Desinformatie over het Europese Noodfonds

6 oktober 2011 Hoe weinig politici en media zich lijken te verdiepen in het
Europese Noodfonds komt naar voren in de berichtgeving in het NRC en het
NOS nieuws. Een onderscheid tussen het EFSF en het ESM wordt niet
gemaakt. In 2013 – of zoveel eerder als we op de meest recente berichten
afgaan – wordt het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM) actief.

Het ESM verdrag werd op 11 juli 2011 getekend door de zeventien
ministers van financiën van de eurolanden en moet nog worden
geratificeerd door de parlementen van de eurolanden. Deze ratificatie
staat los van het EFSF en dus ook van wat de regeringsleiders hebben
besloten met betrekking tot dit fonds op 21 juli 2011. De indruk wordt
gewekt dat Nederland met het akkoord van de Tweede Kamer voor het EFSF
automatisch ook instemt met het ESM verdrag.

Het EFSF is niet hetzelfde als het ESM. In de video wordt
gewaarschuwd tegen het ESM. Als u na het zien hiervan ook bezorgd bent
over dit instituut in oprichting, dan kunt u de petitie tegen
ratificering door de Tweede Kamer van het verdrag tekenen op Petities.nl

NRC:

De Tweede Kamer stemt morgen over het uitgebreide noodfonds voor de
euro, direct na afloop van de financiële beschouwingen. Dat heeft het
parlement vanmiddag besloten.

De Europese regeringsleiders sloten op 21 juli een akkoord over
aanpassing van het noodfonds, dat straks 780 miljard euro omvat.
Eurolanden die in zware problemen zitten, kunnen daar een beroep op
doen.

Nederland is een van de weinige landen waar het parlement nog niet
heeft ingestemd, schrijft persbureau Novum. Naar verwachting gaat een
meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met uitbreiding van het fonds,
de zogeheten European Financial Stability Facility (EFSF).

Ook in Malta en Slowakije moet het parlement nog stemmen. In
Slowakije is de uitslag onzeker, doordat de regerende coalitie verdeeld
is. Op 11 oktober wordt daar gestemd.

In de Kamer wordt sinds vanochtend met minister van Financiën De
Jager gedebatteerd over de begroting van zijn ministerie. Dat debat is
dit jaar extra interessant vanwege de Griekse schuldencrisis en de
bijdrage die Nederland levert aan het noodfonds. De VVD bepleitte
vandaag dat de Tweede Kamer inspraak moet krijgen bij grote besluiten
die voortvloeien uit het steunprogramma voor zwakke eurolanden. “Als er
grote begrotingsgevolgen kunnen zijn, dan moet de Kamer een stem
krijgen”, zei VVD-Kamerlid Harbers.

De SP eiste
tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen dat banken die de komende
tijd opnieuw staatssteun krijgen, geen bonussen uitbetalen zolang ze de
steun nog niet hebben terugbetaald. “Nu er de komende tijd misschien
weer banken gered moeten worden, moeten we vooraf glasheldere afspraken
maken”, stelde Irrgang.

NOS Nieuws:

De Tweede Kamer vindt dat het Europese noodfonds ook mag worden
gebruikt voor de redding van banken. Een meerderheid van de Kamer stemt
in met uitbreiding van het stabiliteitsfonds, waarover op de Europese
top in juli afspraken zijn gemaakt.

De discussie over de redding van banken is weer actueel geworden nu
België en Frankrijk de Dexia-bank te hulp zijn geschoten. De bank zit in
problemen door miljardeninvesteringen in Griekenland en andere
Zuideuropese landen

Ook Duitsland is bereid om banken in problemen te hulp te komen.
Bondskanselier Merkel zei dat vandaag na overleg met voorzitter Barroso
van de Europese commissie.

Het onderwerp komt op de Euro-top van 17 en 18 oktober aan de orde.

Dat het Noodfonds niet ook, maar vooral bestemd is
om de banken eens te meer te ondersteunen zal in de nabije toekomst
blijken. Tijdens de Euro-top zal ongetwijfeld worden besloten tot
versnelde invoering van het ESM. Voor de heilige financiële stabiliteit –
wat dat ook moge zijn- wijkt alles, ook de democratie. In het artikel Invoering ESM vervroegd? wordt duidelijk gemaakt, dat financiële stabiliteit de vlag is waarmee de lading wordt bedekt. Deze lading is het vestigen van de wereldomspannende financiële autoriteit met ‘sweeping authority’, zoals de elite die voorstaat. De angst bij velen om hun pensioen en gespaarde geld te verliezen, is de hefboom waarmee de dictatuur van het ‘nieuwe’ geldsysteem er doorheen wordt gedrukt. Angst is altijd een slechte raadgever. Ook hier, want door de overheid zijn gang te laten gaan met het opnieuw steunen van de al failliete banken, wordt juist dat wat wij nog bezitten via de door ons betaalde donaties aan het Noodfonds van ons afgenomen. Het is de hoogste tijd, dat wij de verantwoordelijkheid gaan nemen voor ons eigen leven, door met initiatieven te komen die ons onafhankelijk maken van The Global Casino, of door een of meer van de vele initiatieven die er al zijn te gaan steunen. Gebruik bijvoorbeeld uw spaargeld om projecten te steunen, die bijdragen aan een betere wereld voor ons en onze kinderen! Social return on investment geeft uw leven meer betekenis dan uitsluitend financial return.