Dus zo doen ze het

In het FD van 30 maart 2013 stond een interview met econoom en financieel autoriteit Willem Buiter. De uitspraken van Buiter zijn ronduit onheilspellend.

Het virtuele geld Bitcoins wordt al jaren
gebruikt in het grijze circuit. Euro’s kunnen worden omgezet in
Bitcoins, die vervolgens weer kunnen worden omgeruild voor een andere
munt, bijvoorbeeld de dollar, roebel of yuan.
Door gebruik te maken van Bitcoins kunnen kapitaalexport restricties
worden omzeild. Het ligt dus voor de hand dat voor hen die vertrouwd
zijn met het grijze circuit en met het witwassen van geld het een koud
kunstje is om geld op die manier uit Cyprus weg te sluizen.

Bovendien hebben de grootste Cypriotische banken, de Laiki Bank en de Bank of Cyprus vestigingen in onder andere Rusland en de UK. In de New York Times werd in januari 2013 al over de op handen zijnde ingreep op Cyprus geschreven en in de Financial Times in februari. De Engelse en Russische klanten van deze banken hebben ruimschoots de tijd gehad om hun geld op te nemen. Zelfs nadat de tegoeden op Cyprus waren geblokkeerd, was het mogelijk om via de vestigingen in Rusland en de UK nog geld op te nemen. Er zal daarom maar weinig geld van niet ingezetenen zijn blijven hangen.

Daarom hebben de Cyprioten en de pensionado’s op het eiland die hun spaarcentjes op de Laiki Bank of de Bank of Cyprus op het eiland 
hebben geplaatst en voor hun pensioen bijvoorbeeld 2 ton hebben
gespaard het nakijken. Spaargeld, deposito’s en rekening couranttegoeden zijn de grootste bron van middelen bij de meeste commerciële banken en niet het vermogen van de aandeelhouders en de leningen van de obligatiehouders. Bijvoorbeeld, eind 2011 was 480 miljard euro van de totaal 961 miljard bij de ING Bank van spaarders, deposanten en rekeningcouranthouders, 35 miljard euro van de aandeelhouders en 130 miljard van obligatiehouders.

Zo zit het systeem dus in elkaar
en de Trojka pakt de grote jongens niet, maar de gewone burgers. Leve de
resolutieschema’s van de BIS Bank. Econoom Willem Buiter is in het FD
vol lof over Dijsselbloem en bevestigt dat Cyprus een laboratorium is
voor de resolutieschema’s. Hij pleit in het artikel voor snelle actie,
omdat de meeste banken zombiebanken (verlenen geen kredieten meer) zijn
geworden. En volgens Buiter kunnen ze alleen nog worden gerevitaliseerd
door op grote schaal de bail-in toe te passen die dus op Cyprus is
uitgeprobeerd. Daarnaast is er volgens deze autoriteit 3.000 miljard
euro nodig om de banken weer te herkapitaliseren.

Ceder5

Op mijn weblog schreef
ik twee jaar geleden al over deze opvatting van Buiter. Jeroen
Dijsselbloem verkeert schijnbaar in de veronderstelling dat het ESM niet
hoeft te worden aangesproken voor het ‘gezondmakingsproces’ van banken.
Dat is denk ik een grote vergissing, want het wordt en.. en. Zowel de
bail -in ten koste van aandeelhouders, obligatiehouders en verschaffers
van de aan banken ‘toevertrouwde middelen’ -zoals spaargeld zo cynisch
wordt omschreven door banken- als een stevige greep uit de ESM pot. We
zijn gewaarschuwd. De grote jongens vinden de mazen in het net wel. De
gewone mensen die niet met al dat financiële gegoochel bezig zijn hebben
straks het nakijken.

Later meer hierover…

(c) Ad Broere