Het schaakspel gaat door

Over onze hoofden heen wordt een sinister schaakspel gespeeld met als inzet de financiële macht over Europa. De eurotop van 8-11 december is voorbij en de media melden slechts de frustratie, teleurstelling en dreigementen vanuit de financiële markten, omdat de top ‘veel te weinig zou hebben opgeleverd’. Wat niet vermeld wordt is, dat het plan om de financiële controle te krijgen over Europa door IMF (BIS Bank) en ECB schitterend op koers ligt. Er is slechts  een extra duw nodig om de politici in de eurolanden murw te maken met betrekking tot de ratificatie van het gewijzigde ESM verdrag. Want hoewel het niet zo wordt benoemd in de media, het gaat om de inwerkingstelling van het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM), op de korte termijn. Om deze doelstelling te bereiken wordt de beproefde shock and awe methode toegepast.

Uit de besluitenlijst van de vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer van 9 december blijkt,  dat er nog geen datum is vastgelegd voor de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag in de Tweede Kamer. De petitie tegen de ratificering van het ESM verdrag wordt daarom verlengd tot 16 januari 2012, na het kerstreces van het Nederlandse Parlement.

“Het EMU-project is bovenal een project van de eurocratische elites in
de landen van de lidstaten: los van het volk, politiek weinig
geprononceerd en bepaald door technocratische criteria.

Niets en niemand controleert de eurocratische elites, zij gaan hun gang alsof Europa hun persoonlijke eigendom is.”

Pim Fortuyn, 1997.

“De
weinigen die het systeem begrijpen, zullen zo geïnteresseerd
zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er
geen oppositie vanuit deze klasse valt te verwachten, terwijl anderzijds de grote
massa, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te
begrijpen… de last (het systeem) zonder klachten zal dragen en niet door zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste
belangen.”

Rothschild Brothers Londen, communiqué to associates in New York, 25 juni 1863

Meer Shock and Awe; Christine Lagarde, hoofd IMF, Bilderberger, op 25 december 2011, de kerstboodschap van de financiële elite:

Europa stort de wereld in een diepe crisis die ook
China, de Verenigde Staten, Brazilië en Rusland gaat treffen. dat heeft
directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
zondag gezegd in de Franse krant Journal du dimanche.

Lagarde bekritiseert de traagheid waarmee Europa hervormingen doorvoert.
‘Het Avondland is opnieuw in een recessie beland en dat remt de
wereldhandel en -productie.

Zijn financiële crisis is een vertrouwenscrisis in staatsschulden
geworden en heeft nu ook de weerbaarheid van het financiële systeem
aangetast’, stelt ze. de IMF-topvrouw acht de afspraken die zijn gemaakt
op de eurotop van 9 december, onvoldoende gedetailleerd om de onrust op
de financiële markten te bezweren. Tegelijkertijd noemt ze die
maatregelen ook nog eens ‘te gecompliceerd’. Europa moet daarom volgens
haar snel met één stem spreken en een tijdschema opstellen om de
schuldenproblematiek op te lossen.

De verborgen boodschap;  politici, werk mee aan de totstandkoming van het ESM met vergaande bevoegdheden en snel, want anders hebt u een wereldrecessie op uw geweten. Flauwekul!! Het zijn de speculanten die de euro naar de rand hebben gedreven en het is het volkomen kromme geldsysteem dat hiervoor ruim baan geeft.

En op 17 januari 2012: ‘Standard & Poor’s heeft maandag de kredietwaardigheid van de Europese Financiele Stabiliteits Faciliteit (EFSF) het noodfonds van de eurolanden met een stap verlaagd tot het op een na hoogste niveau. De stap werd verwacht. Vrijdag werden negen eurolanden, waaronder AAA-landen Frankrijk en Oostenrijk, al teruggezet door de kredietbeoordelaar…. en ‘en passant’..Op 1 juli moet de EFSF versneld opgaan in het Europese Stabiliteit Mechanisme van 500 miljard euro, zo hebben de eurolanden al besloten. Het ESM wordt niet op garanties, maar op eigen vermogen gefinancierd. Een aantal landen moet het ESM nog ratificeren.… ‘
Een aantal landen? De parlementen van alle eurolanden moeten het verdrag nog ratificeren, omdat er na de ondertekening op 11 juli 2011 nog verder aan de tekst wordt gesleuteld. Dames en Heren politici, u weet wat het IMF en de ECB van u vragen: ratificeer het verdrag, want u wilt toch niet de val van de euro op uw geweten hebben? Dus doe niet moeilijk, hoe de definitieve tekst ook zal zijn!

Hieronder volgen een paar voorbeelden uit de media van hoe de Shockdoctrine wordt toegepast om Europa op de knieën te krijgen:

De
eurotop van vorige week donderdag en vrijdag heeft weinig indruk gemaakt op de
kredietbeoordelaars Fitch, Moody’s en S&P.  Moody’s meldde maandag dat ‘beslissende maatregelen’ uitgebleven zijn. de
eurotop heeft voor Moody’s de dreiging van een lagere kredietstatus voor
Frankrijk, maar mogelijk ook voor Duitsland, Nederland of Oostenrijk niet
weggenomen. De eurozone en de EU blijven gevoelig voor nieuwe schokken‘, doordat
maatregelen ontbreken om de obligatiemarkten op korte termijn te stabiliseren.
In het eerste kwartaal van 2012 rondt Moody’s de herziening van de
kredietstatus van alle EU-landen af.

Jean-Michel Six, hoofdeconoom van S&P, was maandag nog stelliger.

‘Er is
waarschijnlijk een schok nodig om iedereen in Europa op dezelfde lijn te
krijgen
. Zo’n schok zou kunnen optreden als een grote Duitse bank echte problemen krijgt
op de markt, en dat is op korte termijn een reële mogelijkheid.’

Commentaar: Duidelijker kan het toch niet worden gezegd! Fitch, Moody’s en Standard & Poors spelen de rol
van boeman om de gang erin te houden. Men weet heel goed dat er hard
wordt gewerkt aan het gewijzigde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM).
Door de druk op te voeren komt het proces zo in een versnelling, dat het
ESM verdrag zonder veel discussie door de 17 parlementen van de
eurolanden wordt ‘geleid’.

Financiële
markten gedragen zich vaak als verwende kinderen, stelt ING-econoom Carsten
Brzeski: ze willen alles, en meteen. dat hebben ze niet gekregen, concludeert
hij. De hoogte en het automatisme van de sancties voor begrotingszondaars
moeten nog worden uitgewerkt, en de regeringsleiders zijn er ook niet in
geslaagd een geloofwaardige ‘bazooka’ op te tuigen: Een fonds van minstens €
1000 mrd waarmee zo nodig op grote schaal staatsobligaties uit probleemlanden
kunnen worden opgekocht. de weg naar een echte begrotingsunie blijft lang,
concludeert Brzeski, en nationale besluitvormingsprocessen kunnen de bereikte
resultaten alsnog onderuithalen. Zijn conclusie wordt binnen de financiële wereld breed gedeeld: de Europese
Centrale Bank (ECB) moet in de tussentijd haar nieuwe rol als opkoper van
staatsschuld opvoeren. Maar de ECB vindt dat de lidstaten hun problemen vooral zelf moeten oplossen.
Vorige week kocht Frankfurt voor slechts € 635 mln aan staatsobligaties, tegen
€ 3,7 mrd in de week daarvoor. Ook gisteren was de bank maar mondjesmaat
actief, aldus bronnen, om een veiling van Italiaans schatkistpapier te laten
slagen.

Imf

Commentaar: Niet de ECB  maar de commerciële banken gaan
staatsobligaties kopen, in de wetenschap dat het risico op verlies tot
een minimum wordt teruggebracht door de garanties die zullen worden
gegeven vanuit het ESM. Het hele spel is gefocust op het Europees
Stabiliteit Mechanisme. Dit is de stap die de planners in de Trilaterale Commissie voor ogen hebben om de financiële macht over Europa te centraliseren.

12 december 2011: De problemen in de eurozone hebben ertoe geleid dat
Europese banken versneld hun balansen afbouwen en kapitaal repatriëren naar het
eigen gebied. Dit stelt de Bank for International Settlements (BIS) in een
vandaag gepubliceerd kwartaalrapport. Banken met directe blootstelling aan
staatsschulden van probleemlanden hebben hun gebruik van vreemd vermogen
teruggeschroefd, bezittingen verkocht en hun kredietvoorwaarden aangescherpt.

9 december 2011: de Europese Centrale Bank (ECB) heeft voorafgaand aan de
zwaar beladen Europese top in Brussel de sluizen voor de bancaire sector vol
open gezet. de financieringssituatie van banken verslechtert zo snel dat de
kredietverlening in de knel dreigt te komen. volgens ECB-president Mario draghi
zijn banken hun schuldpositie aan het afbouwen en is er ‘druk op de
financiering’ en ‘druk op de kapitaalratio’s’. de uitspraken van draghi
vergroten de urgentie bij de Europese regeringsleiders om vandaag met maatregelen
te komen die perspectief bieden op een oplossing van de eurocrisis. vlak voor
het begin van de topontmoeting in Brussel maakte de European Banking Authority
(EBA) ook nog eens bekend dat diverse Europese banken, waaronder ook de
Nederlandse SNS Bank, onvoldoende kapitaalbuffers hebben. die buffers zijn
nodig om schokken op te vangen, zoals afboekingen op staatsobligaties.

Commentaar: Ja, wat is het nu. Worden de sluizen open gezet, of
wordt de kredietverlening afgeknepen? Zowel het een als het andere is
waar. De sluizen worden opengezet voor de commerciële banken om als de EU de gewenste garanties geeft
staatsobligaties op te kopen en tegelijkertijd wordt de
kredietverlening aan de echte economie afgeknepen! Begrijpt u wat er aan
het gebeuren is? De economie gaat stagneren en de druk op de
staatsbegrotingen van de eurolanden om grote bedragen te storten in de
ESM pot neemt toe! Het gevolg hiervan zal zijn dat de diverse overheden
enorm moeten gaan bezuinigen op hun uitgaven om ruimte te maken voor een
hogere bijdrage aan de EU!

Niet alleen onze democratie staat op het spel, ook de economische welvaart zal als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen als we lijdzaam blijven toezien. U kunt in elk geval een duidelijk statement maken door de petitie tegen ratificering van het ESM verdrag te tekenen.

20 december 2011. Vandaag werd ik attent gemaakt op een video over het ESF, een Amerikaans instituut dat in 1934 werd opgericht om de stabiliteit van de dollar te beschermen. Uit de video blijken aan aantal schokkende overeenkomsten tussen het ESF en het in oprichting zijnde Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). Oordeelt u zelf: http://seeker401.wordpress.com/2011/09/12/the-esf-and-its-history-part-1-of-5/