Het zwarte euro-gat

In het interview, dat de Russische journalist Peter Odintsov had met een
Zwitserse bankier in mei 2011 en waarvan een vertaling op mijn website staat,
verklaarde de bankier dat Zwitserland na de 2011 Bilderberg conferentie in
Davos onder druk zou worden gezet om haar onafhankelijkheid ten opzichte van de
euro op te geven. Vier maanden later is dit al een feit geworden. Zwitserland
werd dermate gekweld door de veel te dure Franc,  dat de economie eraan onderdoor dreigde te
gaan. De Zwitserse munt is nu gekoppeld aan de euro, waarmee in feite de
Zwitsers gevangen zijn in het zich onweerstaanbaar uitbreidende zwarte euro-gat.

Columnist en macro-econoom Mathijs Bouman geeft in het FD
van 7 september 2011 een demonstratie van nuchterheid in denken binnen de
kaders van het financiële systeem.  Hij noemt
de capitulatie van de Zwitsers een ‘les
voor de dwaallichten, die denken dat Nederland de gulden weer moet invoeren.’  

Anders dan wat een aantal politici beweren, is Nederland de
soevereiniteit al lang kwijt, zegt Bouman, die als conclusie in zijn column
stelt: ‘De politiek houdt ons een valse keus voor tussen nationale
soevereiniteit en Europese slavernij. In werkelijkheid moeten we kiezen tussen
de huidige situatie waarbij we ons machteloos laten gijzelen door Athene en een
toekomst met een sterker Brussel dat Athene, maar ook Den Haag, in het gareel
kan houden. Geen moeilijke keuze lijkt me.’

Anp 13548719

Ik denk dat Mathijs Bouman realistisch is en dat de supranationale
Europese machthebbers koersen naar een centralistisch geregeerd Europa. Met
democratie heeft het in geen enkel opzicht te maken. De euro wordt door de leiders
 als breekijzer gebruikt om de macht naar
zich toe te trekken.  De Zwitsers hebben
al ondervonden hoe sterk die macht is. De Grieken zullen het gaan merken en
vervolgens de andere euro landen, dus ook Nederland. Onder toezicht van het IMF,
voorzetvenster van de BIS Bank, wordt Europa onder curatele gezet om te gaan
doen wat de leiders  voor ogen hebben.
Over niet al te lange tijd zal iedereen vergeten zijn wat de aanleiding is
geweest van de euro crisis. Ik herhaal het nog maar een keer, want straks mag
het misschien niet meer worden gezegd
, het waren de banken.  De financiële
speculaties met de diverse financiële producten, hebben een kleine groep jarenlang
grote winsten bezorgd en tegelijkertijd door de grote risico’s mega potentiële
verliezen veroorzaakt .  De crisis brak
uit, toen er iets van de weggepoetste verliezen naar boven kwam.  De winsten waren geprivatiseerd (voor de
happy few), de verliezen werden gesocialiseerd (voor de belastingbetaler).  Bovendien zijn de pensioenen waarvoor
loonslaven hun premies betalen voor een belangrijk deel in rook opgegaan. En nog steeds zijn banken potentiële
tijdbommen, omdat er buiten de balansen van deze instellingen gigantische verliezen
zijn verstopt.  Nee, de instabiliteit van
de euro heeft maar heel  weinig met het
gedrag van de Europese burgers (ook van de Grieken) te maken.

Bouman: Uit het
zwaartekrachtveld van de euro is geen ontsnappen mogelijk.
Deze briljante
constatering maakt glashelder duidelijk waar het allemaal om gaat. Er is door
de supranationale bazen een kosmisch zwart gat gecreëerd, dat de euro heet en dat
alles opslokt, wat binnen de invloedssfeer hiervan beweegt. Stel dat wij
ruimtereizigers zijn en we komen in de buurt van een zwart gat. Hoe ontsnappen
we dan aan de invloed? Door in een andere dimensie te gaan, waar het zwarte gat
geen invloed heeft. Het komt er dus op aan of wij in staat zijn om ons door
bewustzijnsverandering te onttrekken aan de zuigkracht van het financiële
systeem.  Deze verandering begint met de
paradigma verschuiving van geld heeft waarde in zichzelf naar niet het geld,
maar wij, mensen, vertegenwoordigen de waarde die nu aan het geld wordt
toegekend. Dit besef is het begin van onze onafhankelijkheid van  hen,  die ons telkens weer de buidel gevuld met uit
het niets gecreëerd geld voorhouden!

© Ad Broere