De kwetsbaarheid van de geldeconomie

Op 17 oktober 2015 werd een interview van Ad Broere in het Friesch Dagblad gepubliceerd. Jurgen Tiekstra, journalist bij deze krant geeft het interview goed weer. Hoewel de tekst werd gescreend voordat deze werd afgedrukt, staat er toch een essentiële fout in. ‘Broere pleit voor de oprichting van een niet-commercieel, niet-politiek ‘publiek instituut, dat de kredietverlening van banken overneemt, maar dan zonder renteheffing.’ Het publiek instituut neemt niet de kredietverlening over van de banken, maar geldschepping. Banken blijven verantwoordelijk voor de kredietverlening. Banken lenen renteloos geld van het publiek instituut en lenen op hun beurt renteloos geld uit aan klanten. Het publiek instituut bepaalt niet voor de banken waaraan en hoeveel geld wordt uitgeleend, het blijft in de visie van Broere een aangelegenheid van de markt. Met dit verschil dat er een toetsing aan macro-economische criteria plaatsvindt. Bijvoorbeeld: ‘wordt het geld doelmatig gedistribueerd over de economische sectoren?’  

 

/web/downloads/ad-broere-i-fd-17-10.pdf

/web/downloads/ad-broere-i-fd-17-10.pdf