Een kleine overheid

De
mondiale problemen rond de overheidsfinanciering lijken het gevolg van een
doelbewust streven om overheden door voortdurende bezuinigingen te dwingen om
de publieke sector prijs te geven aan de vrije marktwerking.

De
Amerikaanse econoom Milton Friedman (1912-2006), publiceerde in 1982
Capitalism and Freedom, waarin hij zich
voorstander toonde van een kleine overheid en vrije marktwerking. De
opvattingen van Friedman hebben grote invloed gehad op de economische ontwikkeling
in de afgelopen dertig jaar. Friedman was in de tachtiger jaren adviseur van V.S.
President Ronald Reagan. Friedmans’ bezwaar tegen een dominante overheid is niet
ongegrond. Steeds opnieuw blijkt dat de overheid niet betrouwbaar is,
zoals bijvoorbeeld in Nederland met betrekking tot de hypotheekrente aftrek.  “Aan de bestaande afspraken wordt niet
getornd”, beloofde Rutte voor de verkiezingen in september 2012. Twee maanden
later blijkt echter uit het regeerakkoord dat PVDA en VVD overeenkwamen, dat
Rutte zijn toezegging heeft laten varen. De bedrogen kiezers moeten vervolgens
genoegen nemen met de verklaring dat het loslaten van de toezegging een gevolg
is van geven en nemen in de onderhandeling tussen twee partijen met in veel
opzichten tegengestelde doelstellingen.

Cover Ontwerp Compleet 135 X 210 Lores

Wat de vrijemarktwerking ons brengt, is in de afgelopen dertig jaren wel gebleken, zoals uit de enorme toename van
de vermogensongelijkheid in Noord-Amerika en Europa, de dominantie die de grote bank-verzekeraars
en het multinationale bedrijfsleven erdoor over de wereldeconomie hebben
verkregen en de sterke nadruk op aandeelhouderswaarde in plaats van op arbeidswaarde.

Vrijemarktwerking betekent niet anders dan ruimte geven aan de wet van
de jungle en dat is het recht van de sterkste, niet van de sterkste in sociaal
bewustzijn en ethiek, maar van de hardste, kilste en meest hebberige. In haar
boek The Shock Doctrine schrijft Naomi Klein over de verschrikkingen die
de vrijemarktwerking en het daaruit voortvloeiende globalisme teweeg heeft
gebracht. Toch blijft de neoliberale VVD voorstander van een kleine overheid en
vrijemarktwerking en 2,5 miljoen Nederlanders vinden dat kennelijk een goed
idee, omdat ze op deze partij hebben gestemd. Vrijemarktwerking is  in het belang van de enkelen en het heeft tot
gevolg dat de overheid wordt gestuurd door geld en niet door wat goed is voor
de mensen. Aan het ‘follow-the-money’ denken kan slechts een einde worden
gemaakt door het niet langer met uw stem of koopgedrag te ondersteunen.

 (c) Ad Broere

Bovenstaande tekst is opgenomen in het nieuwe boek van Ad Broere: Geld komt uit het Niets, dat voor eind november beschikbaar is. U kunt het boek reserveren bij de bol.com