De minachting van de eurocraten

De zeventien eurolanden zullen sneller dan voorzien geld storten in
het Europese permanente noodfonds (ESM). Dat werd vandaag definitief
besloten op de top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel.

In plaats van vijf betalingen storten de lidstaten de eerste twee
termijnen tegelijk. Voor Nederland gaat het om een bedrag van 1,8
miljard euro, zei premier Mark Rutte na afloop.

Financiële ondersteuning

Het
permanente noodfonds treedt deze zomer, een jaar eerder dan de
bedoeling was, in werking. Het fonds heeft een leencapaciteit van 500
miljard euro en kan daarmee landen, die in de problemen zijn geraakt,
financieel ondersteunen. Gesprekken over een mogelijke verhoging van het
fonds stuitten momenteel nog op veel weerstand uit Duitsland. Maar naar
verwachting zal het onderwerp in de loop van maart wel besproken
worden.

De landen storten in het fonds daadwerkelijk 80 miljard
euro. De betalingen zouden jaarlijks zijn, verspreid over vijf jaar. Nu
worden dit jaar al twee termijnen gestort.

Aldus werd op 2 maart 2012 gecommuniceerd door de media. Nou ja, de digitale media dan. Het bericht haalde de Volkskrant, Trouw, het NRC, de Telegraaf en het Financiele Dagblad niet.

WACHT EVEN… het ESM is nog niet geratificeerd door de parlementen van de zeventien eurolanden, uitgezonderd Frankrijk en nu al wordt er besloten om versneld te gaan storten? NIET ALLEEN DE BURGERS, OOK DE PARLEMENTEN WORDEN DUS NIET SERIEUS GENOMEN!

En dat premier Rutte moeite heeft met cijfers wisten we al. Het gaat niet om 1,8 miljard maar om 8 miljard euro extra. De Nederlandse bijdrage aan het kapitaal van het ESM is totaal 40 miljard euro, te betalen in vijf termijnen. Dat is dus 8 miljard per termijn. Twee termijnen is 8 + 8 = 16 miljard euro. Nu wordt er nog geschermd met een totaal gestort bedrag door de eurolanden van 80 miljard euro, maar dat is bij lange na niet voldoende, zo zal op korte termijn blijken. Zie ook de onderstaande twee artikelen uit het ESM verdrag, artikel 8 en 9.

Ook al lijkt het een kansloze missie en is het Nederlandse parlement al gedegradeerd tot een marionetten status, teken de petitie! Laten we er een groots statement van maken naar de heren en dames in Den Haag.

7 maart 2012 De Duitse burgerbeweging Die Zivile Koalition heeft een nieuwe Youtube film geproduceerd, waarvan de inhoud meer informatie geeft dan de eerste over de vraag waarom het ESM schulden en inflatie in de EU zal aanwakkeren en wie de sturende bevoegdheid gaat krijgen in het ESM (KLIK HIER)

ARTIKEL 8

Maatschappelijk kapitaal

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 700 000 miljoen EUR. Het is verdeeld in zeven miljoen aandelen, elk met een nominale waarde van 100 000 EUR, waarop kan worden inge-schreven volgens de in artikel 11 omschreven en in bijlage I bepaalde oorspronkelijke bijdrage-sleutel.

2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in volgestorte aandelen en niet-volgestorte aandelen. De oorspronkelijke totale geaggregeerde nominale waarde van de volgestorte aandelen bedraagt 80 000 miljoen EUR. De aandelen in het maatschappelijk kapitaal waarop aanvankelijk wordt ingeschreven, worden uitgegeven a pari. De andere aandelen worden eveneens a pari uitgegeven, tenzij de Raad van gouverneurs onder bijzondere omstandigheden besluit deze onder andere voorwaarden uit te geven.

4. De ESM-leden verbinden er zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe hun bijdrage tot het maatschappelijk kapitaal te leveren overeenkomstig hun in bijlage I vermelde bijdrage-sleutel. Zij geven tijdig gevolg aan alle opvragingen van kapitaal overeenkomstig de in dit Verdrag vastgelegde voorwaarden.

ARTIKEL 9

Opvragingen van kapitaal

1. De Raad van gouverneurs kan te allen tijde niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

Opmerking van een lezer naar aanleiding van de stortingen door Nederland in de kas van het ESM:

Zeer terecht dat je meteen op je site aandacht vestigt op de premature storting.

Eén
opmerking over de cijfers. De initiële omvang van het fonds bedraagt €
500 miljard (wel met een MK van € 700 mrd), op te hogen na overleg in
maart.

De
cijfers voor NL zijn derhalve: 5,7% bijdrage van 500 mrd = € 28,5 mrd.
in totaal, te verdelen over 5 termijnen = € 5,7 mrd per termijn. Er zijn
2 termijnen gestort = € 11,4 mrd.

 Rutte
rekent echter zo: er is slechts € 80 mrd is gestort (zie persbericht).
Alsdan zou NL € 4,56 mrd in totaal bijdragen. 5 termijnen = € 0,912 per
termijn. 2 termijnen = € 1,824

Kortom, onduidelijkheid alom. Er staat een ding echter vast en dat is 700 miljard euro aan geld, te betalen door de eurolanden, waarover het ESM zonder overleg kan beschikken. Hiervan moet Nederland 40 miljard euro opbrengen. Het zal binnenkort blijken, dat de volledige 700 miljard van de eurolanden en dus 40 miljard van Nederland DRINGEND NODIG zijn om het financiële stelsel overeind te houden. En dat is nog maar het begin. Want de ECB heeft met meer dan 1 biljoen euro aan leningen -aan Europese banken- al een voorschot gegeven. ‘There are no free rides in finance’.