Hypotheken en fractioneel bankieren

Vraag: “onze” hypotheken (de hypotheken in Nederland en Europa), zijn die ook versjacherd als collateralized debt obligations, en dergelijke? Of is dat alleen met de Amerikaanse hypotheken gebeurd?

Antwoord: Ja onze hypotheken zijn ook gebundeld en verkocht aan wat men noemt Special Purpose Vehicles, dat zijn bedrijven of onderdelen van bedrijven die deze gebundelde hypotheken opkopen en die vervolgens weer obligaties uitgeven aan beleggers, zoals particulieren, pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, waardoor uiteindelijk jouw en mijn hypotheek gefinancierd worden door die beleggers. Dus inderdaad, ook Collateralized Debt Obligations in Nederland! En hoe!! Het gaat om een totaal bedrag van 270 miljard euro aan hypotheken, dat op deze manier door de banken en andere hypotheekinstellingen is verkocht. Het totaalbedrag aan hypotheken is 650 miljard, dus meer dan 40% is van de hand gedaan. Grote kans dus, dat de bank waarmee jij zaken denkt te doen al lang jouw hypotheek niet meer op de balans heeft staan. Jouw bank is in dat geval niet meer dan administratiekantoor voor het innen en doorbetalen van de rente en aflossing op jouw hypotheek. Want men heeft jou NIET geïnformeerd dat zij jouw hypotheek niet meer op hun balans hebben staan. Waarom doen banken dit? Sinds de BIS Bank en het Financial Stability Board regelgeving hebben ontworpen voor de mondiale bankensector, regelgeving die overgenomen is door banken in veel landen zonder dat de regel eerst wet behoefde te worden, is er sprake van zgn. Tier ratio’s. Hiermee wordt de solvabiliteit van banken vastgesteld. Solvabiliteit in dit geval als de verhouding tussen het eigen vermogen van de bank en de RISICOGEWOGEN activa. Simpel gezegd komt het erop neer als een hypotheek of lening door de bank riskant is, dan moet het volledig worden meegeteld in het totaal van de risicogewogen activa en als er helemaal geen risico is volgens die norm dan wordt het bedrag niet meegeteld en wordt het totaalbedrag daardoor lager dan het totaalbedrag op de balans van de bank. Bijvoorbeeld ING heeft 960 miljard op de balans staan waarvan bijvoorbeeld 40% moet worden meegerekend, dus 385 miljard. ING heeft zo’n 36 miljard aan eigen vermogen. De solvabiliteit volgens de gewone balans is dan 36/960 is 3,8% en volgens de risicogewogen balans 36/385 en dat is 9,6%. De minimumnorm is 8%, dus de ING voldoet aan de norm. Als de ING nu niet de hypotheken zou hebben verkocht, dan zou men de norm niet hebben gehaald, want dan zou het risicogewogen balanstotaal bijvoorbeeld 80 miljard hoger zijn geweest. Het is dus een en al manipulatie, over het hoofd van de klant heen.

Cover Ontwerp Compleet 135 X 210 Lores

 

Vraag: Banken scheppen geld uit het niets, is dat hetzelfde als fractioneel bankieren?

Antwoord: Toen ik zelf bij de bank werkte dacht ik dat banken spaargeld aannemen van klanten en dat op een verantwoorde manier uitlenen. Later kwam ik tot de conclusie dat dit verhaal niet klopt en dat banken aan fractioneel bankieren doen, dus er wordt een klein percentage in reserve in de kas gehouden van het spaargeld en op basis daarvan wordt er geld-door-schuld gecreëerd, van 10 tot 30 keer het bedrag dat in reserve wordt gehouden. Sinds kort ben ik er dankzij Positive Money UK achter dat de werkelijkheid nog grimmiger is dan die van het fractioneel bankieren. Als jij bij de bank komt en je sluit een leningcontract met die bank, dan wordt op de bankbalans debet de waarde van het contract geboekt en credit een fictief deposito van hetzelfde bedrag door de bank, dus een IOU van de bank aan jou. Dit gegoochel is dus echt 100% geldscheppen uit het niets!! Er wordt op dat moment zelfs niet gekeken of er wel voldoende reserve is. Banken kunnen dus tot in het oneindige doorgaan met geldscheppen door schuld. De enige grens die er is, is hun eigen perceptie van risico. Als de markt ‘slecht’ is dan wordt er geen of mondjesmaat krediet verleend en als de markt ‘goed’ is dan wordt de kredietkraan opengezet. Dus werkelijk ‘Je krijgt een paraplu van de bank zolang je hem niet nodig hebt en hij wordt je afgenomen zodra het begint te regenen.’

 

Twee conclusies: De eerste is dat banken slechts opereren voor hun eigen winstgevendheid en nooit het maatschappelijk belang zullen dienen door de economie te stimuleren  waar dat nodig is en dat banken geld vragen voor geld dat van niemand is, omdat het uit het niets wordt gecreëerd. Het verdienmodel van banken klopt dus niet. Want hoe kan de bank geld vragen voor iets waarover ze claimen de beschikking te hebben, maar dat in werkelijkheid door een boekhoudkundige truc tevoorschijn is getoverd? Het wordt is dus de hoogste tijd voor een grondige hervorming van het geldsysteem.

 (c) Ad Broere