Manipulaties op grote schaal

‘Wie niet wil leren uit het verleden heeft geen toekomst.’ Het volgende korte fragment uit Geld komt uit het Niets laat zien dat het voor de toekomst van aarde en mensheid van het hoogste belang is om de cirkel van crisis naar volgende crisis te doorbreken.

Eustace Mullins schrijft in ‘The Secrets of the
Federal Reserve’ 
dat de Grote
Depressie, die vanaf 1929 tot de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog duurde, het
gevolg is geweest van massale internationale goudtransacties en
rentemanipulaties. In de House
Stabilization Hearings van 1928 is overtuigend aangetoond dat de Federal
Reserve Bank directie diverse geheime vergaderingen had gehouden met de hoofden
van de belangrijkste Europese centrale banken, waarop een doelbewuste
destabilisatie van het financiële stelsel werd besproken. Zelfs als het Congres
op de hoogte was geweest van alle details, dan waren de Amerikaanse politici
nog niet in staat geweest om de geplande gang van zaken te keren. Hieruit is
eens te meer de macht van de bankiers gebleken.

Kissinger

Afgevaardigde Mr. Beedy sprak in de House Hearings van 1928 de volgende
woorden: “Mr.Ebersole van het
ministerie van financiën verklaarde dat de Federal Reserve geen stabilisatie
van de aandelenmarkt nastreeft en dat de Amerikaanse grootinvesteerders dit
evenmin willen. De schommeling van de prijzen van aandelen en grondstoffen kwam
hen uitstekend uit, omdat degenen die de markten controleren hun winsten maken
door deze instabiliteit. Als deze lieden de controle (handhaving van de
instabiliteit) niet op een directe manier kunnen bewerkstelligen, dan wordt dit
gedaan door middel van onrust en rellen zoals we die recent hebben meegemaakt.
Revoltes worden geprovoceerd door onvrede over de huidige omstandigheden aan te
jagen. Daardoor komt de controle in handen van enkelen ten koste van de velen
die de rekening betalen.” Als je deze woorden leest, dan weet je dat er
niets nieuws onder de zon is.