Geldverruimen door de ECB

De ECB stopt 60 miljard euro per maand aan geld uit het niets in de economie. Is dat zo?

Vraag: Wat gebeurt er met de 1.140 miljard euro die de Europese Centrale Bank uit het niets tevoorschijn tovert in porties van 60 miljard euro per maand?
Antwoord: Met dit geld worden slechte leningen die bij commerciële banken in de eurolanden en een paar andere financiële instituten staan, gekocht door de ECB of door een van de bij de ECB aangesloten centrale banken (bijvoorbeeld De Nederlandse Bank).

V: Wat doen de commerciële banken met het geld dat ze voor die verkochte slechte leningen ontvangen?
A: In eerste instantie niets. Het geld wordt gestald op de rekening die de verkopende bank aanhoudt bij de ECB. Het vergroot alleen de basis voor de commerciële bank waarop weer geld kan worden uitgeleend aan klanten.

V: Doen de commerciële banken dat dan ook, geld uitlenen aan niet-financiële bedrijven en aan particulieren (hypotheken)?
A: Niet automatisch. Banken lenen geld uit als het: a. voldoende oplevert en b. niet teveel risico met zich meebrengt. Banken zijn immers commerciële bedrijven die zoveel mogelijk winst willen maken in het belang van de aandeelhouders die de eigenaren zijn van de banken.

V: Dus als banken het te riskant vinden om aan bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijven krediet te verlenen dan doen ze het gewoon niet, ook al is er voldoende basisgeld aanwezig om het te doen?
A: Precies, banken lenen geld uit als ze dat zelf verantwoord vinden omdat het hun winstbelang dient . De aanwezige geldbasis is niet meer dan een randvoorwaarde.

V: Draghi, directeur van de ECB, heeft in zijn toelichting op de geldverruimingspolitiek gezegd dat de overheden van de eurolanden ervoor moeten zorgen dat de geschikte voorwaarden worden gecreëerd voor de banken dat ze meer kredieten willen verlenen aan bedrijven en aan particulieren. Is dat redelijk?
A: Nee, dat is niet redelijk, want de overheden van de eurolanden hebben niet de middelen om dat te doen, als gevolg van het financieel ondersteunen van de banken en door de bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Bovendien dragen de commerciële banken een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de afbraak van de voorwaarden die een ruimere kredietverlening verantwoord maken.

V: Wat doen de commerciële banken dan met het geld dat ze tot hun beschikking krijgen via de centrale bank?
A:
a. Banken laten het op de rekening staan die ze bij de centrale bank hebben om de buffers te versterken en zo beter bestand te zijn tegen tegenvallers.
b. Banken lenen het uit aan de vermogenden die met het goedkope geld investeringen kunnen doen waarmee het vermogen nog verder kan worden vergroot. Vermogenden bieden immers voldoende dekking aan banken om het risico van deze leningen laag te maken. Multinationale ondernemingen hebben geld genoeg, dus staan niet in de rij voor een banklening.
c. Banken kopen op hun beurt slechte leningen van grote beleggers op die vervolgens weer worden verkocht aan de ECB.

V: Dus, de echte economie, dat is waar jij en ik ons inkomen verdienen, zal er weinig van merken?
A: Precies, dat is de waarschijnlijke uitkomst van de geldverruimingspolitiek van de ECB.