Hallo, is er iemand thuis?

8 februari 2012 Van de 488 petities op deze website zijn er maar 10
daadwerkelijk overhandigd in de Tweede Kamer. Weblog
Sargasso heeft dit uitgezocht en het ANP heeft daar een nieuwsbericht van gemaakt dat door tientallen
redacties is overgenomen en door veel regionale kranten en omroepen. 

Deze informatie is te vinden op
de website van Petities.nl. Als de praktijk voor andere petitionarissen
dezelfde is als die ik heb ondervonden, dan verbaast het mij niet dat er zo
weinig petities in handen komen van mevrouw Verbeet.

Op 30 januari 2012 heb ik een
mail gestuurd naar de afdeling communicatie van de Tweede Kamer, waarin ik
vroeg mij mee te delen wanneer de behandeling van de ratificatie van het ESM
verdrag op de agenda van de Tweede Kamer staat of wordt gezet. In dezelfde mail
heb ik ook gevraagd om mij een datum en tijdstip aan te geven, waarop ik de
petitie zou kunnen overhandigen.

Amsterdam, 30
januari 2012

Geachte heer,
mevrouw,

In verband
met het aanbieden van een petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer, zou ik graag geïnformeerd willen worden over
de datum waarop de

behandeling van de ratificatie in de Tweede Kamer is gepland. Tevens verzoek ik
u mij aan te geven wanneer, hoe en aan wie ik de petitie kan overhandigen.

Vriendelijke
groet,

Ad Broere,
econoom, petitionaris

Op mijn mail ontving ik het
volgende bericht terug:

Den Haag, 2
februari 2012

Betreft: uw e-mailbericht van 30 januari 2012 jl.

Kenmerk: 174292

Geachte heer Broere,

Uw e-mail is in goede orde ontvangen bij de Dienst Communicatie van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Ik raad u aan hiervoor contact op te nemen met de commissie Europese

Zaken van de Tweede Kamer.

Via onderstaande link vindt u de samenstelling en contactgegevens van de

commissie:

…………………………………………………….

Met vriendelijke groet,

Barbara Goossen

Dienst Communicatie Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Waarom zou ik contact moeten
opnemen met de commissie Europese Zaken? Mijn verzoek is toch duidelijk. Ik wil
de petitie toch namens -op 3 februari 2012 tenminste 5.164- ondertekenaars
aanbieden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer?

Daarom heb ik onderstaande mail
gestuurd ter attentie van mevrouw Goossen van de Dienst Communicatie Tweede
Kamer Staten Generaal.

Amsterdam, 2
februari 2012

Geachte
mevrouw Goossen,

Bedankt voor uw mail. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom ik contact moet
opnemen met de commissie Europese Zaken. De
petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag is gericht
aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het lijkt me daarom logisch dat deze
wordt aangeboden aan mevrouw G.Verbeet of iemand die namens haar de petitie in
ontvangst neemt. Ik heb gevraagd om een dag/tijdstip te geven waarop dit kan.
Die datum moet in elk geval liggen voor de behandeling van de ratificatie van
het ESM verdrag in de Tweede Kamer. Mijn tweede vraag was daarom, op welke dag
de behandeling van de ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de
Tweede Kamer staat. Volgens mededelingen, die hierover door Minister De Jager
zijn gedaan, is het streven om de ratificatieprocedure in het parlement af te
ronden voor 1 maart 2012.

Vriendelijke groeten,

Ad Broere, econoom

petitionaris

Het is nu vrijdagavond 3 februari
2012. Mevrouw Barbara Goossen heeft nog niet gereageerd op mijn mail. Dat heeft
wellicht te maken met de drukte. Dus wacht ik nog even af. Maar het gewijzigde
ESM verdrag is getekend door de zeventien ministers van financiën van de
eurolanden op 2 februari 2012. Het streven van Minister de Jager is, om de
ratificatieprocedure achter de rug te hebben voor 1 maart 2012. Ik ben
benieuwd.

 120203 Fd Vertrouwen In Overheid

(c) Tekening: Hein de Kort

Het bovenstaande verhaal heb ik
per mail naar alle leden van de Tweede Kamer en hun fracties gestuurd.

Er was één kamerlid, die
inhoudelijk reageerde op mijn mail:

Geachte heer Broere,

De werkwijze in de Tweede Kamer
is zo dat de commissie die belast is met het onderwerp van de petitie deze in
ontvangst neemt. Als lid van ca. 7 commissies is het inderdaad zo dat ik
ongeveer elke dinsdag wel een petitie in ontvangst kan nemen, dus in die zin
werkt het wel.

Deze verzoeken worden altijd
eerst voorgelegd aan de leden van de commissie via een procedurevergadering
(eens in de twee weken), dus er kan wat tijd overheen gaan

Graag vertrouw ik erop u met deze
informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij,

fractievoorzitter SGP Tweede
Kamer

 

Waarop ik de heer van der Staaij
het volgende antwoordde:

Geachte heer van der Staaij,

Bedankt voor uw reactie. Hiermee maakt u duidelijk wat in de mail van de
afdeling Communicatie van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan uitleg
ontbrak. De beheerder van petities.nl heeft mij namelijk geïnformeerd, dat deze
petitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer moet worden overhandigd. U bent
de eerste die mij over deze werkwijze informeert. Ook de tijd die hiermee
gemoeid is. Mijn vraag aan u is daarom wanneer de behandeling van de
ratificatie van het ESM verdrag op de agenda van de Tweede Kamer komt.
Vanzelfsprekend wil ik voor die datum de petitie aanbieden.

Uw antwoord wordt door mij zeer gewaardeerd.

Vriendelijke groet,

Ad Broere

En de heer van der Staay mij de
volgende, aanvullende informatie gaf:

Dank voor uw reactie. Het is aan
de Kamer om te beslissen bij welke commissie het thuishoort, maar ik heb uw
mail ook nog maar even voor de zekerheid naar mevr. Goossen gemaild.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Staaij

Door de mail van de heer van der
Staaij werd mevrouw Goossen meer mededeelzaam:

Geachte heer Broere,

In uw mail van 30 januari 2012
hebt u gevraagd om informatie over de behandeling van de ratificatie van het
ESM-verdrag, alsmede de mogelijkheid om een petitie aan te bieden aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer. U bent daarop doorverwezen naar de commissie
voor Europese Zaken. Dat is gebeurd omdat deze commissie bij uitstek weet
wanneer de behandeling van een dergelijk Europees onderwerp naar verwachting
zal plaatsvinden.

Wat betreft uw vraag over het aanbieden
van petities aan de Voorzitter, het volgende. Het klopt dat u een landelijke
petitie schriftelijk aan de Voorzitter van de Tweede Kamer kunt aanbieden. Voor
het in persoon aanbieden van een petitie zal de Voorzitter deze activiteit
overdragen aan de commissie die het nauwst betrokken is bij het onderwerp van
de betreffende petitie, in uw geval zou dat de commissie voor Europese Zaken
zijn. Zoals de heer van der Staaij aangeeft in zijn reactie op uw bericht,
wordt er in een procedurevergadering van een commissie gesproken over de
petitie-aanbiedingen. Deze procedure wordt gevolgd omdat het voor de Voorzitter
niet haalbaar is om het grote aantal petities dat in de Kamer wordt aangeboden,
in persoon in ontvangst te nemen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd
te hebben.

Met vriendelijke groet,

Barbara Goossen

Maar opnieuw ontbrak in haar
antwoord, wat verwacht mag worden van een afdeling Communicatie. Daarom mailde
ik haar verder:

Geachte mevrouw Goossen,

Dank voor uw uitgebreide antwoord op mijn vragen. Ik heb een schriftelijk
verzoek aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd inzake de aanbieding van
de petitie tegen de ratificatie van het ESM verdrag. Conform de aanwijzingen
die op 

http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/petitie/index.jsp
staan. Het zou misverstanden vermijden als de informatie die u mij met deze
mail hebt gegeven wordt opgenomen in de aanwijzingen op de website. Verder mis
ik nog het antwoord op mijn vraag wanneer de behandeling van de ratificatie van
het ESM verdrag in de Tweede Kamer zal plaatsvinden. Ik wil vanzelfsprekend
voorkomen dat de petitie wordt aangeboden nadat de behandeling van de
ratificatie heeft plaatsgevonden.

Vriendelijke groet,

Ad Broere, petitionaris

En kreeg hierop onderstaande
reactie:

Geachte heer Broere,

Ik zal uw suggestie om de tekst
op de website aan te passen doorgeven aan de webredactie.

Het antwoord op uw vraag wanneer
de behandeling plaatst vindt ontbreekt omdat dit nog niet is geagendeerd. En
daarom bij ons nog niet bekend. Nogmaals wil ik u om die rede graag
doorverwijzen naar de commissie Europese Zaken omdat deze commissie bij uitstek
weet wanneer de behandeling van een dergelijk Europees onderwerp naar
verwachting zal plaatsvinden.

De
commissie bestaat uit Kamerleden die dit onderwerp in hun portefeuille hebben.
De Kamerleden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door ambtenaren. Zij
hebben de meeste inzicht wanneer EU onderwerpen worden besproken en kunnen uw
aanvullende vragen over het aanbieden van een petitie beantwoorden.

 

Het
is duidelijk dat de discussie hiermee gesloten is. De petitionaris werd op twee
punten op zijn plaats gezet; hij dient zich te verstaan met de ambtenaren die
de kamerleden in hun werk ondersteunen en de voorzitter van de tweede kamer
zal, anders dan dat dit op de website staat, deze petitie niet in ontvangst
nemen.

Geachte mevrouw Goossen,

Ik wacht het antwoord af op de brief, die ik volgens de aanwijzingen op de
eerdergenoemde website op 6 februari 2012 aangetekend naar de Voorzitter van de
Tweede Kamer heb gestuurd.

De vraag over datum en tijdstip van de behandeling van de ratificatie van het
ESM verdrag zal ik aan de commissie Europese Zaken stellen, waarbij het mij
niet ontgaat dat het blijkbaar niet gebruikelijk is om dergelijke vragen aan
Kamerleden te stellen.

Ik kan uw opmerking over de grote hoeveelheid petities die aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer worden gericht overigens niet goed rijmen met de uitkomsten
van het Sargasso onderzoek (

www.petities.nl), waaruit
blijkt dat van de 488 landelijke petities op Petities.nl er niet meer dan 10 worden
aangeboden.

Vriendelijke groet,

Ad Broere, petitionaris

 

Op 8 februari 2012 werd bij
telefonisch door de heer P.W. van Kessel, adjunct griffier van de commissie
Europese Zaken het volgende meegedeeld:

o   Het ESM verdrag is op 2 februari 2012 getekend.

o   Het streven is, dat het ESM voor 1 juli 2012 in werking
treedt.

o   Daarvoor moet de ratificatie hiervan in de Tweede Kamer
worden behandeld.

o   Er wordt eerst een advies over het ESM verdrag
uitgebracht door de Raad van State.

o   Daarna wordt het ESM verdrag voorgelegd aan de Tweede
Kamer.

o   Het verzoek om de petitie tegen ratificatie van het ESM
verdrag aan te bieden wordt vrijwel zeker voorgelegd aan de Commissie Financiën
van de Tweede Kamer.

o   Deze commissie beslist of de petitie wel of niet in
ontvangst zal worden genomen, met andere woorden, de kans dat de petitie niet
wordt aangenomen is aanwezig.

 

Mijn conclusie is, dat men door
het ingrijpen van de heer van der Staaij zich tenminste de inspanning heeft
getroost om inhoudelijke informatie te geven. Verder, dat het aanbieden van een
petitie in veel opzichten lijkt op het vinden van de weg door een doolhof. Tenslotte, dat de Tweede Kamer de vrijheid neemt om te besluiten of men een petitie wel of niet wil aannemen.

Op 9 februari 2012 ontving ik het volgende mailbericht:

Van het secretariaat van de Voorzitter van
de Tweede Kamer heb ik uw verzoek ontvangen om een petitie aan te mogen bieden over
de ratificatie van het ESM-verdrag. Uw verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering
van de vaste commissie voor Financiën op 15 februari 2012. De commissie Financiën
werkt op dit punt nauw samen met de commissie Europese Zaken. In de procedurevergadering
wordt besloten of de commissie uw verzoek honoreert. Ik verwacht overigens dat
dat wel het geval zal zijn. Na de procedurevergadering neem ik contact met u op
om u over het besluit van de commissie te informeren en, indien de commissie heeft
besloten met uw verzoek in te stemmen, om met u een afspraak te maken over een
datum waarop u de petitie aan kunt bieden.

Met vriendelijke groet,

René Berck

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Griffier van de vaste commissie voor Financiën

Ik houd u over het verdere verloop op de hoogte via mijn website.

Ad Broere