De Staatsgreep is vrijwel voltooid

In de media verscheen op 27 juni 2012 een klein bericht over het op mijn blog veelbesproken Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM). De leningen,  te verstrekken door het ESM, verliezen mogelijk hun voorrangspositie ten opzichte van de private sector. De bron van deze berichtgeving zijn ‘Duitse regeringskringen’.

 

Leningen uit het ESM fonds

In een toelichting op dit mogelijke besluit schrijven de media dat er onzekerheid op de markten zou ontstaan door de preferente leningenstatus van het ESM. Simpel gezegd, de heilige financiële markten willen niet dat zij bij eventuele terugbetalingsproblemen moeten toestaan dat het ESM eerst aan de beurt is en daarna zij.

Het is maar een klein bericht, maar veelbetekenend om meerdere redenen.

Op vrijdag 29 juni stemt de Bondsdag over het ESM, formeel is het verdrag door de belangrijkste partner nog niet geratificeerd. Kennelijk maakt dat niets uit en is de ratificatie niet meer dan een formaliteit.

De mogelijke concessie aan de financiële markten komt uit Duitse regeringskringen, waarmee duidelijk wordt wie de hoofdrol speelt in het ESM

Een paar weken geleden trok Barroso nog de grote broek aan door te beweren, dat de banken zelf hun problemen onderling moesten oplossen en dat deze niet ten koste van de Europese belastingbetaler mochten gaan. Dit nobele streven is alweer losgelaten, want de financiële markten  hebben geen leningen van enige omvang aan de Spaanse banken verstrekt. Zoals verwacht, want de ene haai vreet de andere eerder op, dan dat hij zijn soortgenoot te hulp zou komen. Nee, de oplossing moet komen uit de zak van de belastingbetalers uit de eurolanden en het ESM wordt het doorgeefluik, zoals door mij aangekondigd.

Verder wordt al voor de officiële startdatum van het ESM duidelijk, dat het als geruststellend bedoelde argument van geen risico verbonden aan het ESM omdat de kans op verlies vrijwel nihil is,  zoals beweerd  door de voorstemmers in het Nederlandse parlement, grote flauwekul is. De leningen, die het ESM verstrekt lopen evenveel – of zelfs meer- risico dan die verstrekt door de private beleggers (banken, beleggingsfondsen etc.). Want wanneer de EU private beleggers alleen kan bewegen  om geld te lenen als er garanties worden gegeven, dan  komen ESM leningen zelfs na de private beleggers aan de beurt voor terugbetaling. Dat de EU ook deze concessie moet doen is zelfs zeer waarschijnlijk.

Het begrotingspact

Neelie Kroes kondigde in een interview in de Volkskrant al maanden geleden aan, dat de soevereiniteitskwestie een onderwerp is voor een gesprek bij het haardvuur , meer niet. Nederland is zijn soevereiniteit al lang kwijt. Oppersmurf Van Rompuy heeft als thema voor de komende Europese top aangegeven, dat de lidstaten een belangrijk deel van de controle op hun begrotingen uit handen moeten geven aan Brussel. Dat is geen nieuws. Het enige interessante aan de mededeling van Van Rompuy is de timing. Op 29 juni wordt niet alleen het ESM verdrag geratificeerd in de Duitse Bondsdag,  hetzelfde geldt ook voor het begrotingspact. Goedkeuring van het begrotingspact moet  met twee derde meerderheid, vanwege de diepgaande en blijvende  gevolgen voor de grondrechten van de Duitsers. Oorspronkelijk had Frau Merkel het ESM en het ‘fiscalpact’ er al door willen drukken op 24 mei, maar de grondwetskwestie zorgde voor enig uitstel.  Maar inmiddels is de oppositie over de streep getrokken en wordt er ongetwijfeld op 29 juni met de gewenste twee derde meerderheid voor het begrotingspact gestemd. 1)  En als Duitsland ja heeft gezegd tegen beide verdragen, dan kan Brussel los. Vandaar de aankondiging van Van Rompuy van de volgende stap naar de Europese monetaire dictatuur.

 

Merkel Van Rompuy

Door Steve Bell naar Delacroix. Van links naar rechts: Lagarde, Van Rompuy, Merkel, Barroso

Duitsland en het begrotingspact

Merkel legt de nadruk op uitvoering van de afspraken in het begrotingspact. Zij ziet niets in een bankenunie en in euro obligaties, want dat maakt  landen zoals Spanje en Frankrijk alleen maar ‘lui’. De discipline rond het ‘Haushaltsplan’ van de eurolanden moet wat betreft Merkel stevig worden aangetrokken via Brussel. Duitsland is de economische grootmacht binnen de EU. Duitsland is daardoor in alle opzichten zeer concurrerend ten opzichte van de andere EU landen. Als de Duitse export binnen de EU het zou laten afweten, dan heeft het Duitse bedrijfsleven daar flink last van. Daarom is het logisch dat Merkel het afzetgebied voor de Duitse industrie wil beschermen en  tegelijkertijd via Brussel druk wil leggen op de eurolanden om de staatsbegroting op orde te brengen. Wel de lusten, maar niet de lasten. En omdat Duitsland het voor het zeggen heeft in Brussel zal het gaan zoals Merkel het wil, want wie de portemonnee in handen heeft, die beslist.

Nederland en het begrotingspact

Wat zijn de gevolgen van dit begrotingspact voor ons?  Het Nederlandse parlement kan op basis van sociaal economische motieven trachten om iets van de verzorgingsstaat overeind te houden en kan ernaar streven om het besteedbare inkomen van de Nederlandse loonslaaf niet te zeer onder druk te laten komen, maar als dit leidt tot een begrotingstekort dat volgens de afspraken in het pact te hoog is, dan gaat Olli Rehn ingrijpen. De pensioenleeftijd kan in een sneller tempo omhoog gaan. De rente aftrek voor hypotheken kan ingrijpender worden beperkt. De AOW kan worden gekort, evenals de uitkeringen. Want de staatsgreep op de schatkist van de zeventien eurolanden is straks compleet en elk parlement dat zijn huiswerk niet goed genoeg heeft gedaan krijgt een draai om de oren. We worden straks geleid door zielloze boekhouders, die hun oren slechts te luisteren leggen naar de EU lobbyisten van de multinationals en de financiële markten.  Wat worden wij toch bestuurd door een stelletje sukkels. Maar ja, ieder volk krijgt de regering die het verdient. Dus, sukkels worden geleid door sukkels. We mogen het onszelf aantrekken, want we hebben het laten gebeuren met niet meer dan 11.000 handtekeningen onder de petitie aan het  Nederlandse parlement om het onzalige ESM verdrag niet te ratificeren.

© Ad Broere

1)  De Bondsdag heeft zoals verwacht op 29 juni 2012 met ruime meerderheid voor het ESM en het begrotingspact gestemd. De oppositiepartijen hadden zich door concessies van de Duitse regering met betrekking tot groei en werkgelegenheid al gecommitteerd aan hun stem voor ratificatie van beide verdragen, waardoor de twee derde meerderheid ruimschoots werd gehaald. Toch is er nog een kink in de kabel. Het Duitse Hooggerechtshof heeft een groot aantal gegrond verklaarde klachten in behandeling tegen het ESM. De geplande invoering van het ESM per 1 juli is daarom niet mogelijk. Een van de klachten (van de Groene Partij) is, dat de Duitse regering ernstig tekort is geschoten bij haar informerende taak naar het parlement tijdens het onderhandelingsproces over het ESM en het begrotingspact, waardoor het heeft ontbroken aan een juiste oordeelsvorming bij de parlementariërs. 

29 juni 2012 Het Duitse parlement heeft vanavond met een tweederde meerderheid ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact en het Europese noodfonds ESM.

Van de parlementsleden in de Bondsdag stemden 491 voor een strengere begrotingsdiscipline binnen de Europese Unie, 111 tegen en 6 onthielden zich van stemming. Op enkele uitzonderingen na stemden zowel de coalitiepartijen CDU en FDP als de oppositiepartijen van de SPD en de Groenen voor het pact. De Linkse Partij stemde tegen.

Een grote meerderheid keurde ook het Europese noodfonds goed; 493 afgevaardigden stemden voor het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), 106 tegen en 5 onthielden zich van stemming.

Bondskanselier Angela Merkel had de goedkeuring van het parlement nodig voordat Duitsland definitief met de maatregelen kan instemmen. Op de Europese top in Brussel is afgesproken de Europese financiële vangnetten flexibeler te kunnen inzetten.

De afspraken over het noodfonds en het begrotingspact komen later in de nacht ook nog in stemming bij de Bondsraad. Het laatste woord, vanwege een groot aantal klachten, ligt bij het Constitutioneel Hof. Het ESM kan daarom nog niet volgens planning per 1 juli het tijdelijk financiële noodfonds EFSF vervangen. 2)

Esm Blij

2) 19.06.2012 bron: financial risks today

door Simon Miller

Het Duitse Constitutionele Hof heeft gesteld dat de Duitse regering ernstig tekort is geschoten in haar voorlichtende taak over het permanente reddingsmechanisme voor de euro, het Europees Stabiliteit Mechanisme (ESM).

Na een klacht van de Groene Partij stelde het Hof in Karlsruhe dat de overheid het Duitse parlement onvoldoende had geïnformeerd gedurende het onderhandelingsproces over het ESM.

Aansluitend hierop, stelde het Hof dat de Bondsdag in het geheel niet werd geïnformeerd over het begrotingspact, waardoor de Europese economische politiek centraal kan worden gecoördineerd. Hiermee heeft de Duitse overheid het recht van het parlement genegeerd om op de hoogte te blijven van zaken die de EU betreffen.

Hoewel er geen directe gevolgen te verwachten zijn voor de besluitvorming rond het ESM en het begrotingspact, zal het een aantasting tot gevolg hebben voor de positie van Kanselier Merkel en de positie van de parlementariërs versterken, die de rol van Duitsland als betaalmeester van Europa afwijzen.