veroorzaakte rotzooi.

De IJslanders hadden part noch deel aan de malafide praktijken van de op IJsland gevestigde en in buitenlandse handen zijnde banken, zoals het aantrekken van spaargelden tegen veel te hoge rentes uit landen zoals Nederland en Engeland. Om vervolgens deze gelden op listige wijze weg te sluizen naar onbekende bestemmingen. Waarom zouden zij, die niet de eigenaren van deze banken waren  en daardoor niet verantwoordelijk voor hun praktijken moeten bloeden voor de verliezen die het gevolg waren van hun onverantwoorde acties? Dat is de houding van de IJslanders en hierin hebben zij niet toegegeven.

Ad Broere