DNB al sinds 1998 onafhankelijk

De Nederlandsche Bank (DNB) is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel geheel onafhankelijk geworden van de Nederlandse staat. Deze wijziging was noodzakelijk opdat de DNB toe kon treden tot het stelsel van de Europese Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank (ECB) van het soevereine recht van de eurolanden om zelf de gelduitgifte te regelen.

Artikel 104 van het Verdrag van Maastricht 1992 is ondubbelzinnig:

‘De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen’.

Daardoor moeten regeringen primair via de reguliere banken zorgen voor financiering.

Dit én de soevereiniteitsoverdracht betekent formeel een complete uitsluiting voor een land om schuldloos zijn eigen economie met zijn eigen geld te voorzien en zelf de geldhoeveelheid en waarde te regelen. De ECB is in feite een kopie van de Federal Reserve, in elkaar geknutseld door de bankiers op Jekyll Island, die ervoor hebben gezorgd dat de overheid niet op mandaat van de burgers zelf geld mag scheppen en dat rentevrij in omloop kan brengen.

De macht over geldschepping is door het Verdrag van Maastricht evenals in de VS ook in Europa definitief in handen gekomen van private bankiers. Immers, centrale banken scheppen slechts hooguit 5% van de totale geldhoeveelheid en private banken de rest in de vorm van digitaal geld-door-schuld. Uit het niets, wel te verstaan.

Wat kunnen we doen tegenover deze overmacht van een kleine elitaire minderheid van de mensheid, die een flagrant misbruik heeft gemaakt van het gebrek aan inzicht bij de meeste mensen met betrekking tot hoe het financiële stelsel in elkaar zit. Zijn we machteloos en moeten we de gang naar steeds grotere slavernij gelaten over ons heen laten gaan?

Er is een uitweg en die heet SAMENWERKEN. Stap over de persoonlijke verschillen van opvattingen en meningen heen. Alleen heel veel mensen die willen dat er een einde wordt gemaakt aan private geldschepping door banken en aan rentebankieren kunnen het verschil maken. Alleen heel veel mensen die willen dat geldschepping en rentevrij geld in handen wordt gelegd van een democratische, niet onder politieke controle staande instelling kunnen het verschil maken.

Dit is de reden waarom onderstaande petitie is geopend. Dus niet voor het gelijk of de persoonlijke glorie van de opsteller hiervan. Als er mensen zijn die een betere en effectievere methode weten, zo veel te beter. Maar teken dan wel deze petitie, want alleen het grote getal telt in de politiek.

http://petities.nl/petitie/positieve-wending-in-nederland