Ineens was daar 15 biljoen dollar

Ziehier een van de vreemdste verhalen in de financiële
geschiedenis, een Amerikaanse regering die liegt over duizenden
tonnen denkbeeldig goud, illegale overschrijvingen en leningen
van in totaal 15 biljoen USD. Deze video van Hogerhuislid
Lord James of Blackheath is op zich al opzienbarend.

Wat erin echter niet duidelijk wordt is waar het geld vandaan
komt, al toont Lord Blackheath duidelijk aan dat men zijn
best heeft gedaan om te verklaren dat het afkomstig was van
goudreserves in Brunei – goudreserves die nooit hebben bestaan.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we hier zijn gestuit
op de grootste terroristische organisatie die de wereld ooit
gekend heeft, en dat er originele documenten zijn opgedoken
aan de hand waarvan de herkomst van de financiering kan worden
getraceerd naar het Amerikaanse ministerie van Financiën
en de baas van de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale
bank), twee van de belangrijkste mensen op financieel gebied
in de VS en in de wereld.

Een vluchtige analyse van de definities van terrorisme in
de VS leert ons dat alle transacties die we zullen tegenkomen
feitelijk dienen te worden gezien als “witwaspraktijken
van terroristen” en dat het enige wat de onmiddellijke
arrestaties van honderden topmensen uit de financiële
wereld in de weg staat hun politieke connecties zijn.

We zullen u alternatieven, meer inzicht, enkele harde feiten
en zeer waardevolle achtergrondinformatie kunnen geven die
u hopelijk een duidelijk en realistisch perspectief op dit
verbazingwekkende verhaal kunnen geven.

Op 16 februari 2012, leverde Lord James of Blackheath, lid
van het Britse Hogerhuis bewijs van een illegale operatie
die, zoals hij inmiddels heeft ontdekt, begon in 2009. Onder
de bewijsstukken bevinden zich originele documenten ondertekend
door Alan Greenspan en Timothy Geithner, en bankafschriften
die aantonen dat er transacties ten bedrage van 15 biljoen
USD hebben plaatsgevonden die niet zijn terug te vinden in
de boekhouding van de Federal Reserve van New York, naar –
in eerste instantie – HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation)
London en vervolgens naar de Royal Bank of Scotland.

De Bank of Scotland, onder koninklijk statuut maar zonder
autoriteit om zich met dergelijke transacties bezig te houden,
gaf dat geld vervolgens eenvoudigweg aan 20 Europese banken
om te gebruiken in uiterst lucratieve handeltjes met ‘vers
gedrukte’ Mid-Term Notes (korte tot middellange termijnleningen),
waarmee in een periode van drie jaar biljoenen dollars winst
gemaakt werden – winst die ook niet terug te vinden is in
de boekhouding, waar geen belasting over betaald werd en die
niet vertaald werd in extra dividend voor de aandeelhouders
van die banken.

Zoals Blackheath aangeeft bestaat de “afleidingsmanoeuvre
en dekmantel” voor deze transacties uit 750.000 ton goud
van vertegenwoordigers van een niet nader genoemde entiteit
(wel ‘bevestigd’ door hooggeplaatste officiële bronnen
als de familie Bush en de CIA) als de opgegeven ‘herkomst’
van dit geld.

De regering van Indonesië heeft bevestigd dat dit verhaal
complete verzinsels zijn, en dat de genoemde individuen beschikte
over 700 ton goud, en geen 750.000 ton. Opgemerkt dient dat
de officiële totale hoeveelheid goud die tot nu toe door
mensen werd gedolven ongeveer 1.500 ton bedraagt, zoals Lord
Blackheath ook opmerkt.

De kwesties die zich hierdoor in eerste instantie opdringen,
kwesties die niet te rijmen vallen met de internationale gang
van zaken en die de lezer inwijden in wat aan de oppervlakte
waarneembaar is van de ontdekking van twee decennia misdaad
waarbij tientallen regeringen betrokken zijn, zijn de volgende:

– Het was de Federal Reserve Bank van New York op geen
enkel moment toegestaan om in het bezit te zijn van
deze genoemde bedragen.

– Echter, de documenten in het bezit van Lord Blackheath
tonen ondubbelzinnig aan dat ze wel in het bezit waren
van dergelijke bedragen en ze hebben overgemaakt aan
HSBC en de Bank of Scotland op een manier die de herkomst
van het geld moest verhullen. Deze manier van handelen
van mensen als Alan Greenspan, Timothy Geithner en anderen
lijkt, tot er een andere verklaring voor is, niets anders
dan ‘geld witwassen’ te zijn. Tot nu toe heeft men geen
andere verklaring gegeven.

– De ‘dekking’ van deze fondsen, zijnde 750.000 ton goud,
is inmiddels bewezen verzonnen. De fondsen hebben geen
enkel verband met Brunei. Het gebruik van dit soort
valse transacties is een denkmantel, en typisch iets
wat een inlichtingendienst voor zoiets zou gebruiken.

– De transactie van deze fondsen, voltrokken zonder enige
toestemmingen van regeringen of andere officiële
instellingen, meer specifiek zonder enige schriftelijke
overeenkomst, zonder afdracht van interesten aan de
VS en zonder medeweten of toestemming van het Amerikaanse
congres maken van elk aspect een misdrijf en een schending
of ontelbare statuten.

– De ontvangst van deze fondsen door de 20 genoemde banken,
twee ervan behoren tot de grootste op Wall Street, het
gebruik van deze fondsen om winst te genereren zonder
dat de bedragen in de boekhouding worden opgenomen en
het verbergen en witwassen van de winsten via clandestiene
activiteiten maken dat alle betrokken partijen deel
uitmaken van een criminele organisatie.

Waar kwam het geld vandaan?

Nergens is vastgelegd dat de Federal Reserve toestemming
heeft gekregen voor het ‘creëren’ van 15 biljoen USD,
evenveel als de volledige staatsschuld van de VS. Waar echter
wel bewijs van is, is dat het volledige bedrag op een bepaald
moment 27 biljoen USD bedroeg en op clandestiene wijze werd
vergaard, als onderdeel van een tegen de Sovjet Unie gerichte
operatie van inlichtingendiensten, dat het geld later werd
gestolen en dat George H. W. Bush daarvan beschuldigd werd.

Ik heb hierover met twee personen gesproken: met de inlichtingencoördinator
van Ronald Reagan en met de hoofd van de juridische afdeling
van de CIA. Beide gaven aan dat voormalig president Bush erom
haf gevraagd het geld aan hem over te dragen, dat Bush mensen
bedreigd had en dat veel betrokkenen problemen kregen; problemen
zoals moord, illegale aanhouding, martelingen en detentie.

De mensen waar ik het over heb spraken regelmatig met Bush
over de fondsen, bestreden zijn claim erop en deelden hem
mee dat het overgrote deel van het geld eigendom was van de
burgers van de Verenigde Staten.

Dit geld is hetzelfde geld als de mysterieuze ‘Wanta-fondsen’,
geld dat verdiend werd door jarenlange valutahandel met als
doel de Sovjet Unie te laten ineenstorten, een plan opgezet
door de regering van Ronald Reagan, door zijn toenmalige inlichtingencoördinator
en door de toenmalige baas van de CIA, William Casey. Mij
is verteld dat toen de operatie onder Reagan in gang werd
gezet, de president opdracht had gegeven dat (zijn opvolger)
George H. W. Bush er niet van op de hoogte mocht worden gebracht
omdat hij Bush niet vertrouwde.

Het geld werd verdiend door de massale handel in Russische
roebels – een handel waar de Sovjet Unie uiteindelijk aan
ten gronde ging. Een deel van de fondsen zijn momenteel onderwerp
van een rechtszaak in Virginia. Ik heb meer dan 2.000 documenten
in mijn bezit over deze rechtszaak waaruit blijkt dat hetgeen
er overschoot van het geld in 2006 is overgemaakt naar de
Federal Reserve Bank van Richmond via de Nationale Bank van
China, die deelde in de winsten van de roebelhandel. Het volledige
bedrag wordt opgeëist door de Ameritrust Corporation.
Dat bedroeg nog 4,5 biljoen USD.

Wanta,
de enige aandeelhouder van Ameritrust, heeft voorgesteld het
deel van zijn firma, door de rechtbank nu geschat op 7,2 biljoen,
te gebruiken ten voordele van de Amerikaanse burgers, zoals
Ronald Reagan dat van plan was.

De herkomst van de rest van de 15 biljoen, uitgegeven door
de Federal Reserve in de jaren ’80 en ’90, is onduidelijk.
Hooggeplaatste regeringsmedewerkers in de VS menen dat deze
8 biljoen de rest van het geld is dat Wanta
met de roebelhandel verdiende, ofwel winsten die gemaakt werden
nadat het geld van Wanta gestolen werd.

Uit verschillende interviews en geruchten valt te destilleren
dat de diefstal en/of het gebruik voor speculatie het werk
zijn van:

– De familie Bush

– De vrijmetselaarsloge ‘P2’, opererend vanuit Zwitserland
en betrokken bij tientallen terroristische aanslagen
in verband met ‘Operatie Gladio’

– Mensen uit de omgeving van Wanta en de CIA

Wat dus ontbreekt is een legitieme bron van al dit geld.
Technisch gezien bestaat het geld niet, aangezien er geen
bewijs van is dat de Federal Reserve van New York het heeft
uitgegeven of ontvangen, hoewel er wel duidelijk bewijs van
is dat die bank het geld heeft overgemaakt naar de bank in
Honkong, dit volgens de audit van 2010.

Het overmaken van de fondsen van Wanta – aangenomen wordt
dus dat ze geen andere herkomst hebben, aangezien ze zijn
terug te volgen naar de Federal Reserve, waar ze waren gedeponeerd
in afwachting van uitbetaling op bevel van het Witte Huis
in overeenstemming met de bevindingen van de rechtbank in
Virginia – wordt nu ernstig bemoeilijkt door de 15 biljoen
die zijn opgedoken in Schotland.

Ofwel is het allemaal van Wanta ofwel allemaal van de Amerikaanse
regering. Het feit dat er in het geheel geen pogingen zijn
gedaan om het geld veilig te stellen of juridische stappen
zijn ondernomen om zoveel mogelijk terug te krijgen – genoeg
om gehele staatsschuld van de VS te betalen – is een aanwijzing
dat we te maken hebben met een criminele samenzwering die
genoeg invloed heeft om de Amerikaanse regering aan de kant
te schuiven. Of het een samenzwering is van de familie Bush,
een autonome sectie van de CIA of een geheime organisatie
zoals P2, eentje waarvan we het bestaan kunnen bewijzen of
eentje waarvan we alleen vermoeden dat hij bestaat, is een
heel ander verhaal.

Het totale gebrek aan maatregelen, in de VS of zoals gevraagd
door Lord James in Brittannië, is op zichzelf al bewijs
van de ernst en dringendheid van deze gebeurtenissen, en van
de macht van een entiteit die een onderzoek weet te voorkomen
wanneer zwart op wit kan worden aangetoond dat het geld is
overgemaakt (naar Schotland). De documenten van Lord James
samen met de 2.000 pagina’s van het gerechtshof in Virginia
vormen meer dan genoeg eerstehands bewijs van witwaspraktijken,
verduistering, terrorisme en erger.

Daar komt bij dat de Russische minister-president Poetin
heeft laten weten dat hij wacht op een afgesproken 3% rente
op de 7,2 biljoen die Wanta met de roebelhandel verdiende.
Maar misschien wil Poetin nu wel rente over de volledige 15
biljoen? Zijn de regeringen van de VS en Rusland dan misschien
wel geïnteresseerd in de reden waarom de Bank of Scotland
dit geld overmaakte naar 20 Europese banken zonder toestemming
en zonder getekende overeenkomsten, en zonder dat de regering
van de VS deelde in de opbrengsten?

Het totale bedrag, in ieder geval de helft waarvan de Amerikaanse
regering aanspraak op kan maken, samen met de rente zou de
VS op slag uit de rode cijfers helpen. Maar wederom kijken
we aan tegen media die massaal rechtszaak van Lee Wanta negeren
en die massaal Lord James of Blackheath en het vele bewijs
dat hij heeft negeren.

Sinds het optreden van Blackheath in het Hogerhuis is er
niets gebeurd, alsof het bewijs van Blackheath zo gevaarlijk
was dat de tijdspanne van zijn presentatie uitgegumd is door
een mysterieuze goddelijke interventie.

Wat Wanta gevaarlijk maakt is het feit dat hij is begonnen
zijn geld te verdelen, aan overheidsorganen, gemeenten en
staten, wetshandhavers, en ze daarmee een reden geeft om het
geld niet alleen te traceren voor hun eigen gebruik, maar
ook om de betrokkenen te kunnen vervolgen.

Wanneer de Royal Bank of Scotland niet denkt dat ze wel eens
de grootste terugvordering in de geschiedenis van de mensheid
aan hun broek zouden kunnen krijgen konden ze binnenkort wel
eens van een koude kermis thuiskomen.

Origineel: ‘Intel
Exclusive: Trillion Dollar Terror Exposed

Vertaling © Arjan Plantinga www.zonnewind.be