een andere en vernieuwende visie op mens, geld en waarde

Brief van een Canadese Politicus

Afgezien van de timing, is al het een en ander herkenbaar, ook in Nederland van wat deze Canadese politicus schreef naar The Canadian Report. Ik ontving deze open brief van een inwoner van Canada. Er zijn zoveel dingen gebeurd in het afgelopen jaar die wij niet voor mogelijk hielden, dat het onverstandig zou zijn om deze brief ongelezen als onzin af te doen.

Het bevestigt dat de technocraten, ook wel Mr. Global genoemd, alles inzetten om hun project te doen slagen. Dat daarbij geld wordt ingezet als effectief dwangmiddel is niet verwonderlijk. De verarming van de massa heeft zich in het afgelopen jaar versterkt doorgezet evenals tegelijkertijd de verrijking van de superrijken:

Vooral het cynische ‘of jullie het ermee eens zijn of niet, het gaat gewoon gebeuren’ is alarmerend. Dit is de brief. Het is aan de lezer om te beslissen of het als waar of onwaar wordt gezien:

Beste ´REMOVED`,

Ik wil u enige zeer belangrijke informatie geven. Ik ben commissielid binnen de Liberale Partij van Canada. Ik maak deel uit van verschillende commissies, maar de informatie die ik u geef is afkomstig van de Commissie Strategische Planning (die wordt aangestuurd door het PMO).

Ik moet beginnen met te zeggen dat ik dit niet graag doe, maar ik moet wel. Als Canadees en vooral als ouder die een betere toekomst wil, niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor andere kinderen. De andere reden waarom ik dit doe is omdat ongeveer 30% van de commissieleden niet blij is met de richting die dit Canada zal doen inslaan, maar onze meningen zijn genegeerd en zij zijn van plan om hun doelen te blijven nastreven. Ze hebben ook heel duidelijk gemaakt dat niets de geplande resultaten zal tegenhouden.

De routekaart en het doel zijn door het PMO uiteengezet en luiden als volgt:

– Fasering in tweede lock down beperkingen op een voortschrijdende basis, te beginnen met grote stedelijke gebieden eerst en uit te breiden naar buiten. Naar verwachting tegen november 2020.

– Versnel de aankoop (of bouw) van isolatievoorzieningen in elke provincie en elk grondgebied. Verwacht tegen december 2020.

– De dagelijkse nieuwe gevallen van COVID-19 zullen de testcapaciteit overstijgen, met een toename van het aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen volgens dezelfde groeicurven. Verwacht tegen eind november 2020.

– Volledige en totale tweede lock-down (veel strenger dan de beperkingen van de eerste en tweede doorlopende fase). Verwacht tegen eind december 2020 – begin januari 2021

– Hervorming en uitbreiding van het werkloosheidsprogramma om te worden omgezet in het programma voor een universeel basisinkomen. Verwacht tegen Q1 2021.

– Verwachte mutatie van COVID-19 en/of co-infectie met een nieuw virus (COVID-21 genoemd) die leidt tot een derde golf met een veel hoger sterftecijfer en een hogere infectiegraad. Verwacht tegen februari 2021.

– Dagelijks nieuwe gevallen van COVID-21 ziekenhuisopnames en COVID-19 en COVID-21 gerelateerde sterfgevallen zullen de capaciteit van de medische zorgfaciliteiten overstijgen. Verwacht in Q1 – Q2 2021.

– Verscherpte beperkende maatregelen (aangeduid als “Derde Lock Down”) zullen worden toegepast. Er worden volledige reisbeperkingen opgelegd (ook tussen provincies en steden). Verwacht in Q2 2021.

– Overgang van personen naar het programma voor een universeel basisinkomen. Verwacht midden Q2 2021.

– Voorziene onderbrekingen in de toeleveringsketen, voorraadtekorten, grote economische instabiliteit. Verwacht eind Q2 2021.

– Inzet van militair personeel in grote stedelijke gebieden en op alle grote wegen om controleposten op te zetten. Beperken van reizen en verplaatsingen. Logistieke steun aan het gebied. Verwacht tegen Q3 2021.

Samen met deze routekaart werd de strategische planningscommissie gevraagd een effectieve manier te ontwerpen om de Canadezen te laten overstappen op een ongekende economische inspanning. Eén die het gezicht van Canada zou veranderen en het leven van de Canadezen voor altijd zou veranderen. Ons werd verteld dat de federale regering, ter compensatie van wat in wezen een economische ineenstorting op internationale schaal was, de Canadezen een totale schuldverlichting zou aanbieden. Het werkt als volgt: de federale regering biedt aan alle persoonlijke schulden (hypotheken, leningen, creditcards, enz.) kwijt te schelden, waarbij alle financiering zal worden verstrekt aan Canada door het IMF onder wat bekend zal worden als het World Schuldkwijtscheldings programma. In ruil voor de aanvaarding van deze totale schuldkwijtschelding zou het individu voor altijd afstand doen van alle eigendom en bezittingen. De betrokkene zou er ook mee moeten instemmen deel te nemen aan het COVID-19 en COVID-21 vaccinatieschema, dat hem onbeperkt reizen en wonen zou toestaan, zelfs in een volledig afgesloten situatie (door het gebruik van een foto-identificatie, de zogenoemde Canada’s HealthPass).

Leden van het comité vroegen wie in dat scenario de eigenaar zou worden van de verbeurdverklaarde eigendommen en bezittingen en wat er zou gebeuren met kredietverstrekkers of financiële instellingen, ons werd eenvoudigweg verteld dat “het World Debt Reset programma alle details zal afhandelen”. Verschillende commissieleden vroegen ook wat er zou gebeuren met mensen die weigerden deel te nemen aan het schuldsaneringsprogramma, of de HealthPass, of het vaccinatieschema, en het antwoord dat we kregen was zeer verontrustend. In wezen kregen we te horen dat het onze plicht was om met een plan te komen om ervoor te zorgen dat dat nooit zou gebeuren. Ons werd verteld dat het in het belang van de mensen was om mee te doen. Toen verschillende commissieleden onophoudelijk aandrongen op een antwoord, kregen we te horen dat degenen die weigerden, eerst voor onbepaalde tijd onder de opsluiting zouden leven. En dat over een korte periode, naarmate meer Canadezen aan het schuldverlichtingsprogramma zouden deelnemen, degenen die weigerden deel te nemen als een gevaar voor de openbare veiligheid zouden worden beschouwd en naar isolatiecentra zouden worden overgebracht. Eenmaal in die faciliteiten zouden zij twee opties krijgen, deelnemen aan het schuldkwijtscheldingsprogramma en worden vrijgelaten, of voor onbepaalde tijd in de isoleercel blijven onder de classificatie van een ernstig risico voor de volksgezondheid en al hun bezittingen in beslag laten nemen.

Zoals u zich kunt voorstellen, kwam het na dit alles te hebben gehoord tot een verhitte discussie die verder ging dan wat ik ooit had meegemaakt. Op het einde impliceerde de PMO dat de hele agenda zal doorgaan, ongeacht wie het ermee eens is of niet. Dat het niet alleen Canada zal zijn, maar dat in feite alle landen dezelfde routekaarten en agenda’s zullen hebben. Dat we gebruik moeten maken van de situaties die voor ons liggen om veranderingen op grotere schaal te bevorderen ten voordele van iedereen. De leden die tegen waren en die belangrijke kwesties naar voren brachten die uit zoiets zouden voortvloeien, werden volledig genegeerd. Onze meningen en zorgen werden genegeerd. Er werd ons simpelweg verteld dat we het gewoon moesten doen.

Ik weet alleen dat het me niet bevalt en ik denk dat het de Canadezen in een donkere toekomst zal plaatsen.

Vancouver, Canada-Posted Today, 14 oktober 2020

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)