Het Duitse Hof heeft gesproken

12 september 2012 Het Duitse Federale Constitutionele Hof heeft vanochtend, 12 september, uitspraak gedaan over de 37.000 klachten van Duitsers met betrekking tot het ESM verdrag. Zoals door de ‘ingewijden’ al werd verwacht staat het Hof het permanente noodfonds ESM niet in de weg. Wel hebben de rechters voorwaarden verbonden aan de ratificatie, waarvan de belangrijkste is dat de Duitse bijdrage beperkt moet blijven tot 190 miljard euro en niet kan worden verhoogd zonder instemming van het Duitse parlement. Leest u dit goed, dames en heren Nederlandse parlementariërs? De bijdrage mag niet worden verhoogd zonder toestemming van het parlement. Als de ESM verdragstekst en dan in het bijzonder artikel 10 hierover zo duidelijk zou zijn geweest als door velen van u beweerd, dan zou het niet nodig zijn geweest dat het Duitse Hof hierover zo’n expliciete uitspraak zou hebben gedaan. Een andere voorwaarde was, dat er geen veranderingen in het verdrag mogen worden aangebracht zonder voorafgaande toestemming van het Duitse parlement. Ook dit is kennelijk iets waarover de Duitse rechters niet zo zeker waren dat dit niet zou gebeuren. Ook wil men zich nog verder verdiepen in de kleine lettertjes van het verdrag, omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de interpretatie ervan. Het Hof heeft dus euro vriendelijk beslist, maar geeft toch aan, dat het niet zo safe is als door bijvoorbeeld Schauble wordt beweerd. Of het zal helpen, is maar zeer de vraag, want nu het ESM er gaat komen is een volgende toepassing van de Shock and Awe methode voldoende om de bevoegdheden van het ESM verder uit te breiden. Dit om de stabiliteit van de eurozone zeker te stellen, zoals in artikel 136 van het EU verdrag is opgenomen. De eurocratie heeft dus toch zijn zin gekregen. 12 september 2012 is nu al een zwarte dag voor de democratie.

Die Welt: 12 september 2012:

Het Federale
Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft op voorwaarden ingestemd met het
permanente noodfonds ESM. Er moet voor worden gezorgd dat de Duitse bijdrage tot
de overeengekomen 190 miljard blijft beperkt, verklaarde Hof President Andreas
VoiŸkuhle.

Zonder
verdere toestemming van Duitsland – en dus van de Bondsdag – kunnen op grond
van deze uitsprak geen hogere verplichtingen worden aangegaan.

Duitsland
heeft tot nu toe het ‘Europese Stabiliteit Mechanisme’ verdrag ESM als enige
euroland nog niet geratificeerd. Door de deelname van de grootste lid-staat kan
het permanente noodfonds nu in werking treden.

Het verzoek van
CSU politicus Peter Gauweiler, om het ESM niet eerder in werking te laten
treden dan nadat de Europese Centrale Bank het besluit om staatsobligaties van eurolanden in te kopen heeft ingetrokken, werd verworpen. Het
Hof behoudt zich echter wel het recht voor om te controleren of de ECB haar
bevoegdheden met dit besluit niet heeft overtreden.

Aan de
andere kant, is er volgens Hof President Andreas VoiŸkuhle nog enige “onduidelijkheid”
over de interpretatie van het ESM verdrag. Daarom is het noodzakelijk om voorwaarden
te verbinden teneinde de beperking van de aansprakelijkheid goed te kunnen onderzoeken
en ook de Bondsdag en Bondsraad hierover afdoende te kunnen informeren.

Over de
“geschiktheid en de doelmatigheid” van het  met grote meerderheid door de Bondsdag en
Bondsraad geratificeerde ESM verdrag, is het niet aan het Federale
Constitutionele Hof om een oordeel te vellen.  VoiŸkuhle stelde, dat deze afweging op de
eerste plaats is voorbehouden aan hen “die rechtstreeks door het volk zijn
gekozen”.

Toegevoegd op 15 september 2012:

Het lijkt er op alsof de Duitsers wellicht een geniale truuk hebben uit
gehaald. Iedereen roept nu dat het hof “groen licht” heeft gegeven, maar
niemand lijkt er over nagedacht te hebben hoe je nu eigenlijk die door
het hof geeiste voorwaarden “volksrechtelijk bindend” uitvoert. Met name
de benodigde exit clausule is niet iets wat je zo even unilateraal als
een soort stemverklaring aan de ratificatie toe voegt. Der Spiegel heeft
zich dan ook eens flink achter de oren gekrabt en schrijft:

“In the ruling, the court says that Germany “must express clearly
that it does not wish to be bound by the ESM Treaty in its entirety if
the reservations made by it should prove to be ineffective.”

According to the German parliament’s attorney of record, Martin Nettesheim, this means that the German government must affix a formal reservation under international law
and, at the very minimum, must inform and solicit a response from the
other euro-zone member states and provide them with a reasonable
deadline within which to enter any objections.”

En als dat zo is, dan moet je er dus van uit gaan dat geen van de
andere landen er bezwaar tegen hebben dat Duitsland zich op ieder
gewenst moment terug kan trekken wil dit er geruisloos door gedrukt
worden…..

Bron: Arend Lammertink

Mijn reactie hierop:

Dus, als ik het goed begrijp wordt door de uitspraak van het
constitutionele hof een exit of pas op de plaats uit/in het ESM van
Duitsland op ieder gewenst moment ingebouwd. Of met andere woorden;
Duitsland krijgt nu de macht in handen om de stekker uit het euro
beademingsapparaat te trekken en de patiënt te laten sterven. Als dat
waar is dan is het niet alleen geniaal, maar ook buitengewoon
strategisch briljant gespeeld. Want het zou dan echt waar kunnen zijn
dat de euro voor een groep invloedrijke Duitsers niet anders was bedoeld dan de Duitse
hegemonie over de Europese economie te vestigen. Nu dat doel is bereikt,
wordt de euro  een blok aan het been. Het is -wellicht- nooit de bedoeling geweest
dat Duitsland diep in de buidel zou moeten tasten om de zwakke
eurolanden overeind te houden. Dus, misschien verkneukelt Merkel zich nu
wel. Voor het oog van Brussel is zij DE kampioen van een verenigd
Europa onder leiding van de EU commissie. De werkelijkheid zou kunnen
zijn, dat als straks de eurozone uit elkaar valt Duitsland zich niet
financieel heeft uitgeput om de euro te redden. In dat geval is
Duitsland automatisch de baas geworden over Europa…